19 Kasım 2018 Pazartesi
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook  - Twitter  - Instagram  - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

MURAT BARDAKÇI: YENİ HAVAALANINA ‘ATATÜRK’ İSMİ VERİLMESİ GEREKİR


YEŞİLKÖY HAVALİMANINA ‘ATATÜRK’ İSMİNİ VERENİN DARBECİ KENAN EVREN OLDUĞU UNUTULMAMALIDIR

Tarihçi Murat Bardakçı’nın yeni havalimanının isminin konulması ile ilgili Habertürk’te çıkan “Atatürk mü, Abdülhamid Han mı, yoksa Evliya Çelebi mi?”
MURAT BARDAKÇI: YENİ HAVAALANINA ‘ATATÜRK’ İSMİ VERİLMESİ GEREKİR
başlığını taşıyan 12.09.2018 tarihli köşe yazısında “Yazarların memleketin önemli ama henüz resmiyet kazanmamış meselelerinde ahkâm kesmelerinden, kanaatlerini ‘Bu işin bu şekilde yapılması gerekir!’ diye peşinen empoze etmeye çalışmalarından oldum olası hoşlanmamışımdır.” dedikten sonra tezat bir şekilde o da bu görüş kervanına katılarak, şu teklifte bulunur:

“İşte benim kanaatim: Yeni havaalanına eskisinin isminin verilmesi, yani onun da ‘Atatürk’ olması gerekir!Eski hava meydanı artık kullanılmayacak, onun yerini çok daha büyüğü ve moderni alacaktır ve hava ulaşımı ile beraber eskisinin isminin de yenisine nakledilmesi çok doğru bir hareket olacaktır.”


YEŞİLKÖY HAVALİMANINA 'ATATÜRK' İSMİNİ VERENİN DARBECİ KENAN EVREN OLDUĞU UNUTULMAMALIDIR
Her nasıl oldu ise melun 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü sonrası Türkiye’de yeni bir Atatürkçülük havası estirilmek istenmektedir. Bu durum AK Parti döneminde yeni yapılan eserlerin adının ne olması gerektiği konusunda da kendisini göstermektedir. Türk basınında İstanbul’da yapılmak olan yeni havalimanına isim verme konusunda öyle bir telaş var ki, anlatamam.

Ahmet Hakan, Mustafa Kemal’den Yana

İmam Hatipli Hürriyet yazarımız Ahmet Hakan da son dönemlerde kendisinin ne kadar Atatürkçü olduğunu her kesime ispatlamak istercesine “Yeni havaalanının adı 'Mustafa Kemal' olsun” (10 Eylül 2018; Hürriyet) diyerek, dolaylı olarak da olsa hem Atatürk isminden rahatsız olan muhafazakâr/dindar kesimin gönlünü almak istiyor, öbür taraftan da bu isim zaten Atatürk’e işarettir mesajıyla da Kemalistlere hoş görünmek istiyor.

Ahmet Hakan, içinde bulunduğu bu girift durumu ise şu şekilde açıklıyor: “Ama eskisinin adı Atatürk Havaalanı’ydı... Yenisinin bir farkı olmalı... Yenisini eskisinden ayırt etmek açısından bu farklılık şart...” falan diye itiraz edilirse...O zaman...“Mustafa Kemal Havaalanı” olsun. Madem...Mustafa milletimizin Mustafa’sı, madem Kemal milletimizin Kemal’i, madem havaalanı milletimizin havaalanı...E niye duruyoruz ki?”

Ahmet Hakan kardeşimiz, yeni havalimanının uluslararası hatta dünyanın en büyük ve en sayılı havalimanlarından birisi olduğunu herhalde unutuyor. Dünya insanları az çok Atatürk’ü biliyor ama eminim ki “Mustafa Kemal” isminden hiçbir şey anlayamayacaklar ve hafızalarda kalmayacaktır. Doğrusunu teklifini zorlama ve pek ciddî bulmadım.

Murat Bardakçı, Atatürk’ten Yana

Yakın tarihimizi aslında çok iyi bilen Murat Bardakçı da Atatürk Havalimanının tarihçesi üzerinde durmadan bir oldubittiyle YEŞİLKÖY HAVALİMANI isminin dönemin darbeci Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından Atatürk olarak değiştirilmiş olduğunu hatırlatmadan Atatürk Havalimanı ismini itirazsız olarak aynen kabullenerek, “Yeni havaalanına eskisinin isminin verilmesi, yani onun da ‘Atatürk’ olması gerekir!” fikrini öne atar. Doğrusu hem dünyanın en muhteşem bir havalimanını inşa ediyoruz, ama isim verme konusunda statüko zihniyetini temsil eden kalıplaşmış düşüncesinin dışına çıkamıyoruz.

