18 Kasım 2018 Pazar
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook  - Twitter  - Instagram  - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

İslâm’da recm olmadığının Kur’ânî kanıtları

Bekâr-evli ayırımı yapılmaksızın; akıllı, ergin ve hür kişiler için Kur’ân’ın Nûr Sûresi’nin ikinci âyetinde belirlediği ana ceza yüz celde (sopa) olarak şöylece açıklanmaktadır.[1]
İslâm’da recm olmadığının Kur’ânî kanıtları
“Zinâ eden kadın ve zinâ eden erkekten her birine yüz celde/sopa vurun. Allah’a ve Âhiret Günü’ne inanıyorsanız Allah’ın dînîni tatbîk hususunda sizi sakın acıma duygusu kaplamasın. Mü’min’lerden bir topluluk da onlara uygulanan Azab’a; cezaya şâhid olsun.”

Kur’ân-ı Kerîm, zevki ciltte duyulacak zinâya acısı da ciltte duyulacak yüz celde/sopa ceza belirler. Bu cezanın dışında, örneğin Recm gibi bir cezanın olmadığını da vurgular. Şimdi bu gerçeği beş madde halinde açıklamaya çalışacağız:

a. Zinânın cezasını belirleyen Nûr sûresinin 2. âyetinde evli-bekâr ayırımı yapılmaksızın bütün zinâ eden erkekleri ve kadınları içine alacak şekilde Elif-Lam’lı olarak el-Zânîyetü ve el-Zânî ism-i fâil kipleri kullanılır. “El/Elif-Lam“takısı bütün zinâ edicileri içine alacağından buradaki zânileri bekârlara tahsîs edici bir karîne yoktur.

b. Kur’ân’da (Nisa 25, Ahzab 30, Nûr 2, 8) zinânın (yüz sopadan oluşan) cezası el-Azab olarak geçmektedir. Nûr sûresinin ikinci âyetinde zinâcı erkek ve kadına yüz sopa vurulması emredildikten sonra “…Mü’minlerden bir topluluk da onlara uygulanan Azab’a; cezaya şahid olsun,” buyrulmaktadır. Kocası tarafından hâkim huzurunda kendisine zinâ isnad edilen kadının, kocası gibi Li’ân’da; lânetleşmede bulunmasının ondan el- Azab’ı gidereceğini yani zinânın cezasını düşüreceğini açıklayan Nûr sûresinin sekizinci âyeti, evlilerin cezasının da ikinci âyette açıklanan “Azabehuma”daki Azabolduğunu açıklamaktadır. Azab olarak, nitelenen ceza ise yüz sopadır ve sekizinci âyetteki el-Azab’la ikinci âyetteki Azab da aynıdır:

Yazının devamı için »»


Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.mirathaber.com/islamda-recm-olmadiginin-kurani-kanitlari-14-3741h.html


Back To Top