All for Joomla The Word of Web Design

İslâmî Sinemanın Problemleri III

Kadın Meselesi

Kültürel bir savaşın içindeyiz. Pek tabiidir ki, bu savaşın içinde kadınlarımız da görev üstlenecektir.

a.Kur’an’ı Kerim’de Rabbimiz Hz. Şuayb’ın kızını, Saba Melikesini, Hz. Musa’nın annesi ve kızkardeşini, Firavun’un karısını, Mısır Azizi’nin eşini ve Mısır Sosyetesinin kadınlarını konuşturmaktadır. Kurân-i Kerim’de daha nice âyetlerde örneğin kadınların biatı ve mücadelesinden söz edildiği ve Nisa /kadınlar suresi adıyla bir sûre bulunduğunu da hatırlayalım (1)

b.İslam kadınlara silahlı savaşı farz kılmadı, ama geri hizmetlerde istihdam etti. Ümmü Ammara gibi bizzat savaşan istisnai tipleri de savaştan men etmedi. -Allah şanını artırsın- Hz. Peygamberin diliyle tasvip de buyurdu. (2)

Bu sebeple kültürel savaşımızın sinema gibi görsel sanatlar dalında şuurlu, bilgili ve fitne unsuru olacak tavırlardan beri imanlı kadınlarımızın istihdamı caiz olsa gerektir. Bunların sayıları belirli istisnaî tipler olacağı da açıktır. Pek tabiidir ki şu veya bu gerekçelerle bu kadınlarımıza, Kur’ân ve Sünnet’in belirlediği açık haramlara düşürecek roller verilemez. Bilinçli senaristlerimiz ve şuurlu yönetmenlerimizin bu tür problemleri aşabilecekleri kanısındayız.

Sinem ve televizyon dizilerinde küfür, nifak ve yarı üryan kadın rolleri için gayr-ı müslim sanatçılardan yararlanılabileceği de bir vakıadır.

Sonuç olarak deriz ki: Haramlaştırıcı arızî unsurlardan korunduğu sürece sinemanın/televizyonun mubahlığı/yapılabilirliği asıldır. Hakk’a hizmet amaçlanırsa; sinema kültürel cihad olarak ibadet yolu kılınabilir. İslâm açısından bakılarak çözüm getirilemeyecek problemler yoktur. Pek tabiidir ki, çözümler üretilirken düzenleyici ve de kısıtlayıcı ictihatlar da olacaktır. Bu durum da bize özgü sinemanın ortaya çıkmasına vesile bir rahmet olacaktır.

Bitirirken beyan etmek isterim ki, bu yazı serimizde sergilediğim görüşler mutlak doğrular olarak değil, üzerinde düşünülmesi gereken hata ihtimalli düşünceler olarak da değerlendirilmelidir.

Hatalardan münezzeh olan yalnız ALLAH’tır. Davamız Alemlerin Rabbi olan ALLAH’a hamd ve sanâdır.

 

 

DİPNOTLAR:

 

  1. Kasas 9; 23-26; Neml 29-35; Yusuf 23-32; Tahrim 11, Mümtahine 11; Mcadile 1
  2. et-Tac 4/383; İbn Mâce Hd. 2862; İslam Peygamberi 1/148.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir