20 Ekim 2018 Cumartesi
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook  - Twitter  - Instagram  - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

İslâm dîni’ni yaşama ve tebliğ etmede nasıl bir yol izlemeliyiz?

İslâm dîni’ni yaşama ve tebliğ etmede nasıl bir yol izlemeliyiz?
İslâm dîni’ni yaşama ve tebliğ etmede nasıl bir yol izlemeliyiz?
Bismillah…Sorunuzu özetledim.

Kur’ân’da hükmü kaldırılmış hiçbir âyet yoktur. Peygamberimiz de gelen her bir hükmü  geciktirmeden  uygulamıştır.

Biz kişisel hayatımızda İslâm’ın bütününü  uygulamaya çalışmalıyız, ancak başta İslâmi eğitim sistemi ve İslâm ceza hukuku olmak üzere İslâm’ın gerektirdiklerinin bir bölümünü uygulayamadığımız  da bir gerçektir.

Bu sebeple İslâm’ın bütününe inanıp  öğrenmek, öğretmek ve gücümüz ölçüsünde  yaşamakla  birlikte, toplum şartlarını dikkate almalıyız ve  uygulanabilecek kurallara öncelik veren öğretim ve tebliğ metodunu benimsemeliyiz.

Demokratik imkânların gelişimine katkı vererek de yaşam alanlarımızı geliştirmeliyiz. Çünkü hiçbir güç, çoğunluğun demokratik taleplerine dönüşen İslâmî değerlerin yaşanması ve yasallaşmasını  engelleyemez.

23 senelik bir süreç içinde indirilen Kur’ân’ı  izlemenin ve Peygamber yolunu (s.a.) takib etmenin gereği de budur.

İslâm’ı tebliğde özetlenen yöntem uygulanamadığı içindir ki  kendimize gücümüzü aşan sorumluluklar yüklüyor, yapıla gelenleri de azımsıyoruz.


Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.mirathaber.com/islam-dinini-yasama-ve-teblig-etmede-nasil-bir-yol-izlemeliyiz-16-2638h.html


Back To Top