16 Ocak 2019 Çarşamba
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook - Twitter - Instagram - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

12»
 • Murat KAYACAN
 • Kur’an’da “Allah’ın yasasında asla değişiklik bulamazsın.” ifadesi
  “Allah’ın yasasında asla değişiklik bulamazsın (len tecide lisünnetillâhi tebdîlâ).” ifadesi, biri Mekki ikisi Medeni surede toplam üç defa geçmektedir. Bir ayette sünnet kelimesi açık te (ت) ile (Fatır, 35: 43) iki ayette (Fetih, 23; Ahzab, 33: 62) ise kapalı te (ة) ile yazılmaktadır. Bu durum, bir anlam farkına yol açmaz. Bu yazıda söz konusu ayetler, içlerinde bulundukları surelerin iniş sırasına göre ele alınacaktır.

  31 Aralık 2018 Pazartesi 11:29 Devamını Oku →
 • Kur’an’da “Ben Allah’tan korkarım.” ifadesi
  Kur’an’ın Medine’de inmiş üç suresinin üç ayetinde “Ben Allah’tan korkarım (innî eḣâfu(A)llâh(e)).” ifadesi yer almaktadır. Bağlam gereği söz konusu ayetlerin ikisinin çevirisinde “Ben” ile “Allah’tan korkarım.” ifadesi arasına “âlemlerin Rabbi olan” ifadesi gelmiştir. Bu yazıda söz konusu üç ayet, içlerinde bulundukları surelerin iniş sırasına göre ele alınacaktır.

  24 Kasım 2017 Cuma 14:07 Devamını Oku →
 • Kur’an’da “Allah … seçti.” ifadesi
  Daha önce istefâ, akhtârâ, istana’a, irtedâ ve ictebâ fiilleri ve(ya) bu fiillerin başka kiplerinin yer aldığı ayetlerden yola çıkarak “Allah’ın seçmesi” konusu ele alınmıştı.[1]Bu yazıda ise sadece inna(A)llâhe-stafâ ifadesiyle Allah’ın seçmesinden[2]söz edilen iki Medeni surenin dört ayetini ele alacağız.

  11 Ekim 2017 Çarşamba 11:03 Devamını Oku →
 • İnen ilk beş ayetin tefsiri
  Müfessirlerin yaygın kanaati, bir bütün olarak inen ilk inen surenin Fatiha, ilk inen ayetlerin ise Alak suresinin ilk beş ayeti olduğu yönündedir. Bu yazıda söz konusu beş ayet ele alınacaktır.

  04 Ekim 2017 Çarşamba 10:15 Devamını Oku →
 • Kur’an’da “Allah dileseydi” ifadesi
  Kur’an’da “Allah dileseydi (lev şâa(A)llâhu)” ifadesi, üç Mekki surenin üç ayetinde yer almaktadır. Bu yazıda sadece bu ayetler, içlerinde bulundukları surelerin iniş sırasına göre ele alınacaktır. Bu ifadenin “ve Allah dileseydi (ve lev şâa(A)llâhu)” şeklindeki kullanımını içeren on bir ayet ise bu yazıda ele alınmayacaktır.

  18 Eylül 2017 Pazartesi 14:20 Devamını Oku →
 • Kur’an’da “Allah’tan bağışlanma dileyin/dileselerdi.” ifadesi
  Kur’an’ın iki ayetinde “Allah’tan bağışlanma dileyin. (vestağfirû(A)llâhe)” ifadesi ve bir ayetinde ise “Allah’tan bağışlanma dileselerdi (festağferû(A)llâhe)” ifadesi geçmektedir. Bu yazıda söz konusu ifadelerin geçtiği toplam üç ayet, içlerinde bulundukları surelerin iniş sırasına göre değerlendirilecektir.

  08 Eylül 2017 Cuma 09:38 Devamını Oku →
 • Kur'an'da "Allah'tan kork!" ifadesi
  “Allah’tan kork! (…tteki(A)llâhe)” ifadesi, Kur’an’ın iki Medeni suresinin üç ayetinde geçmektedir. Bu yazıda söz konusu üç ayet, içlerinde bulundukları surelerin iniş sırasına göre ele alınacaktır.

  14 Ağustos 2017 Pazartesi 09:56 Devamını Oku →
 • Kur’an’da “Allah iyileri sever.” ifadesi
  Kur’an’da “Allah iyileri sever.” ifadesi inna(A)llâhe yuhibbu’l-muhsinîn (Şüphesiz Allah iyileri sever.) şeklinde Bakara ve Maide surelerinde birer ayet olmak üzere toplam iki kez geçmekte; va(A)llâhu yuhibbu’l-muhsinîn (Allah iyileri sever.) şeklinde ise Al-i İmran suresinin iki ve Maide suresinin bir ayetinde olmak üzere toplam üç ayette yer almaktadır. Bu yazıda söz konusu beş ayet, içlerinde bulundukları surelerin iniş sırasına göre ele alınacaktır.

  31 Temmuz 2017 Pazartesi 11:23 Devamını Oku →
Back To Top