21 Mart 2018 Çarşamba
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook - Twitter - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

12»
 • Prof. Dr. Ali SEYYAR
 • Müslümanlar çalışıp helal yoldan zengin olmalıdır
  Zenginlik konusu ve talebi, tartışmalı bir mesele olmakla beraber biz zenginliğin İslâm’ın kabul ettiği ve hatta teşvik ettiği bir olgu olduğu iddiasındayız. Ancak, İslâm’ın öngördüğü zenginlik, materyalist ve profan (dünyevî) yaklaşımlardan tamamen farklıdır. İslâm’ın benimsediği zenginlik olgusu; özellikle çalışmak, helal-haram, rızık, bereket ve hayır gibi maddî/manevî kavramlar ile açıklandığında ancak gerçek anlamını bulur.

  17 Mart 2018 Cumartesi 05:46 Devamını Oku →
 • Man adasında bir kilisenin bahçesinde yedi Müslüman Türk
  Man adasında bir kilisenin bahçesinde yedi Müslüman Türk’ün gömülmüş olduğundan haberimiz var mı?

  06 Mart 2018 Salı 10:51 Devamını Oku →
 • Bir akademisyen olarak 28 Şubat süreci ve sonrasında yaşadıklarım
  28 Haziran 1996 tarihinde siyasî istikrarsızlıkların hâkim olduğu bir dönemde RP-DYP’den oluşan ve iki parti lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakanile Prof. Dr. Tansu Çiller’in ifadeleriyle dönüşümlü olması düşünülen bir koalisyon hükümeti kurulmuştu. YÖK ve birçok üniversite rektörü, özellikle ‘milli görüş’ lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın iktidara gelebilmiş olmasından dolayı bu hükümete alenî bir şekilde karşı çıkmıştı. Buna bağlı olarak 7 Ağustos 1996 tarihinde YÖK’ün talimatıyla üniversite rektörleri, Anıtkabiri ziyaret ederek, cumhuriyet ve laiklik için mücadelede bulunacaklarını ilan etmişti.

  28 Şubat 2018 Çarşamba 10:54 Devamını Oku →
 • Hz. Ömer’in vatandaşlık geliri modeli kapsamında gazilere tanınan sosyal haklar
  Halife Hz. Ömer’in hilafet döneminde Irak, İran, Suriye ve Mısır gibi ülkelerin fethedilmesiyle birlikte zekât mallarının yanında ganimet ve fey gibi diğer vergi gelirleri de hayli artmaya başlamıştı. Bu gelişmeler karşısında Hz. Ömer, artan devlet gelirlerini yerli yerinde harcamak maksadıyla şura meclisini toplatmış ve üyelerden devlet gelirlerinin bundan böyle nasıl kullanılacağına dair görüş istemişti. Dünyevî konuların istişaresinde etkin bir konuma sahip olan şura heyeti, artan kamu gelirleriyle birlikte halkın önemli kesiminin de büyük servetlere kavuştuğunu tespit ederek, gelecek döneme ait kamusal sosyal politikaların nasıl şekilleneceğine dair görüşlerini beyan etmiştir.

  17 Şubat 2018 Cumartesi 04:56 Devamını Oku →
 • İlmî İslâm(cılık), kapitalizmin sonunu getirecektir
  Face sayfasında arkadaş olduğum siyaset bilimcisi Prof. Dr. Adem Çaylak,İslâmcılığın slogancı yönünü eleştirmekle kalmıyor “Slogancı İslâmcılık, Kapitalizmin Ekmeğinin Yağıdır”sözüyle içi boş ve dolayısıyla içi iyice doldurulmamış olan İslâmcılığın kapitalizmi beslediğini iddia ediyor. Bu kısa fakat çarpıcı cümle, beni çok düşündürdü. Adem Hoca,bununla da yetinmeyip, başka bir vesile ile bu cümlenin âdeta bir açıklaması olan şu ifadeyi de kullanmış: “Kapitalizm, kendisine sloganlarla saldıranların çokluğu ile büyüyen ve güçlenen sömürücü bir toplumsal ve iktisadi sistemdir.”

  10 Şubat 2018 Cumartesi 08:56 Devamını Oku →
 • Bir müslümanın imanî tekâmül süreci nasıl olmalıdır?
  Hangi niyetle olursa olsun Müslüman olmak, yani İslâm dairesine girmek şer’i yönüyle çok kolaydır. Bunun için sözel olarak bir kelime-i şehadet getirmek yeterlidir. İslâm’ın hak dini olduğu inancıyla Müslüman olmak çok önemli ama bazen bazı insanlar, belki de İslâm’ın sağladığı sosyal-ekonomik haklardan yararlanabilmek için, Müslüman olmayı tercih edebilir. Nitekim tarihte bunun birçok örnekleri vardır. Mesela asr-ı saadette bir kıtlık döneminde maddî sıkıntılardan kurtulmak ve ganimetlerden yararlanmak isteyen bazı bedeviler, Medine’ye gelip Peygamberimize (sav) iman ettiklerini beyan ve teyit eder. Zaruretin doğurduğu böyle (zahirî) bir Müslümanlık, her ne kadar kabul edilse de müminlik vasfı yani kâmil derecede bir imanî boyut taşır mıdır? Kuran, bu olayı/meseleyi şu şekilde açıklamaktadır:

