16 Ocak 2019 Çarşamba
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook  - Twitter  - Instagram  - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

Kapitalizm eleştirisine girebilmek

Geçen yazımızda, Müslüman coğrafyalarda ve daha geniş anlamda dünyanın farklı coğrafyalarında meydana gelen zulümlerden bahsetmiş ve Müslümanların özne tavrını takınmaları gerektiği vurgulanmıştı. Ancak yine de yazının bir kısmında kapitalizm eleştirisinin önemine değinmiştik. Şimdi bu kapitalizmi eleştiri meselesini biraz büyütmek istiyoruz.
Kapitalizm eleştirisine girebilmek
Öncelikle “kapitalizmin eleştirisi niçin çok önemlidir” sorusunu cevaplandırmalıyız. Bir kere son birkaç yüzyıldır dünya çok farklı üretim ve tüketim formlarını tecrübe etti. Burjuvazinin ortaya çıkışı, sanayileşme bile artık oldukça klasik kalmaya başladı. Üretim-tüketim ilişkilerinin, bugün büyük oranda insan ilişkilerini tayin edici rol oynadığını görmekteyiz. Bu açıdan düşünüldüğünde kapitalizmin sürekli değişen evrelerinden bahsetmeliyiz. Bugün kapitalizm farklı bir evreye ulaşmıştır. Neticede üretim-tüketim ilişkilerinin insanın dünyasını kuşatıcı ve değerlerini tayin edici bir kapsamlılıkla ortaya çıkışı, klasik dini anlayışların yerine kapitalizmin ikame olduğu sonucunu önümüze getirmektedir. Kanaatimizce üzerinde durulması gereken hayati sorun noktası burasıdır.

Peki kapitalizm bir ideoloji midir yoksa bir ekonomi merkezli bir bakış açısı mıdır? Doğrusu kapitalizm, dünyaya karşı geliştirdiği perspektif, insan ve değer anlayışı ile bir ideolojidir. Onun ideoloji olduğunu vurgulamamızın temel sebebi; ideolojiler çağı sona erdi gibi bir tekerlemeyi sürekli gündemde tutması ve bunun üzerinden tüm dinleri ve ideolojileri karşısında eritmek istemesidir. Bugün dünya ölçeğinde daha önce hiç olmadığı kadar, insan iştihalarının kutsandığı ve bunun bir yaşam biçimi haline getirildiği durumu tecrübe ediyoruz. Üstelik de bu durum bölge ile sınırlı olmayıp, küresel ölçekte tüm dünya insanlığını tehdit eder hale gelmiştir. Böyle bir minval içinde, kapitalizm kendi ideolojisini olabildiğince yumuşak (soft) söylemlerle ifade ederken, karşısında kendisine muhtemel engel çıkarıcı ideolojileri de bertaraf etmeye çalışmaktadır. Belki Ilımlı İslam projesi ile İslam’ın dünya ölçeğinde birinci tehdit ilan edilmesini, bu düşüncenin uzantıları ve uygulamaları olarak okuyabiliriz.

Yazının devamı için »»


Prof. Dr. Mustafa TEKİN
http://www.mirathaber.com/kapitalizm-elestirisine-girebilmek-14-1716h.html


Back To Top