Yeşilköy Havalimanı Nasıl Atatürk Havalimanına Dönüştürüldü?

Osmanlı döneminde askeri maksatlarla oluşturulan ilk hava meydanı, Harbiye Nâzırı Mahmut Şevket Paşa’nın inisiyatifi ile Mayıs 1912 yılında iki hangarın yapımıyla Yeşilköy’de (eski adıyla Ayastefanos) hizmete girmiştir. İlk sekiz uçak Yeşilköy’e getirildi ve Yarbay Süreyya (İlmen), Haziran 1912’de, havaalanı için gerekli teçhizatı almak üzere Berlin, Paris ve Bristol’e gitmiştir. 1913 yılında Balkan Savaşı’nın sona ermesiyle havaalanının yapımı tamamlanmış ve eğitim bölümü de tam faaliyete başlamıştı. Savaş sırasında bile yüzlerce pilot, gözlemci ve makinist eğitilebilmiştir.

30 Ekim 1918’de Mondros Ateşkes Anlaşması’nın imzalanmasıyla Kasım 1919’da İngiliz ve Fransız güçleri, Yeşilköy Havaalanı’nı işgal etmiştir. Bazı havacılar, birkaç uçakla kaçmayı başarmış ve uçaklarımızı, Anadolu yakasında Maltepe Hava İstasyonunda depolamıştır. Ancak İngiliz istihbaratı, bundan haberdar olmuş ve Haziran 1920’de Maltepe Havaalanı’nı da işgal ederek, Osmanlı havacılığına darbe vurmuştur.

Cumhuriyetin kurulmasıyla İstanbul’da sivil havacılığın ilk adımı, 1925 yılında yine Yeşilköy’de kurulan Türk Tayyare Cemiyeti ile atılmış oldu. 1933’de Air France’a verilen yetkilerle gerçekleştirilmiş olan İstanbul-Ankara arasındaki ilk sefer ile ”Yeşilköy Hava Meydanı” sivil uçuşlara açılmış oldu. Havaalanı işletmeciliği, 1938 yılında Türkiye’nin (DHY’nin) eline geçti. Daha sonra uluslararası bir yapılanmaya gidilerek, yeni bina ve meydanın plânları ABD’de hazırlandı, inşaatı Mayıs 1949’da başlandı ve Türkiye’nin en büyük ve ilk uluslararası havalimanı 1 Ağustos 1953 de “Yeşilköy Hava Meydanı” uluslararası uçuşlara açılmış oldu.

Daha sonraki yıllarda yeni uluslararası standartlara uygun olarak 1971 yılından itibaren master planları çerçevesinde yeni yapılar eklenmiş oldu. Mesela 1968 de başlanan 45 metre genişliğinde 3.000 metre boyundaki 18/36 pist inşaatı 1972 yılında tamamlanmış oldu. Bu süreçte halen İç Hatlar Terminali olarak hizmet veren Dış Hatlar Terminali, 29 Ekim 1983 tarihinde işletmeye açıldı. Yeşilköy Havalimanı, kavuştuğu modern görünümüyle 1985 yılında artık Atatürk Hava Limanı adını almaya başladı. Bunun için şaşalı bir devlet töreni de tertiplenme ihtiyacı duyulmuştur. Dönemin Cumhurbaşkanlık Konsey Başkanı (Cumhurbaşkanı) Kenan Evren ve Başbakan Turgut Özal ile diğer üst düzey zevat, bu törene katılmıştır. Peki ta başından beri Yeşilköy Havalimanı olarak bilinen Türkiye’nin en büyük havalimanı neden birden Atatürk ismini aldı? Bu konuda birçok rivayet var. Ama bana belgelendirilmesi kolay olan en enteresanı Tercüman Gazetesi’nin girişimleri geldi.

Tercüman Gazetesi, Yeşilköy Havalimanının İsmininin Neden Atatürk Olmasını İstedi?

