21 Kasım 2018 Çarşamba
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook  - Twitter  - Instagram  - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

Kelime-i Şehâdet kefesi ağır basar

Amr İbn-ül As (R.) Allah’ın Resûlü’nün (S.) şöyle buyurduğunu naklediyor. Allah Zülcelâl Kıyamet gününde bütün insanların önünde ümmetimden bir kulu seçerek sorgulayacak. Bu kulun önüne (sözleri, davranışları ve işlerinin kayıtlı olduğu ve) her biri görüş alanını dolduracak uzunlukta ve genişlikte, doksan dokuz sicil dosyası yayacak da şöyle buyuracak:
- Bunlardan herhangi birinin sana ait olmadığını ileri sürüyor musun? Benim amelleri tesbitle görevli koruyucu meleklerim (yapmadığını yazmakla) sana zulmetti mi?
- Hayır Rabbim! (her biri bana ait sicil dosyası, yaptıklarımı yazmışlar, bana zulmedilmedi.)
- (Peki ey kulum!) İleri süreceğin bir mazeretin veya (kendisiyle nefsini savunup koruyacağın) bir güzel amelin var mı? (Kul Rabbinin ilgisinin ezikliği altında şaşırıp kalacak da şöyle diyecek:)
- Yok ya Rabbi!
- Hayır, hayır katımızda mevcut bir güzel amelin var. (İşte bu amelin sebebiyle) bu gün haksızlığa uğratılmayacaksın. Yargılanan bu kulun (önüne) içinde kelime-i şehâdet yazılı bir tezkere (kağıt) çıkarılacak. Allah (c.c.) alâkalı meleklere:
Bu tezkereyi (tartıya) hazırlayın, buyuracak. Kul da şöyle diyecek:
- Ya Rabbi! Bu kadar çok sicil dosyasına karşılık bir kâğıtçığın ne anlamı var?
- (Elbet anlamı var.) Bu sebeble sen haksızlığa uğratılmayacaksın.
Hz. Peygamber âhiret gerçeğini anlatmaya şöylece devam etti:
Neticede günahların kayıtlarıyla dolu olan sicil dosyaları amel terazisinin bir kefesine, içinde kelime-i şehadetin yazılı bulunduğu kâğıt da diğer kefesine konulacak. Tartıda dosyaların bulunduğu kefe kalkacak da, Kelime-i Şehadet’in bulunduğu kefe ağır basacaktır. Hiçbir şey Rahman ve Rahim olan Allah’ın adından ağır gelemez. (İ. Kesîr, Enbiya 47, (2/510) Müsned 2/213, Tirmizî İman 17, İ Mâce Zühd 35)http://www.mirathaber.com/kelime-i-sehadet-kefesi-agir-basar-44-4016h.html


Back To Top