21 Mart 2018 Çarşamba
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook - Twitter - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

12345»
 • Musab SEYİTHAN
 • “İctihatları güncelleyin”e direnen hocaların bloklaşma garabeti
  Sayın Cumhurbaşkanımızın, “ictihadî görüşlerin güncellenmesi” ile ilgili çağrısı ve bu konuda makaslanarak medyaya yansıyan Nureddin Yıldız hocanın fetvaları üzerine yaptığı konuşmadan sonra, Kur’an ve Sünnetin damıtılmasından çıkan; “Ezmanın teğayyüru ile ahkâmın tağayyüru inkâr olunamaz” mecelle maddesini görmezden gelen statükocular, ağızbirliği etmişçesine aynı nakaratı dillendiriyorlar.

  19 Mart 2018 Pazartesi 10:57 Devamını Oku →
 • Nureddin Yıldız hoca üzerinden yapılmak istenenler
  Nureddin hoca, yeni piyasaya çıkmış türedi birisi değildir. Ömrünü İslam’a hizmete adamış hasbî bir insandır. Onun bütün söylemleri ortadadır. Gizli kapaklı bir iş çevirmemiştir. Her insan gibi onun da hataları olacaktır. Hatadan masum olması düşünülemez.

  12 Mart 2018 Pazartesi 11:44 Devamını Oku →
 • “İslam’ın güncellenmesi” söylemi üzerine
  İslam'ın değişmeyen sabiteleri olduğu gibi, değişime açık hükümleri de vardır. Özellikle ictihadî konular değişime açıktır. Hukukun bazı alanlarında değişiklik; gerek aklen, gerekse dînen zarûrî gözükmektedir. Zaman ve çevre faktörleri, değişikliği aklen zorunlu kılmaktadır. İmam Şâfi'nin Medine ve Mısır'da verdiği fetvaların farklılığı, bu zorunluluktan kaynaklanmaktadır.

  11 Mart 2018 Pazar 01:23 Devamını Oku →
 • Kutsal değerler uğruna adanmışlar
  Kutsal değerleri uğruna, and niteliğinde söz vererek zamanını ve kendini feda edercesine tahsis eden kişiye “adanmış” denir. Sahip olduğu şeyleri, ideallerini gerçekleştirmek için veren insanlardır bunlar… Çünkü kişi verdiği şeyin sahibidir. Eğer İnsanlar veremiyorlarsa, vermeleri gereken şeylerin sahibi olamadıkları içindir. Aksine, o şeyler insanların sahibi olmuştur.

  06 Mart 2018 Salı 09:59 Devamını Oku →
 • Cemaat yapımızı cemaatçilikten koruyup geliştirmeliyiz
  Bir fikri veya inancı; baskı, yıldırma ve kapatmalarla yok edemezsiniz. Cumhuriyetin ilk yıllarından beri yok edilmeye çalışılan İslamî değerler ve mensupları, yok olma yerine artarak günümüze kadar gelmiştir. Bir dönem Büyük Doğu hareketi olarak vücut bulmuş, 1969 yılında MSP (Milli Selamet Partisi) olarak siyasi alanda yerini almıştı. MSP hareketini temsil eden partiler de bir bir kapatılmıştı. Fakat bu kapatmalar daha da güçlendirdi. Aynı camianın kişileri, Akparti’yi kurdu ve onaltı yıldır, oylarını artırarak Türkiye’yi idare ediyor.

  24 Şubat 2018 Cumartesi 03:12 Devamını Oku →
 • Cemaatler ve otoriterleşme
  Cemaat; belli bir duygu, düşünce ve inancın etrafında şuurluca toplanmış insanların meydana getirdiği bütündür. Bugün müslümanlar, yaşadıkları gayri İslamî rejimlere ya teslim olacaklar, ya da kendilerini onlara karşı koruyacak olan bir yapılanma oluşturacaklardır. Bu “korunma alanını” oluşturmadıkları sürece cahiliye ortamında asimle olup gideceklerdir.

  14 Şubat 2018 Çarşamba 11:50 Devamını Oku →
 • İslam’da barış esas, savaş ârızîdir
  İslâm’da savaş; kan dökmek, toprak kazanmak, ganimet elde etmek, petrol kuyularını ele geçirmek için yapılmaz. İslâm’da savaş, genelde müdafaa eksenlidir. Cihad, Allah ile insanlar arasındaki engelleri kaldırarak, onların Allah ile buluşmalarını sağlama gayretidir. Savaş ise büyük ve kutsal bir hareket olan cihadın bir parçasıdır. Ama kaynaklarda cihad bazen savaş yerine de kullanılır. Yani cihad, savaşı da içine alan bir harekettir. Fakat savaş kelimesi, cihadın ihtiva ettiği manayı tamamen kapsamaz. Cihad kıyamete kadar devam edecek olan bir harekettir; kesintisizdir, mekruh vakti yoktur. İslâm’ın doğru anlaşılması, anlatılması, sevdirilmesi için ortaya konulan her türlü gayret cihadın kapsamına girmektedir. Savaş ise gerektiğinde İslâm düşmanları ile yapılan fiilî mücadelenin sadece bir kısmıdır.

  02 Şubat 2018 Cuma 11:14 Devamını Oku →
 • Şehâdet, ölümlerin en güzelidir
  Müslüman’ın hayatında vatan, din, namus gibi değerlerin önemli bir yeri vardır. İnsana sayısız nimet bahşeden Allah, bu değerleri, rızasını gözeterek korumayı emretmiş, uğrunda ölmeyi ise şehitlik makamı ile ödüllendirmiştir. Şehitlik Yüce Rabbimizin ve Sevgili Peygamberimizin övdüğü yüce bir makam ve her insana nasip olmayacak kadar büyük bir şereftir.

  25 Ocak 2018 Perşembe 10:46 Devamını Oku →
 • Beklenen nesil nasıl olmalı?
  İçinde bulunduğumuz dünyada, bütün şer odakları ve müstekbir güçler -her çeşidi ve şekliyle- İslâm’ı yok etmek için güç birliği oluşturmuşlardır. İslam’ı ve müslümanları karalamak için gerçekleri tersyüz etmek ve olmadık iftiralar atmak suretiyle rollerini iyi oynamaktadırlar.

  13 Ocak 2018 Cumartesi 10:48 Devamını Oku →
 • Peşinden gittiklerimizle ahiret yüzleşmesi
  İnsan, toplumsal bir varlıktır. Tek başına yaşayamaz. Mektebine, meşrebine, karakterine ve inandığı değerlere uygun kişilerle birliktelikler oluşturur. Bir sosyal grubun, ya üyesidir veya sevk ve idarecisidir yahut da hocasıdır. İnsanlar, birbirlerini etkiler. İnsanoğlu bulunduğu toprağın ürünüdür. Kendini çevreleyen sosyal, kültürel ve ekonomik dokudan etkilenerek gelişimini tamamlar. Etkilediği ve etkilendiği kişi veya kişiler mutlaka vardır.

  03 Ocak 2018 Çarşamba 10:15 Devamını Oku →
Back To Top