13 Aralık 2018 Perşembe
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook  - Twitter  - Instagram  - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

Oruç Allah’ın buyruğudur

İslâm Dîni'nin yüklediği ana ibâdet görevlerinden biri oruçtur.
Oruç Allah’ın buyruğudur
Oruç Allah’ın emridir. Bu sebeple mü’minlere farz kılınmış ana ibâdetler olan namaz, zekât ve hac gibi, oruç ibadeti de yalnız yüce Mevlâmızın emri olduğu için tutulur.

Allah’ın bütün emirleri ve yasakları, insanlar için bir rahmet olduğundan onların, bedenî, ruhî, ahlâkî ve içtimaî/sosyal faydaları pek çoktur.

Orucun Faydaları

Oruç, mü’mine köklü bir irade terbiyesi veren ve onu İslâmî çizgide yaşatacak güce erdiren ibâdettir.

Oruç; ahlâkî güzelliklerin ve başarının kaynağı olan sabrın alıştırmalarını yaptırarak rûha tekâmül ufuklarını açan pek feyizli bir ibadettir. Orucun bu müspet eğitimi dolayısıyladır ki, oruçla sabır arasındaki yakın alâkaya dikkatimizi çeken aziz Peygamberimiz “Oruç sabrın yarısıdır. ”buyurmuştur.

Oruç, mü’minlere Allah için iş yapma, menfaat beklemeksizin meşakkat ve mahrumiyetlere göğüs germe alıştırmalarını yaptıran ibâdettir.

Oruç; aynı bedenî ve ruhî potada eriterek ululuk davası ve üstünlük iddiasını gideren ve böylece eşitlik eğitimi yaptıran ibâdettir.

Oruç; hayatın yalnız yeme-içme, bencil duyguları ve şehevî arzuları tatmin etme felsefesine dayanmadığını öğreten ibâdettir.

Yazının devamı için »»


Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.mirathaber.com/oruc-allahin-buyrugudur-14-4176h.html


Back To Top