10 Aralık 2018 Pazartesi
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook  - Twitter  - Instagram  - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

Müslüman olarak kazanç ve kayıp anlayışımız nasıl olmalıdır?

Müslüman olarak kazanç ve kayıp anlayışımız nasıl olmalıdır?
Müslüman olarak kazanç ve kayıp anlayışımız nasıl olmalıdır?
İslâm inancıyla yüceleşmeyen bütün insanlar için «Kazanmak»  örneğin ticârette, politikada, kumarda, spor­da, okul ve tercih imtihanlarında kazanmak şeklin­de anlaşılmaktadır.

Pek tabiîdir ki Müslüman için kazanmanın anlamı çok daha büyüktür ve farklıdır. Gerçek Müslüman için kazanç Hakkın rızasına ve hal­kın sevgisine erdiren söz, iş ve davranışlardır. Bu yolda sağlanan maddî ve manevî değerlerdir.

Bu sebepledir ki Fatır sûresinin 29, âyetinde: «Al­lah'ın kitabı Kur'ân’ı uygulamak için okumak, namaz kılmak, muhtaç müminlere zekât, yoksul akrabaya nafaka, aciz komşulara yardım etmek» gibi güzel amel yapanların kazanç ümidi taşıyabilecekleri açıklanmaktadır.

Enfâl sûresinin ikinci âyetinde ise «Allah anılınca kalpleri sevgi ve saygı ile ürperenlerin, ilâhî buyruklar­la imanı artanların ve Rablerine güvenenlerin» kazançda oldukları açıklanmaktadır.

Müminûn sûresin ilk âyetlerinde de ise Firdevs Cenneti'ne girecek kazançlıların;” faydasız söz, iş ve davranışlardan sakı­nan; zinadan - eşcinsellikten korunan, faydasız işlerden sakınan, sözleri ve sözleşmelerinin gereğini yapanların…” olduğu öğretilmektedir.

Diğer Kur'an sûrelerinde de kazanan insanların inan­cını yaşamada sabreden, erdemlere çağıran, mü­minleri dost edinen ve merhameti öğütleyen mümin­ler olacağı müjdelenmektedir.

Kaybetme Anlayışımız

Müslümanca bakılamadığı içindir ki kaybet­mek denince mesela yalnızca ticarette, kumarda, siyasette, sporda ve benzerlerindeki kayıp anlaşılmaktadır.

Bu sebepledir ki entrikalar çevirerek, yalan söyle­yerek, iftira ederek, oy satın alarak seçildiği için ger­çekte kaybetmiş olan kişi kazandığını sanmaktadır.

Faizli kredilerle, hileli imalatla, karaborsacılıkla toplumu sömürerek kazandığı için İslâm mantığına gö­re kayıpta olan zavallılar da kazanç cümbüşleri yapmaktadır.


Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.mirathaber.com/musluman-olarak-kazanc-ve-kayip-anlayisimiz-nasil-olmalidir-16-3814h.html


Back To Top