  03 Şubat 2018 Cumartesi 06:16 Devamını Oku →
 • Müslüman devrimci mi yoksa inkilâpçı mı olmalıdır?
  Hayatın bütünlüğünü ve hadiselerin hikmet boyutunu kavrayabilmek için, küllî düşünmemize yardımcı olan kavramlar dünyasına ait kelimeleri doğru seçmek ve yerli yeinde kullanmamız gerekir. Bir okuyucumuz, Mirat-Haber’de çıkan bir yazarımızın köşe yazısını ölçüsüzce eleştirirken, bizlere bir de kurtuluşun “devrimci Müslüman”olmaktan geçtiğini hatırlatma ihtiyacını duymuş. Peki bir Müslüman, “devrimci”mi olmalıdır yoksa “inkilâpçı” mı olmalıdır? Bu sorumuza cevap vermeden önce ilk önce “Devrim”ve “İnkilâp”gibi birbirlerine benzeyen ama içerik açısından önemli bir farkı barındıran kavramların ihtiva ettiği gerçek anlamlarına bir göz atalım.

  23 Ocak 2018 Salı 14:03 Devamını Oku →
 • Halife Ömer ibn-i Abdülaziz’den günümüz devlet yöneticilerine sosyal siyaset dersleri
  Anne tarafından nesebi Hz. Ömer’e dayanan Ömer İbni Abdülaziz (682–720), Emevilerin sekizinci Halifesi olmakla birlikte üstün ahlâkî/ilmî/sosyal vasıflarından dolayı II. Ömer ve V. Râşid Halife olarak anılan büyük bir devlet adamıdır. Ömer İbn Abdülaziz, 717–720 tarihleri arasında yaklaşık iki buçuk yıllık Hilafet döneminde ihmal edilen İslâmî Sosyal Hukuk Devlet anlayışını yeniden ihya etmiş ve yeni sosyal politikalarıyla daha da geliştirmiştir. Böylece İslâm’ın sosyal ahlâk ilkelerini devlet idaresinin ana unsurları olarak belirleyerek, günümüzün modern sosyal devletlerinin hedeflediği sosyal barış, sosyal dayanışma, sosyal refah ve sosyal adaleti sağlayabilmiştir. Ömer bin Abdülaziz’in Hilafeti döneminde değişik sosyal gruplara ve alanlara yönelik olarak uygulanmaya konulan kamusal sosyal politikaların temel esasları, günümüzün devlet yöneticileri için ders niteliğindedir. Halife Ömer bin Abdülaziz’in hizmet odaklı devlet politikalarının somut yansımalarını/etkilerini özetle şu şekilde belirleyebiliriz:

  12 Ocak 2018 Cuma 10:30 Devamını Oku →
 • Bir liderin zalim olduğunu nasıl anlayabiliriz?
  Nötr bir yaklaşımla bir lider veya önderden bahsettiğimizde başkalarını, belirli bir gâye doğrultusunda davranmaya sevk eden etkileyici bir kişi aklımıza gelir. Böyle bir lider, bir grup insanı, belirli hedefler etrafında toplar ve onları bu doğrultuda harekete geçirir. Bunları yapabilmesi için, böyle bir liderin, hem meziyet, hem mevki, hem de davranış açısından farklı/özel bir konumda ve belirli bir otorite gücüne sahip olması gerekir. Liderler, doğru veya yanlış belirli bir dünya görüşüne sahip oldukları için, geliştirdikleri yeni vizyon ve misyonlarıyla etkisi altına aldıkları kitlelere nereye, nasıl gidileceğini bir plân dâhilinde gösterir. Bir kişi, ya tayin (atama), ya seçim, ya da kendi gayretiyle liderlik makamına ulaşır. Kendi nitelik ve çabalarıyla gelen/seçilen liderler, genelde tayin yoluyla gelen liderlerden daha güçlüdür.

  30 Aralık 2017 Cumartesi 10:41 Devamını Oku →
 • Fıtratı dikkate almayan modern sosyal politikalar mutlu edebilir mi?
  Gerek zengin Batı, gerekse yoksul Doğu ülkelerinde değişik boyutlarda da olsa sosyal adaletsizlikler ve çöküntüler söz konusudur. Haydi yoksulluk, toplumları sosyal bunalımlara iten bir faktör olduğunu kabul edelim. Ama zengin ülkelerde sosyal politika alanına o kadar çok yatırım yapıldığı halde insanlar buna rağmen neden mutsuz? Çünkü merkezinde insan ve fıtratı olması gereken sosyal politikalar, maneviyatı göz ardı etmektedir de onun için. Gelmiş geçmiş sosyal, iktisadî ve siyasî modeller ve rejimler, sürekli olarak kendilerini temelden yenileme ihtiyacı duyuyorsa insanlığın fıtrî özelliklerini göz ardı ettikleri içindir.

  21 Aralık 2017 Perşembe 10:29 Devamını Oku →
Back To Top