16 Ocak 2019 Çarşamba
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook  - Twitter  - Instagram  - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

İslam birliği yolunun etkenleri

Bugün dünyada İslam birliğine gönül vermiş ve hasretle bekleyen yüz milyonlarca müslüman vardır. Zaten dünyanın her yerinde bulunan müslüman kimlikli insanların fıtratında getirdikleri teslimiyet ve inandıkları ilkeler gereği İslam birliği davasına sahiptirler.
İslam birliği yolunun etkenleri
Genelde İslam birliği, temel dayanakları mükemmeldir. İslam birliğinin temel dayanakları üst düzey değerlerdir. Her biri küresel, yerine göre evrenseldir. Öncelikle bu üstün değerleri müslümanların hikmet bazında idrak etmeleri gerekmektedir. Dünyanın her yerinde birliğin şube merkezleri camilerimizdir. Genellikle camilerimizde anlatılanlar ayni değerlerdir. Yüzeyselleştirilen konular İslam birliğine engel niteliğinde değildirler. 

Bu şube merkezlerimizin Küresel merkezi Kâbe’miz, tüm dünya müslümanın cazibe merkezidir. Ka’be, Müminlerin kalplerini ürpertir, gözyaşlarını döktürür. Dost gönülleri buluşturup ilâhî yolculuğa hazırlar. Telbiyelerle, tekbirlerle ve dualarla harekete hazır hale getirir. Bu özellikleriyle Ka’be manevi enerjinin donanımlı mana iklimidir. Tevhidin görünen yüzüdür. Ayni zamanda yıllık en büyük ve en kapsamlı kongre merkezimizdir.

Ka’be dava adına da yöneticilerin ve yönetilenlerin değiştirilemez gönül diyarlarımızın merkezidir. Bu büyük gerçek karşısında İslam âlemine nice sahte kılıf ve kıyafet giydirenlerin demokrasi ve laiklik gibi paçavralarını tümden reddeden âdil bir müeyyidedir. Her özelliği ile net ve âdil sistemin umut dolu hazinesidir. Ka’be’nin dibinden çıkan zemzem, müslümanların “âbı hayatıdır.” Bu haliyle Ka’be, nice âyat, nice hikmet ve nice ibretle davet sembolüdür.

Yazının devamı için »»


İlhan ORAL
http://www.mirathaber.com/islam-birligi-yolunun-etkenleri-14-3261h.html


Back To Top