10 Aralık 2018 Pazartesi
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook  - Twitter  - Instagram  - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

Merhametsiz çağın idrakine

Öznenin ve nesnenin yer değiştirdiği modern dünyada, "Eşref-i Mahlukat" olan insanın yeniden özne olarak hayatın içerisinde yer alması, yaratıcısının vasıflandırmasıyla, "Eşraf-i Mahlukat" sıfatını yeniden kuşanması gerekmektedir.
Merhametsiz çağın idrakine
Bugün insan özne olmaktan uzaklaşarak, sıradanlaşmış, her hangi bir nesneyle eşdeğer karşılık bulmuş, öyle muamele görmektedir. Tarihsel süreç içerisinde cahiliye karanlığında bocalayan, yeryüzü insanlığının yaşadığı olumsuz koşullara, karşı ilahi çözüm, Hz. Muhammed’le (as) sunuldu ki, bu ilahi mesaj daha öncekilere benzemeyen öznesi insan ve yeryüzü ölçeğinde gerçekleşen bir tekliftir.

Teklif sahibi;Alemlerin Rabbi olan, eşi-benzeri bulunmayan, kendisi hiç şeye muhtaç olmadığı gibi, her şeyin de kendisine muhtaç olduğu Allah. Teklif;Allah’ın ilahi mesajı olan Vahyin sınırlarında şirk koşmadan sadece Allah’a kulluktur. Nebi;Alemlere rahmet olarak gönderilen ve büyük bir ahlak üzere olan Hz. Muhammed (as). Kitap;evrensel ve çağlar üstü mesajıyla yeryüzü insanlığına kıyamete kadar rehber olacak son vahiy Kur’an. Muhatap;“Eşref-i Mahlukat olan insan. Hedef;bütün yeryüzü insanlığıdır.

İslam’ın ilahi mesajıyla insana iki tercih sunuldu; ya geleneğin mistik ve ideal dışı, modernizmin bütün ayartıcı ve sapkın hayat tasavvuruna karşı çıkarak yalnızca Allah’a kul olacak, ya da Allah’tan başka her şeyin ve her kesin sözünü dinleyerek Allah’tan başkalarına boyun eğecek. Ya en şerefli olacak, Allah’tan sakınarak cenneti kazanacak; ya da aşağılarında aşağısına yuvarlanarak şiddetli bir azaba çağrılacaktır.

Yazının devamı için »»


Yakup DÖĞER
http://www.mirathaber.com/merhametsiz-cagin-idrakine-14-3942h.html


Back To Top