Yedi Suret Bir Adalet: “HEFT PEYKER”
Şişede Durduğu Gibi Durmuyor Kitapta Yazıldığı Gibi Kalmıyor
Modern Bâzı İlâhiyatçılar
İngilizce Kur’an Harfleriyle Yazılmalıdır