16 Ocak 2019 Çarşamba
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook  - Twitter  - Instagram  - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

Okul aile ve çevre arasında dini bilgi

Geçen yazımızda dinin tamamen olağanüstülükler ve büyüselliklerle özdeş biçimde anlaşılmasının, dini bilgi açısından yarattığı bazı handikaplardan bahsetmiştik. O yazıda dini bilginin edinilmesi noktasında üç soruna değinmiş; bunlardan üçüncüsü olan din anlayışı üzerinde durmuştuk. Şimdi diğer iki sebebe gelelim.
Okul aile ve çevre arasında dini bilgi
Bu sebeplerden ilki yeterli bir dini bilginin verilememesidir. Türkiye’nin uzun siyasi ve sosyal tarihi göz önüne alındığında, ciddi istikrarsızlıklar kendisini gösterecektir. 1940’lı yıllarda yeterli din adamı ihtiyacının giderilemeyişi, 1950’li yıllardan itibaren İmam Hatip Liseleri ve İlahiyat Fakültelerinin açılmaya başlaması, 1970’lerde ve 1980’lerde bunların artması; ama her şeyden önemlisi din eğitimi politikalarının gündelik siyasetten bağımsız toplumsal gerçekliği içinde ele alınamaması söz konusu olmuştur. Din adamı ihtiyacını gidermek üzere ihdas edilen İmam Hatip Liseleri, ne olursa olsun toplumun belirli bir yüzdesine ancak hitap edebilmiştir. Geri kalan okulların yeteri kadar din eğitimi aldığı söylenemez.

Bu noktada ilkokul birinci sınıftan başlayarak, tüm okullarda yeteri kadar din derslerinin alınması önem taşıyacaktır. Bununla bağlantılı ikinci önemli nokta da, bu derslerin içeriğidir. Din derslerinin hem tarihsel hem de aktüel anlatımlarının kişilik ve ahlak oluşturacak biçimde içeriklendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Zira temel hedef; kişinin din konusunda teferruatlı bilgi sahibi olmasından daha çok (bilgi sahibi de olsun) kişilikli, karakterli, ahlaklı insanlar yetiştirmektir. Bu anlamda eğitim konusunda bir eksikliğimizi de dile getirmiş olalım: Aşırı bilgi yükleme.

Yazının devamı için »»


Prof. Dr. Mustafa TEKİN
http://www.mirathaber.com/okul-aile-ve-cevre-arasinda-dini-bilgi-14-1644h.html


Back To Top