18 Kasım 2017 Cumartesi
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook  - Twitter  - Youtube

Mehmet Görmez hoca üzülmesin TGRT ve Cübbeli’nin karşıtlığı da onun değeridir

Mehmet Görmez hocayı beri kılarak Diyanet İşleri Başkanlığını çokça ve ağır bir şekilde eleştirdim. Onun için bazı eleştirilerimi de erteledim. Önümüzdeki hafta yayınlamayı düşündüğüm “Diyanet’in Neden Toplumsal Bir Ağırlığı Yok” başlıklı yazım da bunlardan biridir.
Mehmet Görmez hoca üzülmesin TGRT ve Cübbeli’nin karşıtlığı da onun değeridir
İslâmi çizgideki çalışmalarımda olsun kendisinden özel ilgi ve yardım görmüş değilim. Böyle iken Mehmet Görmez hocayı korumak istemişimdir.

Onun hakkında en hakşinas değerlendirmelerden biri de Ahmet Hakan’ın 03 Ağustos tarihli yazısı oldu. Hiç şüphesiz Hocamızın kendince haklı mazeretleri olabilir. Büyük ölçüde onayladığım bu yazıyı beraberce okuyalım:

Ahmet Hakan’ın Yazısı

“DİYANET İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in görevi bırakmasının ardından..

- Kimi “Kızıl Sultan” diyor.

- Kimi de “Ulu Hakan” diyor.

Oysa hakikat, ikisinin tam ortasında bir yerde. Yani şöyle bir yerde:

- Tam itaat etmedi ama çeyrek isyan bile etmedi.

- Bazı küçük meselelerde ses çıkardı ama bazı büyük meselelerde hiç ses çıkarmadı.

- Bazen cesurca çıkışlar yaptı ama tam bir cesaret sahibi olmadı.

- Cübbeli gibilere pek yüz vermedi ama Cübbeli gibilerle hesaplaşmadı.(Benim gibi hesaplaşanlara de yardımcı ol(a)madı. A.R.Demircan)

- Bazen küçük diklenmeler yaptı ama asla devamını getirmedi.

- Camileri çocuklara açtı ama kadınlara tam açamadı.

- Canice öldürülen Suriyeli kadına sahip çıktı ama tecavüze uğrayan erkek çocuklara sahip çıkmadı.

- FETÖ konusunda mahcubiyetini dile getirdi ama başka konularda yaşanması gereken mahcubiyetlere hiç değinmedi.

- Mercedes konusunda iyi bir çıkış yaptı ama yüksek yerden gelen telkine karşı durmadı.”

- Bazen konuştu ama çoğu zaman da sustu.”

Ordu ve Diyanet

35 yıl kadar önce Merhum Nevzat Yalçıntaş hocamız bana şöyle demişti:

“T. C. Devletinin iki önemli kurumu var; Ordu ve Diyanet. Bu iki kurumda nefes alış verişler de kontrol altındadır.”

 Cumhurbaşkanımızın desteğine rağmen Diyanet’te jakoben laik zihniyet aşılamıyor mu? Aşılmak istenmiyor mu? Araştırılması lazım. Bu yapılmadan devlette yeni bir yapılanmaya gidilemeyeceği açık. Mehmet hocanın gereğince değerlendirilemeyeceği de zahir.

Soner Yalçın’ın Kısmen Gördüğü

Ahmet Hakan’ın göremediği ama Soner Yalçın’ın kısmen gördüğü, Görmez hocanın lehine olabilecek bir özelliği daha var. Işıkçıların merkezi TGRT ile Cübbeli’nin temsil ettiği Kur’ân ve Sünnet dışı hurafeci zihniyetin ona muhalefeti.

TGRT ve Cübbeli

Her iki zihniyeti de tanırım.

1985 yılında laikliği ihlalden yargılandığım İstanbul Devlet Güvenlik mahkemesinde beraat etmiştim. Dosya içeriğini almak için gittiğimde askeri savcı irticaî örgütler diyerek saydığı cemaatlere ilişkin görüşlerimi sordu. Ben de Ordu ile ilişkili Işıkçıları niye sormuyorsunuz, dedim. Geçiştiriverdi.

Cübbeliye gelince…

Hayatı az çok bilen bir insanım. Üstelik yedi defa ağır ceza ve devlet mahkemelerinde yargılandım. Medyayı ve medyacıları kısmen de olsa tanırım. Kaynağını tam olarak veremem ama birilerinin proje olduğunu bilecek kadar tecrübem var.

Habertürk’te çıkarıldığı üç ayrı programda, sözlü ve yazılı hiç bir belgeye dayanmaksızın bir müslüman için yapılabilecek en büyük iftirayı yaparak benim için “Allah’ın ayetlerini inkâr ediyor, Peygamberimize ve sahâbilerine zina isnad ediyor “ diyebilen Cübbeli tam bir müfteridir. Cübbesi dahil Ehl-i Sünnet ile ilişkisi olmayan müfteri Cübbeli bakın Mehmet hoca için attığı twitte ne diyor:

“Diyanet'e bundan tehlikelisi gelmemiştir diye düşünüyorum. Rabbim, vatana millete bağlı ve Ehli Sünnete sadık hayırlı bir reis nasib eylesin.”

Bana atılan iftiradan biliyorum, siz onun söylediklerinin zıddını alabilirsiniz.

Şimdi soralım: TGRT ve Cübbeli’nin karşıtlığı, Mehmet hocanın lehine bir özellik değil midir?

Not: Cübbeli bir yazımın notuna Ahmet Hakan’ın yorumu sebebiyle aleyhime dava açtı. Yukarıda değindiğim iftiraları sebebiyle bile kendisine dava açmadım. Dava açınca açacaktım ki iftiralarının ardından altı aylık süre geçmişti. Ama bundan sonra açacağım. Bilmesini isterim.

Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.mirathaber.com/mehmet-gormez-hoca-uzulmesin-tgrt-ve-cubbelinin-karsitligi-da-onun-degeridir-14-1399h.html