13 Aralık 2018 Perşembe
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook  - Twitter  - Instagram  - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

“Müminlerin en amansız düşmanları Yahudilerdir”

Maide suresinin 82. âyetinde şöyle buyuruluyor: “İnsanlar içinde müminlerin en amansız düşmanlarının Yahudiler ve müşrikler olduğunu göreceksin...”
“Müminlerin en amansız düşmanları Yahudilerdir”
Âyet-i kerime, Peygamberimiz (s.a) döneminde yaşayan inanç grupları arasında Yahudilerile müşriklerin Müslümanlara en şiddetli/amansız düşman olduklarını belirtmekle kalmıyor; aynı zamanda bu düşmanlığın tarihte devam ettiği gibi günümüzde de devam edeceğini vurguluyor.

Âyete dair bazı yorumları bazı tefsirlerden aktaralım: “Ayet, Rasûlüllah’a özel bir hitapolabileceği gibi, genel geçer bir gerçeğidillendiren genel bir hitapda olabilir; çünkü her insanın görebildiği apaçık bir realiteyi dile getiriyor. Kur'an’ın indiği dil olan Arapçada bu tür ifade biçimlerine rastlanır. Ayet her iki halde de, değindiği gerçeği apaçık ortaya koyar.

Ayrıca, ayetin ifade biçiminde Yahudileremüşriklerden önce yer verilmesidikkat çekicidir. İman edenlere en amansız düşmanlar müşriklerden önce Yahudilerdir. Onların düşmanlığı müşriklerinkinden daha önce, daha yaman, daha acımasız, daha açıkve düşünen herkesin görebileceği bir realitedir... Âyetteki bu tespit, o dönemdeki olguya tamamen uygun olduğu gibi İslâm'ın ilk yıllarından günümüze kadarki somut tarihi gerçeklerle de birebir örtüşen bir hakikattir!

Kur'an’ın bu düşmanlık ve düzenbazlıklara dair açıklamaları, Yahudilerin tarih boyu İslâm'a, Peygamberimize (s.a) ve Müslüman ümmete karşı giriştikleri sürekli savaşı, on dört asrı aşan bir zamandır bir an dahi sönmeyen ve bugün hâlâ dünyanın her tarafında bütün şiddetiyle devam eden savaşı, tek başına aydınlatmaya yeterlidir.

Yazının devamı için »»


Abdullah YILDIZ
http://www.mirathaber.com/muminlerin-en-amansiz-dusmanlari-yahudilerdir-14-4266h.html


Back To Top