18 Kasım 2018 Pazar
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook  - Twitter  - Instagram  - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

İslâm’da aile ve eşlerin görevleri IV


Kadınların görevleri

2- Kadınların Başlıca Görevleri

Rabbimizin Nisâ suresinin 34.âyetinin “Erdemli kadınlar evlilik sözleşmesinin gerektirdiklerine itâat ederler. Allah’ın (haklarını)korumasına kar­şılık onlar da kocalarının yokluğunda kendilerini cinsel haramlar­dan; kocalarının mallarını da zâyi olmaktan korurlar.” şeklindeki bölümüne görekadınların kocalarına karşı görevleri de şunlardır:
İslâm’da aile ve eşlerin görevleri IV
a)Evlilik Sözleşmesinin; Mehir ve Nafaka Almasının Gereğini Yapmak:

• Kadınlık görevini yapmak. Bu görevden kaçınmak Peygamberimizin açıklamasına göre Meleklerin lanetini gerektirir. Allah şanını artırsın O şöyle buyurur:

(İlişkide bulunmak için)Kişi karısını yatağına çağırdığı zaman, (tıbbî veya dînî bir mazereti olmaksızın)kadın gelmekten kaçınır, kocası da busebeple ona kırgın ve kızgın olarak gecelerse, meleklersabaha kadar o kadının Allah’ın öfkesine uğramasını dilerler.[1]

• Çocuk doğurmak, emzirip bakımını üstlenmek. Bu görev Lükman 14 ve Bakara 233’ün de gereğidir.

• Toplum örfüne göre ev içi görevlerini yapmak.

b)İlgili âyetin (Nisa 34)“Evlilik sözleş­mesinin gereklerini yapmada size itâat ederlerse onlara yüklenmek için bir sebep aramayın.” bölümüne göremeşrû ve aklî taleplerinde kocaya saygılı olmak, bir diğer anlatımla itâat emek. Ne var ki Peygamberimizin diliyle ifade edersek “ İtâat ancak Marûf’ tadır” Dinimizin ve olgun aklın gereği olan konulardadır.

Yazının devamı için »»


Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.mirathaber.com/islamda-aile-ve-eslerin-gorevleri-iv-14-3645h.htmlBack To Top