19 Eylül 2018 Çarşamba
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook  - Twitter  - Instagram  - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

Kelime-i şehâdet bir inkılab projesidir I

Kelime-İ Şehâdetin Anlamı

Kelime-i Şehâdet İslâm Dîni’nin iman esaslarının özü ve özetidir. Kelime-i Şehâdetin orijinal ifadesi şöyledir:
Kelime-i şehâdet bir inkılab projesidir I
“Eşhedü en lâilâhe illlellah ve eşhedü enne Muha.eden abdühü va rasûlüh.” Anlamı da şöyledir: ‘Ben Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına kesinlikle inanırım ve ben Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resûlü/elçisi olduğuna şüphesiz olarak iman ederim.’

Sevgili Kardeşlerim! Açıkça anlaşılacağı üzere Kelime-i Şehâdet iki ana esası içermektedir. Bunlardan biri Allah'a iman, yalnızca O'nun ibâdet edilebilir ilah olduğuna, sadece O'nun emirleri ve yasaklarına göre hayatın yaşanması gereğine imandır. Diğeri de Hz. Muhammed'in Allah'ın kulu ve de insanlığa gönderdiği Resûlü/peygamberi, bir diğer anlatımla elçisi olduğuna inanmaktır.

Kelime-i Şehâdet’in Önemi

Peygamberimiz efendimiz, İslâm Dîni’nin iman esaslarının özeti olan Kelime-i Şehâdeti bize anlam olarak öğretmişler ve yüce dinimizin inanç esaslarının Kelime-i Şehâdet ile özetlenebileceğini açıklamışlardır.

O, konumuzla alakalı hadislerinde şöyle buyururlar:

 “Her kim Kelime-i Şehâdet getirerek, Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına ve Muhammed'in O'nun kulu ve elçisi olduğuna iman ederse Allah onu Cehennem ateşinden uzak tutar/beri kılar.“

Bir diğer hadislerinde ise sevgili Peygamberimiz şöyle buyururlar:

Bir kişi yürekten inanarak Kelime-i Şehâdet getirerek Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına ve benim Allah'ın kulu ve elçisi olduğuma iman eder ve bu inancı üzerinde yaşarken ölürse o kişi Cennet’e girer.”

Kişiyi Cehennem azabından koruyacak ve Cennet’e girmesine vesile olacak Kelime-i Şehâdet’in İslâmî iman esaslarının özeti olduğu açıktır.

Kelime-i Şehâdet Kur’ân Öğretisidir

Peygamberimiz efendimiz, İslâm Dîni’nin iman esaslarını Kelime-i Şehâdet’le ifadelendirmeyi hiç şüphesiz Kur'an-ı Kerim'den öğrenmiştir. Çünkü Araf sûresinin 157. âyetinde yüce Rabbimiz şöyle buyurur:

Ey Peygamber şöylece duyur: Ey insanlar! Ben sizin bütününüze Allah'ın gönderdiği bir elçiyim. Gökler ve yer Allah'ındır. O'ndan başka hiçbir ilah yoktur. Yaşatan ve öldüren O'dur. Siz Allah'a ve O’nun elçisi Muha.ed'e inanın. O bilgilerini yalnızca Allah'tan alan elçidir. O, Allah'a inanıp güvenen ve O'nun buyurduğu emirler ve yasaklara iman eden elçidir. Siz O'na tabi olun ki hidayet bulasınız/ Allah'ın razı olacağı şekilde doğru yola girebilesiniz.”

Sevgili Kardeşlerim, açıkça görülüyor ki bu âyet-i kerîme İslâm Dîni’nin iman esaslarını ikiye indirgeyerek sunmaktadır.

Sohbetimizde amacımız dikkatlerinizi çekecek şekilde Kelime-i Şehâdet üzerinden İslam dininin iman esaslarının bütününü açıklamaya çalışmaktır. Çünkü Kelime-i Şehâdet İslâm'a giriş cümlesidir. İmanı pekiştirme ifadesidir ve ölüm arifesine kadar tekrar edilmesi ve çevremize telkinde bulunulması gereken özlü kavramdır.

Kur’ân’da İman Esasları

Kur'ân-ı Kerîm'in üç ayrı âyetteki sunumuna göre İslâm Dîni’nin iman esasları beştir. Bu beş esas bir arada birbirine yakın ifadelerle açıklanır.

Bu âyetler Bakara sûresinin 177. ve 285. âyetleri ile  Nisa sûresinin 136. âyetidir. Bakara sûresinin 177. âyetinde şöyle buyrulmaktadır:

“…Allah’ın rızasına erdirecek gerçek erdem, Allah'a, Âhiret hayatına, O’nun meleklerine, Kitaplara ve Peygamberlere îman eden kişinin erdemidir.”

Nisa suresinin 136. âyetinde de farklı b:ir üslüpla şöyle buyrulmaktadır:

 “Kim Allah'a, Meleklerine, Kitaplarına, Peygamberlerine ve Âhiret Günü’ne iman etmezse, o tam bir sapıklık içerisinde hakikatin pek uzağına düşmüş olur.”

Kur'an-ı Kerim’de, anılan âyetlerde bu beş iman esası bir arada açıklanır ama Kur’ân sûrelerinin büyük bölümünde tek tek de açıklanmaktadır.

Aziz Peygamberimiz, îman esaslarını öğretirken bize bu beş esası aktarır. Ama Cibrîl Hadisi denilen hadiste Kader’e îman esasına da yer verilir. Büyük vahiy meleği Hz. Cibrîl iman esaslarını Peygamberimize ve O'nun şahsında biz müminlere öğretilirken iman esaslarına bir altıncısı ilave edilerek şöyle buyrulur:

 “İman bir deKader’e hayır ve şerrin Allah'ın yaratmasıyla vücuda geleceğine imandır.”

Sevgili Kardeşlerim! İnşallah bir sohbetimizde kader meselesi üzerinde dururuz. Evet, Kur'an-ı Kerim'de kadere iman konusu, “kadere iman edin” şeklinde yer almamaktadır ama Kur'an-ı Kerim'in bütününe yayılmış olduğu da bir hakikattir. Kaldı ki özel bir ifadeyle Kur’ân’da “Biz her şeyi bir Kader ile yarattık” şeklinde bir ifadeye de yer verilmektedir.(Kamer 49) Bu sebeple bizim Peygamberimizin öğretisi doğrultusunda iman esaslarını altı başlık altında kavramamız Kur’ân’a da uygundur.

Bir sonraki yazımızda sizlere altı îman esasının Kelime-i Şehâdet’te nasıl özetlendiğini açıklamaya çalışacağız.


Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.mirathaber.com/kelime-i-sehadet-bir-inkilab-projesidir-i-14-1934h.html


Back To Top