16 Ocak 2019 Çarşamba
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook  - Twitter  - Instagram  - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

İstihdam seferberliği kapsamında iş arayan yoksullar unutulmamış

İstihdam seferberliği programı, sosyal yardım alan yoksulların da iş gücüne katılmasını sağlıyor. İş görüşmesi için 100, çalışmaya başlanması halinde 548 lira ödeniyor. Sosyal yardım da kısmen devam ediyor.
İstihdam seferberliği kapsamında iş arayan yoksullar unutulmamış
Hükümetin başlattığı istihdam seferberliği tüm hızıyla sürüyor. Yeni işçi alanlara her yeni istihdam için vergi ve prim desteği sağlanıyor. Bu sayede milyonlarca kişinin iş sahibi olması hedeflenirken; devletten sosyal yardım alan yoksul işgücünün de istihdama katılması çeşitli desteklerle teşvik ediliyor. Bu kapsamda verilen'istihdam yardımı', iş arama ve bulma desteklerini içeriyor. Sosyal yardım alan bir kişi, iş görüşmesine gitmesi halinde, işe başvuru/ kabul aşamasında gereken sağlık raporu, fotoğraf ve benzeri giderleri için 1 yıl içinde azami 3 kere olmak üzere 40 ile 100 lira arası yardım alabiliyor. Bu şekilde iş arayan ve iş görüşmesine giden kişilerin karşılaştıkları masraflar karşılanmış oluyor. Ayrıca, sosyal yardım alan kişiye, işe yerleşmesi durumunda, 1 yılda 1 defaya mahsus olmak üzere, aylık brüt asgari ücretin 1/3'ü kadar nakdi yardım veriliyor. Bu yıl için bu tutar 548 lira. Bu kişilerin işe yerleşmeleri durumunda eğitim ve sağlık yardımları da kesilmiyor.


“ÇALIŞAN YOKSULLAR” SORUNUNA ÇÖZÜM

Türkiye’de sosyal güvenlik ile asgari ücret sistemi, temel insanî ihtiyaçlara tam olarak cevap verememektedir. Bunun için, çalışmak isteyen fakat iş bulamadığı için devletin sosyal yardımlarına muhtaç olan işsizler yine de yoksulluk sınırının altına kalmaktadır. Çünkü ödenen sosyal yardım miktarı düşüktür. Çok garip ama iş buldukları halde bu kişiler, özellikle evli ve birden fazla çocuğu olanlar, yine de yoksulluktan kurtulamamaktadır. Sebebi, asgari ücretin ailenin sosyo-ekonomik durumuna göre belirlenmemiş olmasıdır. Dolayısıyla bu süreçte karşımıza “Çalışan Yoksullar” kavramı ortaya çıkmaktadır.

Tanım olarak “ Çalışan Yoksullar”, bazen sadece emek piyasasında çalışanları, bazen de sosyal yardımlarla geçinen iş arayanları da kapsamaktadır. Her iki grubun ortak özelliği ise toplumun ortalama refah düzeyinin belli bir oranının altında olmasıdır. Toplumun genel ekonomik seviyesine göre belirlenmiş sınırın altında gelir ve harcamaya sahip olan kişi veya hane halkı göreli olarak yoksuldur. Buna göre sosyal yardım alan yoksullar çalışan yoksullara göre nispeten daha yoksuldur.

Hükümetimiz, istihdam seferberliği kapsamında “Çalışan Yoksullar” sorununu görmüş olacak ki İŞ-Kur aracılığı ile iş bulan sosyal yardıma muhtaç kişilere, kısmen de olsa şartlı olarak sosyal yardım yapmaya devam etmektedir. Özellikle işe düzenli olarak devam edenlere sosyal yardımlarda öncelik verilmektedir.

Genelde asgari ücretli olarak emek piyasasına kazandırılan bu kişiler, eğitim, gıda, kömür gibi yardımlardan daha kolay yararlanabilecektir. Yani daha önce sosyal yardımlardan yararlanıp işe giren bir kişi, artık devletten nakdî yardım alamayacak ama kömür, eğitim ve gıda yardımlarında, iş aramayan veya bulduğu işi kabul etmeyen kişilere göre öncelikli konumda olacaktır. Liberal sistemlerde genelde uygulanan bu sosyal politikalar, “aktif istihdam politikaları” olarak tanımlanmaktadır. Buna göre işgücü niteliği taşıyan ve devletin sosyal yardımlarıyla geçinen işsiz yoksulların iş bulmaları için devlet teşviklerde bulunmaktadır.

Aktif istihdam politikaları kapsamında “Çalışan Yoksullar” sorununa hem istihdam imkânı sağlamak, hem buna ilaveten (kısmen de olsa) sosyal yardımların devamını sağlamak, işverenlerin işgücü maliyetlerini daha fazla artırmamak adına akıllı bir yöntemdir. Böylece istihdam artışı sağlanabilecek, işsizlik azaltılabilecek ve çalışanlar yoksul olmaktan kurtulabilecektir. Bu kapsamda genel anlamda yoksulluk, özelde “Çalışan yoksullar” sorununun çözümüne yönelik olarak hükümetimize üç önemli tavsiyede bulunacağım:

1.) Engelli işsiz işgücü dâhil aktif istihdam politikalarının muhatap kitlesi ve alanı genişletilmelidir.

2.) İşgücü niteliği taşımayan, yani çalıştırılması birçok sebepten dolayı mümkün olmayan yoksullara yapılan sosyal yardımların miktarı, asgari hayat standardına göre artırılmalıdır.

3.) Daha önceden sosyal yardımlardan hiç yararlanmamış olan “Çalışan Yoksullar” da kamusal sosyal yardım programlarına dâhil edilmelidir.

Ali Fuat AKÇAPINAR
http://www.mirathaber.com/istihdam-seferberligi-kapsaminda-is-arayan-yoksullar-unutulmamis-8-400h.html


Back To Top