16 Ocak 2019 Çarşamba
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook  - Twitter  - Instagram  - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

“Mahalle”sinden kovulan entelektüel Şerif Mardin-I

İki yüzyıllık “modernleşme” maceramızı bizler için yorumlayan ve resmeden Şerif Mardin; selefleri Fârâbî, İbn Haldun, Katip Çelebi, Ahmed Cevdet Paşa, Namık Kemal, Cemil Meriç, Hilmi Ziya Ülken, Mümtaz Turhan, Tarık Zafer Tunaya, Erol Güngör, Sabri Ülgener ve Halil İnalçık gibi yaşadığımız zamanların hikemî tarihçilik ve içtimaiyatın (sosyolojinin) önde gelen isimlerinden biriydi.
“Mahalle”sinden kovulan entelektüel Şerif Mardin-I
Mayınlı Tarlanın Mevzuları

Üzerinde çalıştığı konu ve problemler, Ş. Mardin’in düşünce ve tefekkür (akademik) yolculuğunda zorluklarla karşılaşmasına sebep oldu. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) üyeliği teklifinin üç kez reddedilmesi, Bediüzzaman Said Nursi’yi çalışmasının bedeli/diyeti olmuştur.

Din, ideoloji, Jön Türkler, Türk modernleşmesi, din ve siyaset ilişkisi, toplum ve siyaset münasebeti, Yeni Osmanlı Hareketi mevzuları, Şerif Mardin’in ilgi alanlarının temel meseleleri olarak ülkemizin entelektüel ve akademik bünyesini oldukça beslemiştir. Bununla birlikte zikri geçen konuların ele alınıp tartışılması, çok farklı düşünce kompartımanların mensuplarının şimşeklerini de üzerine çekmiştir.

Payitahttan Mısır Saraylarına

Şerif Mardin’in kökleri, İstanbul’daki Osmanlı Saray eşrafından (dedesi) Ahmed Cevdet Paşa’ya, diğer taraftan Mısır’daki Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın yönetim şeflerinden Mehmet Şerif Paşa’ya dayanır. Araştırmacı Müfid Yüksel’in yayınladığı taziye ilanı bunun açık bir göstergesiydi: "Eski Mardin müftüsü Ulemay-ı Benamdan Şirinzade Merhum Şeyh Ömer Efendi'nin ahfadından, eski Musul Naibi ve Nakibu'l-Eşrafı, İhya Şarihi, Fatih Camii Haziresinde medfun, allame merhum Şeyh Yusuf Sıdkı El-Mardini'nin torunu.”

Yazının devamı için »»


Prof. Dr. Bayram Ali ÇETİNKAYA
http://www.mirathaber.com/mahallesinden-kovulan-entelektuel-serif-mardin-i-14-1765h.html


Back To Top