17 Ocak 2019 Perşembe
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook  - Twitter  - Instagram  - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

Kudüs, bizim neyimiz(e)?!

İslam, Yüce Allah’ın tek hak dinidir. Allah katında geçerli olan yegane hak din İslam’dır. İslam bütün peygamberlerin dinidir. "Biz peygamberler baba bir kardeşleriz, hepimizin dini birdir."[1] Kudüs de pek çok peygamberin yaşadığı, uğradığı, tevhid mücadelesini başlattığı, kıble olarak yöneldiği mukaddes bir mekândır.
Kudüs, bizim neyimiz(e)?!
Kudüs, temiz, âri, kutsal anlamına gelir. el-Kuddüs, Yüce Rabbimizin isimlerinden biridir.O, hatadan, kusurdan, acizlikten, eksiklikten, acizlikten, değişimden, fanilikten ve O'na yakışmayan her türlü sıfattan uzak ve temizdir. O, her şeyinde mutlak kemal sahibidir. Yüce Rabbimiz, inkârcı müşriklerin O'na yakıştırdıkları özelliklerden uzaktır.

Kuds-ü Şerîf de asıl itibarıyla manen tertemizdir.Dolayısıyla onun zalimler tarafından işgal edilmesi, onu kirletmez, onun aslî temizliğine zarar vermez. Kudüs’deki Mescid-i Aksâ, bizatihi Yüce Allah tarafından bereketlendirilen mübarek merkezdir. Onun bereketlendirilmesi hem maddî hem manevîdir. O bölge yeryüzünün en mümbit, en stratejik özellikte bir beldesidir. Yine o bölge tevhid tarihinin en bereketli yeridir.

Kudüs, Peygamberimizin Mirac durağıdır. Onun İsrâ ve Mirac mucizesi, evinden değil, Mescid-i Haram’dan başlamış, oradan da doğrudan olmamış, önce Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya uğranmış ve oradan devam etmiştir. Kulunu bir gece Mescidi Haram'dan, kendisine bir kısım ayetlerimizi göstermek için, çevresini mübarek kıldığımız Mescidi Aksâ'ya götüren Allah'ın şanı yücedir! Doğrusu O, işitir ve görür.[2] Yüce Rabbimiz isteseydi bu mucize doğrudan Peygamberimizin evinden yahut Ka’bey- i Muazzamadan gerçekleşebilirdi. Öyle olmamıştır. Mescid-i Haram- Mescid-i Aksâ ve Mirac… Burada hem mescid merkezli bir hayatın önemine, hem de iki kadîm mescidin önemine dikkat çekilmiştir. Böylece iki mescid birbirine, iki şehir birbirine ve hepsi İslam Peygamberine ve İslam’a perçinlenmiştir. Bunları birbirinden ayırmak ve birbirinden ayrı düşünmek mümkün değildir. Biri olmazsa diğeri olmaz, biri olmazsa diğeri eksik kalır.

Yazının devamı için »»

Konya İl Müftüsü


Konya Müfütüsü Prof. Dr. Ali AKPINAR
http://www.mirathaber.com/kudus-bizim-neyimize-14-2736h.html


Back To Top