Türkiye 12 Eylül darbesiyle sıkıyönetimli bir dönem yaşamıştır. Binlerce insan sorgusuz sualsiz tutuklanmış, birçok gazete ya kapatılmış, ya da kapatılmanın eşiğinde olmuştur. 1982 tarihli yeni anayasa referandumu ile darbeci Kenan Evren ve konsey üyeleri, geçici bir madde ile cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanlığı konsey üyesi olacak ve Türkiye yeniden demokratik-çok partili sisteme geçiş yapacaktı.

Nitekim Türk halkının % 92’si de sıkıyönetimin halen hâkim olduğu bir atmosferde yeni anayasaya ‘evet’ demekle aslında ilk kez halk referandumu ile darbeci Kenan Evren’i cumhurbaşkanlık koltuğuna layık görmüştü. Ne var ki Kenan Evren, konsey üyeleriyle birlikte “Demokles’in Kılıcı” gibi Atatürkçülüğün sıkı bir savunucusu olarak, Kemalizm adına hiçbir taviz vermediği gibi, Atatürkçülüğü ihya etme konusunda her türlü cazip fikre ve projeye açık saf bir “devlet adamıydı”.

Dolayısıyla özellikle sağ-muhafazakâr kesim de yeni rejime ve onun güçlü temsilcisine bazen şirin görünmek, bazen de zarar görmemek adına Atatürkçülük üzerinden bazen takiyye, bazen de samimî çıkışlar yapmaktaydı. Tercüman Gazetesi de kapatılma tehlikesine karşı kendine göre bir formül bulmuştu: Atatürk’ü gündeme taşımak ve rejimin hoşuna gidecek tekliflerde bulunmakla kendini güvenceye almak. Yenilenen Yeşilköy Havalimanı da tam da bu konsepte uygun bir fırsattı.

Nitekim bu doğrultuda 11 Kasım 1983 tarihli Tercüman Gazetesi, “Yeşilköy’ün adı ‘Atatürk Hava Limanı’ Olmalıdır” diye ana sayfasına büyük puntolarla bir başlık atmıştı. Daha sonra “İstanbul Yeşilköy Havalimanı'nın adı ‘Atatürk Havalimanı’ olarak değiştiriliyor” haberini ana sayfada 25 Temmuz 1985 tarihli nüshasında gururla verirken, şunları kaydetmiştir: “29 Temmuz'da bu amaçla yapılacak törene Cumhurbaşkanı Kenan Evren ve Başbakan Turgut Özal da katılacak. Aynı gün dış hatlar terminal binasında yaptırılan 2 metre çapında çevresinde "Yurtta sulh cihanda sulh" vecizesi bulunan Atatürk maskı ve İstanbul ambleminin açılışı da yapılacak…”

Benim Önerim: İSTANBUL HAVALİMANI

Cumhurbaşkanlık Yönetim Sistemi ile yönetilen yeni Türkiye’de herkes hiç çekinmeden fikrini ve önerilerini açıkça söyleyebilmelidir. Doğrusu yeni havalimanına yeni bir isim verilmesi konusunda Atatürk veya onu andıran bir isim üzerinden durulurken, eski havalimanın ismine atıfta bulunulmaktadır. Halbuki eski havalimanının ismi aslen “Yeşilköy Havalimanı” idi ve bu isim, dönemin tuhaf şartlarının getirdiği kamu yöneticileri açısından geçici cazibe, idare edilenler açısından korku ve ikiyüzlülüğün bir emaresi ile değiştirilmiştir.

Yeni isim konusunda benim önerim, hiçbir şahsa dayanmıyor. Çünkü biz tarihî şahsiyetleri, objektif ve tarafsız olarak ele alamayacak kadar polemik hâle getirmiş durumdayız. Hangi şahsın ismi verilmiş olursa olsun, mutlaka beğenenler ve beğenmeyenler olacaktır. Onun için madem yeni havalimanı İstanbul ilinde yapılıyor o halde yeni havalimanımızın ismi “İSTANBUL HAVALİMANI” olsun. Böylece İstanbul, küresel çapta dünyanın en popüler şehirlerin başına geçmiş olur.

Prof. Dr. Ali SEYYAR
http://www.mirathaber.com/murat-bardakci-yeni-havaalanina-ataturk-ismi-verilmesi-gerekir-yesilkoy-havalimanina-ataturk-ismini-verenin-darbeci-kenan-evren-oldugu-unutulmamalidir-7-5293h.html


Back To Top