13 Aralık 2018 Perşembe
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook  - Twitter  - Instagram  - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

Mü’min, Allah’ın Rasûlü’nün yaşayışını izlemekle mükelleftir

Mü’min, Allah’ın Rasûlü’nün emirleri ve yasaklarını uygulamak ve O’nun yaşayışını izlemekle mükelleftir. İleri derecede bir mü’min olmak arzusuyla da olsa O’nun ilkeleri ve yaşamı ile çatışacak ve tabîî hayatın akışını aksatacak bir müslümanlık anlayışı ve uygulamasına İslâm Dîninde yer yoktur. Hz. Peygamber’e muhalefet edilerek Allah’ın rızasına erilemez. Ancak günaha girilerek Âhiret felaketi örgülenebilir. Hadîsimiz genel olarak bu gerçeği açıklamakta, özel olarak da meşrû cinsel hayattan uzaklaşmanın mahzûrlu olduğunu beyan etmektedir.http://www.mirathaber.com/mumin-allahin-rasulunun-yasayisini-izlemekle-mukelleftir-44-5838h.html


Back To Top