11 Aralık 2018 Salı
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook  - Twitter  - Instagram  - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

Kişi, Çocukları İçin Yaptığı Harcamadan Sevap Alabilir mi?

Bu soruyu, Dînar’ın bir para birimi olduğunu hatırlatarak Peygamberimizin (s.a.) dilinden cevaplandıralım.
Kişi, Çocukları İçin Yaptığı Harcamadan Sevap Alabilir mi?
Sahabî Ebu Hüreye şöyle anlatıyor:

Hz. Peygamber  bir öğütlerinde sadaka verilmesini emir buyurdu. Bir adam söz aldı da şöyle dedi:

- Ya Resûlellah! Sevap kazanmak için sadaka olarak verebileceğim bir dînarım var. Ne tavsiye buyurursunuz?

 - Onu kendine harca.

 - Ya Resûlellah! Sadaka olarak verebileceğim bir dînarım daha var.

 - Onu da çocuğun için sarfet.

 - Bir başka dînarım daha var, Ya Resûlellah!

 - Onu da hanımına ayır.

 - Verebileceğim bir dînar daha var.

 - Onu da hizmetçine veriver.

 Çocuklarımız için yapılan harcama da sadakadır

Bazı  müslümanlar sadakayı  aile  fertleri  dışındakilere  yapılan  yardım  olarak  değerlendirmektedirler.  Oysaki bütün faydalı sözler, davranışlar ve işler birer sadaka (hayır) olduğu gibi nefsimize, eşimize ve çocuklarımıza yaptığımız harcamalar da bizlere sevap kazandıracak birer sadakadır. Mevzuumuzla ilgili bir hadîslerinde Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:

 “Allah’ın  rızasını  kazanmak için  verdiğin; bir  esiri  salıvermek  için  sarfettiğin;  bir  yoksula  ayırdığın; eşin  ve çocuklarına harcadığın paralar yok mu? Bunlardan sevabı en çok olanı eşine-çocuklarına harcadığındır.”

 http://www.mirathaber.com/kisi-cocuklari-icin-yaptigi-harcamadan-sevap-alabilir-mi-16-5417h.html


Back To Top