21 Ocak 2019 Pazartesi
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook  - Twitter  - Instagram  - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

Kadın dört ay 10 gün iddet bekleyip yas tutarak evlenebilir ama aşk yaşayamaz

31 Ekim Tarihli Hürriyet Kelebek Haberin Özeti

“Eşinizin yasını ne kadar tutarsınız?

Nisan 2015’te vefat eden sanatçı K.’ın 22 yıllık eşi İ. A. müzisyen A. K. ile aşk yaşamaya başladı… “
Kadın dört ay 10 gün iddet bekleyip yas tutarak evlenebilir ama aşk yaşayamazwww.mirathaber.com olarak ana amacımız şöyle veya böyle kamuya yansıyan haberlerden hareketle halkımızı bilgilendirerek hayata Müslümanca bakılmasını sağlamaktır.

Haberin İçeriği

1. Haber doğru olmayabilir. Bu durumda insanları hoşlanmayacakları tarzda anmak olan gıybet yapılmış ve iftira atılmış olur. Her ikisi de kaçınılması gereken büyük günahlardandır.(Hucurat 12)
2. Haber, haberin öznesi olan kişiler tarafından servis edilmiş de olabilir. Bu durumda ise flört/zina günahı itiraf edilmiş olur. Ayrıca Kur’ân’ın yasakladığı flört/zina türü fâhişeyi/çirkinliği yaymak olur ki bunlar da günahtır. (Nûr 19) Çünkü işlenen günahların açığa vurulmaması ve yaygınlaştırılmaması gerekir.
3. Uydurma da olsa servis de edilse bu gibi haberlerin asıl pek büyük tahribatı aşk yapma adıyla zinayı meşrulaştırmasıdır. Zinayı yapmak günahtır meşrulaştırmak ise kâfirleşmektir.

Günahlar tövbe edilmedikçe bunalımlarımızın kaynağıdır,

Amacımız

Değinildiği üzere bizim bu tür haberler üzerinde durmamız onu İslâm’ı öğretmeye aracı kılmak içindir.

Yukarıda verilen bilgilerle dört tür haramı hatırlattık. Devam edelim. Eşiniz olan kocanızın yasını ne kadar tutarsınız sorusu önemlidir. Aslında bunun anlamı kocanızın ölümünden ne kadar süre sonra aşk yaşayabilirsiniz değil, ne kadar süre sonra evlenebilirsinizdir.

Evlilik Dışı Aşk Zinadır/Haramdır

Evlilik dışı aşk büyük haramlardan biri olan zinadır ve Müslüman kadının asla zina yapmaması gerekir. Çünkü zina pisleşmektir/piçleşmektir. (Nûr 26)

Sorunun cevabını vermeden önce ne büyük bir cehalet yaşadığımıza değinmek istiyorum.

Cehaletimiz

Bu senenin haccında Minâ’da hacılarla sohbet ederken bir vesile onlara kocası ölen kadın evlenebilmek için ne kadar süre iddet bekler/yas tutar diye sordum. Sordum, ama cevap alamadım. Oysaki cemaatin arasında yüksek dereceli bir hâkim ve ünlü bir siyası danışman da vardı. Hacılar cemaatini geçtik. Geçmişte bir tevafuk olarak aralarında bulunduğum İstanbul ilçe müftüleri toplantısında il müftüsü dâhil bu suale cevap verilemediğine de şahit oldum. Şüphesiz aralarında bilip de hatırlayamamış olanlar vardı ama otuzu aşkın hocadan hiç birinin soruyu cevaplandıramaması da mazur görülebilir değildir.

Kocası ölen kadın  yeni bir evlilik için ne kadar süre bekler? Beklenecek süreye İddet denir. Peygamberimiz iddet bekleyen kadının iddet süresinde yas tutabileceğini açıklamaıştır. Şimdi iddet/yas süresinin ne kadar olduğunu soralım.

Sorunun cevabı Kur’ân’ımızın Bakara süresinin 234. âyetinde şöylece verilmektedir:

“Siz erkeklerden ölenlerin, geride bıraktıkları kadın eşleri, kendi başlarına dört ay on gün beklerler. Bekleme müddetlerini bitirdikleri vakit, yapacakları evlilik gibi meşru işlerde size bir günah yoktur. Allah yapmakta olduklarınızı bilir.”


http://www.mirathaber.com/kadin-dort-ay-10-gun-iddet-bekleyip-yas-tutarak-evlenebilir-ama-ask-yasayamaz-8-2210h.html


Back To Top