10 Aralık 2018 Pazartesi
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook  - Twitter  - Instagram  - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

Kadın değil zinacı kadın dövülebilir mi? IV


Darabe fiilinin anlamı ve sorular

وَاضْرِبُوهُن/Fedribû Emrinin Anlamı

Görüldüğü üzere Kur’ân’da ve Sünnet’te geçen “Fedribû” emrini ibaha anlamına alıp “dövebilir” olma ile anlamlandırdık. İtirazların önemli bir bölümü de verilen “dövebilir olma” anlamınadır. Fakat itirazlar ilmi değildir ve Kur’ân ile çelişkilidir. Kanıtlamaya çalışalım.
Kadın değil zinacı kadın dövülebilir mi? IV
Darabe Fiilinin Anlamı

Darabe kelimesi Kur’ân’da çokça kullanılan kelimelerdendir. Türevleriyle birlikte yaklaşık 50 yerde kullanılmaktadır. Temel anlamı bir nesneyi diğeri üstüne koymaktır. Vurmak da denebilir.

Kullanımları:

a. Darabefiili Kur’ân’da en çok Mesel kelimesi ile “örnek vermek”anlamına kullanılmaktadır. ( Bak. Nahl 74, 75, 76, 112; Tahrim 10,11…)

b. Daraba
fiili Fî, Be, An, Alâile Hurûf-u Cer denilen edatlarla kullanılmaktadır ki kullanıldığı bu edatlara göre sırasıyla yolda yürümek/yolculuğa çıkmak (Nisa 94) bir vasıtayla vurmak (Bakara 60) yüz çevirmek (Zuhruf 5) üzerine yapıştırmak/uykuya daldırmak ( (A.İmran 112; Kehf 11) şeklinde anlamlar kazanmaktadır.

c. Darabe
fiili bir de özel ifadesiyle “hurûf-u çer”siz geçişli yani meful-i bih sarihe müteaddî olarak kullanılır. Bu tür kullanımlarda Enfal 50, Muhammed 27 ve konumuz olan Nisa 34 de örneklendiği üzere dövmek anlamındadır. Rakabe kelimesini meful aldığında ise öldürmek mânasına gelir. (Muhammed 4)

Darabefiili Kur’anda hurûf- cerlerle kullanımı dâhil hiçbir yerde ve hiç bir şekilde ayrılmak, terk etmek, uzaklaştırmak ve boşamak manasında kullanılmamıştır. Üstelik böylesi anlamlarda kullanılmasına Kur’anî içerik engeldir. Çünkü hiç bir koca nafakasını teminle yükümlü olduğu ve kocalı kocasız bir durumda bırakamayacağı eşinden ayrılamaz ve onu terk edemez. (Nis 34,129) Ondan ancak ev içinde ayrılabilir. (İ.Mace Nikâh 3) Koca boşadığı eşini iddeti döneminde bile evinden çıkarıp uzaklaştıramaz. (Talak 1) Boşamak manasına ise Talak kelimesi ve türevleri kullanılmaktadır.

Yazının devamı için »»


Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.mirathaber.com/kadin-degil-zinaci-kadin-dovulebilir-mi-iv-14-4150h.htmlBack To Top