21 Kasım 2018 Çarşamba
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook  - Twitter  - Instagram  - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

Kader inancımızdaki yanlışlarımız

Kadere iman, inanç esaslarımızdandır. Kader, Cenâb-ı Hakk'ın ezelden ebede kadar olmuş ve olacak, iyi-kötü her şey'in oluş zamanını, yerini ve her türlü özelliklerini ezelden bilmesi, öylece takdir ve tespit etmesidir. Kazâ ise, zamanı gelince ezelî ilmine ve takdirine uygun olarak, eşya ve olayları yaratmasıdır.
Kader inancımızdaki yanlışlarımız
Bu tariften anlaşıldığına göre kader, Yüce Allah'ın ilim ve irâde sıfatının bir tecellisi, kaza da tekvîn sıfatının eseridir. Yani kadere iman demek, Allahu Teâlâ’nın İlim, İrade, Kudret ve Tekvin sıfatlarına inanmaktır.Yüce Allah; olacak olan herhangi bir şeyi veya kulların ne zaman, hangi eylemi işleyeceğini ilim sıfatı ile bilir, irade sıfatıyla onun meydana gelmesini ister, kudret sıfatıyla buna güç yetirir ve tekvin sıfatıyla da yaratır.İşte bizim bütün bunlara inanmamız, kadere imanı oluşturur.Yoksa Allahu Teâlâ bir senaryo yazmıştır, kulları da bu senaryoyu oynayan sanatçılar değildir. Kullar hayrı da şerri de dileme özgürlüğüne sahiptir. Böyle bir özgürlük olmayıp, Allah’ın dediklerini yapmaya mecbur edilselerdi, ahirette sorguya çekilmeleri ve cehenneme atılmaları zulüm olurdu ki, Allah zulüm yapmaktan münezzehtir.Hem seçme hakkı vermeyecek, hem de yaptıklarından sorumlu tutacak. İşte bu Allah için mümkün değildir, zulümdür, abestir. Allah da (c.c), zulüm ve abesle iştigalden berîdir/uzaktır. Onun için “Alın yazısı” yanlış anlatılmaktadır. Yani “Allah (c.c), herkesin alnına bir yazı yazmış, tabir caizse, dünyada oynayacağı rolün senaryosunu yazmış, kullar da bu rollerinin gereğini yapmaktalar. Adam öldüren kişi bu yazılı senaryoya göre katil oluyor, fuhuş günahı işleyen, hırsızlık ve yankesicilik yapan, terörist vb. olan alnına yazılmış olan senaryoya göre bu eylemleri yapmaktadır. Kulun bu olayları yapmada bir müdahalesi yoktur” gibi bir alın yazısı anlatılmaktadır. Böyle bir alın yazısı yoktur. Bu, kaderciliktir. İslam’da kadere iman vardır, kadercilik yoktur. Kadercilik yapanlar, işlemiş oldukları günahları Allah’a fatura etmekte ve fail olarak Allah’ı göstermektedirler ve O’nu suçlu ilan etmektedirler.Eğer Allah (c.c), emrettiklerini zorla yapmak mecburiyetinde bıraksaydı –hâşâ- zâlim olurdu ki bu imkânsızdır. Yüce Allah bu konuda şöyle buyurur: ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللّهَ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِيدِ “İşte bu kendi ellerinizle işlediklerinizin karşılığıdır. Yoksa Allah kullarına asla zulmetmez!”(Enfal:8/51).

Yazının devamı için »»


Musab SEYİTHAN
http://www.mirathaber.com/kader-inancimizdaki-yanlislarimiz-14-3977h.html


Back To Top