14 Aralık 2018 Cuma
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook  - Twitter  - Instagram  - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

Kendini ibadete vermek mi, çalışmaya devam etmek mi?

Geniş anlamda söylenecek olursa, geçimini sağlayacak miktarda para kazanan; dar anlamda söylenecek olursa emekli olan bir kişi için çalışmaya devam etmek mi daha faziletlidir yoksa kendini ibadete vermek mi? (Emekli kelimesiyle geçimini sağlayacak miktarda maaş alabilen kişiyi kasdediyoruz.)

Çevremize baktığımızda emekli olduğu ve maddî durumu iyi olduğu halde çalışmaya devam eden, bir takım işlerle (çobanlık, şoförlük vb.) uğraşan insanları görüyoruz. Yine aynı çevremizde, çalışan emeklileri eleştiren, onları kınayan pek çok da insan görmekteyiz. Peki ne yapılmalıdır? Hangi tutum / davranış sergilenmelidir? Kaynaklarda bu mesele ile ilgili olarak iki görüş zikredilmektedir.

BİRİNCİ GÖRÜŞ: Bu görüşe göre çalışmaya devam etmek daha faziletlidir. Bu görüşte olanların gerekçesi şudur: Çalışan insanın çevresine daha çok faydası olur. Örneğin bir çiftçinin üretiminden pek çok insan faydalanmaktadır. Sırf ibadetle uğraşan kişinin ise sadece kendine faydası dokunmaktadır. Bu durumda faydası daha genel olan çalışmanın daha faziletli olması gerekmektedir. Zira Peygamberimiz “İnsanların en hayırlısı, onlara faydalı olandır.” buyurmaktadır. Aynı gerekçeye dayanarak ilim öğrenmenin, âdil bir yönetici olmanın kendini ibadete vermekten daha faziletli olduğu söylenmektedir. Öte yandan çalışıp kazanan varlıklı kişi için, ibadet seçenekleri daha fazla olmaktadır (hac, sadaka, zekât, insanlara yardımda bulunmak vs.).

İKİNCİ GÖRÜŞ: Bu görüşe göre kendini ibadete vermek daha faziletlidir (Burada “kendini ibadete vermek”ten maksat, farzların dışında kalan nafile etmekle olur.

SONUÇ:Kanaatimizce bugün için birinci görüş tercihe şayandır. Zira içerisinde yaşadığımız şu zamanda güç, parayla eşdeğerdir. En güçlü olan, en zengin olandır. Öte yandan dünyada pek çok müslüman kardeşimiz savaş, açlık ve kıtlık içerisinde sefalet çekmekte ve kendilerine uzatılacak yardım elini beklemektedir. Yardım edebilmek için güçlü/zengin olmamız; güçlü olmak için de çalışmamız gerekmektedir. Komşu / komşu ülke perişan bir haldeyken bizim onuncu kez hac yapmamızın bir anlamı var mıdır?

Kadir DEMİROĞLU
http://www.mirathaber.com/kadir-demiroglu-kendini-ibadete-vermek-mi-calismaya-devam-etmek-mi-143-2694y.html


Back To Top