16 Ocak 2019 Çarşamba
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook - Twitter - Instagram - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

12345678910»
 • Musab SEYİTHAN
 • Sünnet İnkârcıları Ne Yapmak İstiyor?
  Müslümanların bütünlüğünü parçalamak için, kendilerini -sözüm ona- “İndirilmiş din” mensubu, kendi dışındakileri de “Uydurulmuş din” yanlısı olarak ilan eden bir güruh; İstanbul’un Edirne Kapısında inşa ettikleri mescitlerinde her hafta okudukları hutbelerinde, 1400 yıllık ümmetin tarihinde hakkında icma edilmiş inanç değerlerine, dudaklarını büzüp gözlerini süzerek, saldırmaktadırlar. Hiç hoşlanmadıkları Emevi saltanat döneminde okunan hutbelerde Peygamber ailesine küfürler edildiği gibi, bunlar da her fırsatta sünnete ve onun sözlü ifadesi hadislere hakaretler yağdırılmaktadır. 

  15 Ocak 2019 Salı 11:05 Devamını Oku →
 • Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
  İki yıldır Avrupa’dayım. Buradaki Müslüman gurbetçimiz olaylara sadece maddi dünya refahı açısından bakmaktadır. Değerlerinden habersiz, farkında olarak veya olmayarak Avrupa’daki hayatı göklere çıkarmaktadır. Sosyal güvenceye, hastanelerdeki hizmetlere, resmi makamlarda adam kayırmamaya, asgari ücretle geçinme zorluğu çekenlere sağlık ve kira yardımları yapılmasına odaklanıp, ahlakî birçok değerin yerle bir edildiğini görmezden gelmektedirler. Sosyal bir devlet yapısında bütün bunların olması İslam’ın da “Sosyal adalet” olarak istediği uygulamalardandır.

  10 Ocak 2019 Perşembe 11:27 Devamını Oku →
 • KALPLERİN FETHİ, ÜLKELERİN FETHİNDEN ÖNCE GELİR
  İnsan, üç “K” harfinden yani KAFA, KALP ve KARINdan ibaret olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımla, insanın etkilenme yolları, avlanma odakları ve kendini ispat edebilmesi için sahip olduğu değer merkezleri dile getirilmiş olmaktadır.  Rasulullah (sav), Medine’ye hicret edince Mescidi inşa ederek Kalbi; Suffeyi inşa ederek Kafayı; pazar yerini inşa ederek de Karnı hedeflemiştir.

  08 Ocak 2019 Salı 15:27 Devamını Oku →
 • NOEL VE DİĞER KUTLAMALAR

  31 Aralık 2018 Pazartesi 09:32 Devamını Oku →
 • HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ ASILDIR KANUNLAR ONA TÂBİ OLMALIDIR
  İnsan, dünyaya birtakım doğal/tabii haklarla gelir. Yaşama, hürriyet, eşitlik, öğrenim ve inancını yaşama, bu doğal hakların başta gelenleridir. Tarih boyunca bu haklar egemen firavûnî güçlerce ihlal edilmiş, hakkı hâkim kılmaya çalışanların karşısına bu güçlerce, acımasızca karşı çıkılarak toplu cinayetler işlenmiş, köleleştirmeler gerçekleştirilmiş ve kast sistemleri oluşturulmuştur.Tevhid inancının yozlaştığı ve peygamber mesajının unutulduğu dönemlerde insanlar, bu doğal haklarından uzaklaştırılarak kula kulluk ameliyesiyle karşı karşıya bırakılmıştır.

  27 Aralık 2018 Perşembe 15:48 Devamını Oku →
 • FİKRİ DÖNEKLİK BU OLSA GEREK
  Bazen diyorum ki, “Bu adamları hiç gündemine alma, fikirlerine değer verme, ademe terket gitsin.” Fakat İslam’ın sütunlarını nişan aldıklarında sinir uçlarıma dokunuyor ve yine bu mahlûkları gündemimize almak zorunda kalıyoruz, saf ve alt yapısı olmayan Müslümanları kandırmasınlar diye.

  18 Aralık 2018 Salı 14:25 Devamını Oku →
 • FİKRİ DÖNEKLİK BU OLSA GEREK
  Bazen diyorum ki, “Bu adamları hiç gündemine alma, fikirlerine değer verme, ademe terket gitsin.” Fakat İslam’ın sütunlarını nişan aldıklarında sinir uçlarıma dokunuyor ve yine bu mahlûkları gündemimize almak zorunda kalıyoruz, saf ve alt yapısı olmayan Müslümanları kandırmasınlar diye.

  12 Aralık 2018 Çarşamba 14:21 Devamını Oku →
 • İÇİMİZDEKİ “BEN” İLE HİÇ YÜZLEŞTİK Mİ?
  Peygamber Efendimize mi, yoksa Hz. Ömer’e mi ait olduğunda ihtilaf edilen; “Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin” hikmetli sözü üzerinde hiç derin derin düşündük mü? Allah’a karşı kulluk bilincinde olması gereken bu “Ben” miyim? diye hiç onunla yüzleştik mi?

  12 Aralık 2018 Çarşamba 14:21 Devamını Oku →
 • NEMELAZIMCILIK, TATLISU MÜSLÜMANLARININ PİŞKİNLİĞİDİR
  Bir Müslüman, sadece Allah’ın Dinine karşı gelmemekle ve “Beni başkası ilgilendirmez, ben kendime bakarım, peygamber miyim de ümmet kurtarayım” diyerek pasif kalmakla kurtulamaz. Aksine bir Müslüman, fazileti hâkim kılmak ve fenalığı ortadan kaldırmak için bütün gücünü bizzat ortaya koymalıdır. Yoksa “Ben emirleri yapıyorum, yasaklardan kaçıyorum. Bunları ihlal edenler de beni ilgilendirmez” diyen nemelazımcı bir Müslüman, sorumluluktan kurtulamaz.

  11 Aralık 2018 Salı 13:13 Devamını Oku →
 • NEMELAZIMCILIK BİR VİRÜSTÜR, RESETLENMESİ GEREKİR
  İnsanlar, tabiatları gereği her zaman irşada, öğüt ve nasihate muhtaçtır.  Dün nasıl insanlık, Peygamberlere muhtaç idiyse, bugün de Peygamber varisleri âlimlere ve davetçilere muhtaçtır. Ferdin sadece kendini düzeltmesi ve nefsiyle meşgul olması yeterli değildir. Kişi aynı zamanda toplumun ıslahı/düzeltilmesi ile de sorumludur. Çünkü fert, toplumun etkisindedir. Bu etkiyi göz önünde bulundurarak insan, içinde yaşadığı toplumun inançları doğrultusunda yaşamaya gayret gösterecektir. Diğer taraftan Müslümanın yaşadığı toplum, İslamî bir toplum olmadıkça yani mü'minin İslamî kurallara uymasını kolaylaştıracak bir yapı bulunmadıkça tam anlamıyla Müslümanca yaşamak mümkün olamayacaktır. Bu konuda Yüce Allah, şöyle buyurur: “O Mü’minler ki, eğer kendilerine yeryüzünde iktidar verirsek namazı dosdoğru kılarlar, zekâtı verirler, iyiliği emreder ve kötülükten nehyederler.”  (Hac:22/41)

  09 Aralık 2018 Pazar 13:16 Devamını Oku →
Back To Top