10 Aralık 2018 Pazartesi
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook  - Twitter  - Instagram  - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

Özel borçlar da artıyor

Özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu, mart sonu itibariyle yaklaşık 6 milyar dolar artış gösterdi. 2017 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcu 5,5 milyar ABD doları artarak 226,8 milyar ABD doları, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) ise 401 milyon ABD doları artarak 18,6 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.
Özel borçlar da artıyor
Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, Mart sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 69,1 milyar ABD doları oldu.


Kobi’leri Korumak Zorlaşıyor

2017 ekonomide zorlu bir yıl oldu ve en çok da sanayicimizin performansını etkiledi. Son on yılda KOBİ’lere, esnaf ve sanatkârlar ile kooperatiflere yönelik strateji ve eylem planları hayata geçirilmiş olmasına rağmen performansa yansıması etkin olmadı. Kümelerin desteklenmesine yönelik mevzuat ve kapasite oluşturma çalışmalarının istenen ölçeği yakalamaması ise rekabet etme imkanlarını sınırladı.

Küresel Rekabetçilik Endeksine göre 2007 yılında 134 ülke arasında banka kredilerine erişimde 75’inci sırada olan Türkiye’de KOBİ’ler sürekli borçlandırıldı. Bu durum ise istihdam üreten yapıya dönüştürülemedi. Üstelik bir çok teşvik verilmesine rağmen KOBİ’ler; küreselleşmeden kaynaklanan yüksek rekabete ayak uyduramadı ve Pazar payını kaybetti.

Kuluçka, iş geliştirme merkezleri ve hızlandırıcıların nicelik ve nitelikleri artırılarak KOBİ’lerin etkin bir şekilde hizmet vermelerini sağlamak varken, sadece finansa erişimin kolaylaştırılması geleceği borçlandırdı. Şimdi KOBİ’lerin korunması zorlaştı, kurumsallaşmaları ve yenilikçi iş modelleri geliştirmeleri için gerekli imkanlar azaldı. TÜSİAD başkanının bile zorda olduğu bir ekonomide KOBİ’lerin korunması ve geliştirilmesi küllerinden doğacak yeni bir kalkınma hikayesine ihtiyaç duyuyor.

Yahya KATİPOĞLU
http://www.mirathaber.com/ozel-borclar-da-artiyor-3-4230h.html


Back To Top