11 Aralık 2018 Salı
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook  - Twitter  - Instagram  - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

Kur’ân’a karşı görevlerimiz nelerdir?

Kur'ân'a karşı görevlerimiz nelerdir?
Kur’ân’a karşı görevlerimiz nelerdir?
Allah'ı ve insanı tanıtan, hayatın başlangıcı ve sonucunu bildiren âyetleri, sunduğu hayat kanunları, felâket ve mutluluk sebebi olan yaşayış şekillerine ait tarihî belgeleri, evrenle ilgili ilmî mucizeleri, Hak'kı, bâtıllardan ayırıcı düsturları ve insanlığın ölüm ötesi Cenenet ve Cehennem yaşamını açıklayan haberleri ile Kur'ân-ı Kerîm bütün akıl sahibleri için hidâyet kaynağıdır.

Mü'min, bütün Kutsal Kitap'ların özünü içeren Kur'ân'a iman eden; daha açık bir anlatımla onun ihtiva ettiği inançla ilgili kurallara; iktisadî, sosyal, hukukî ve ahlâkî ilkelere inanan ve Kur'ân'ı yaşamaya bütün varlığıyla yönelen insandır.

Kur'ân'a karşı görevlerimizi şöylece özetleyebiliriz:

1. Kur'ân'a Allah'ın bütün insanlığa gönderdiği İlah mesajlar bütününü olarak inanmak ve onu tüm içeriği ile kabul etmek,
2. Kur'ân'ı orijinal harflerinden ve meâlinden anlamını kavramaya çalışarak okumak,
3. Kur'ân'dan öğrendiklerimizi, insanları sömürmek için değil, Allah'ın rızasını kazanmak ve toplumun gelişmesini sağlamak için uygulamak,
4. İnanıp öğrenerek uyguladıklarımızı insanlara tebliğ etmek.


Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.mirathaber.com/kurana-karsi-gorevlerimiz-nelerdir-16-4394h.html


Back To Top