17 Temmuz 2018 Salı
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook - Twitter - Instagram - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

123»
 • Prof. Dr. Bayram Ali ÇETİNKAYA
 • Hakikat dostluğunun formülleri/ilkeleri
  Dostluk, İnsanlık ve Ümmet İçin Mücadele EtmektirErdem ve samimiyetin yolundaki mücadele saf insanîlik seferberliğidir. İnkâr ve despotluğun yandaşı olanlar, dostluk yolunun döküntülerinden başka bir anlam ifade etmezler.

  23 Ekim 2017 Pazartesi 15:21Devamını Oku →
 • Tevhid ve nifak pazarındaki dost(luk)
  Dost, insanın kendisi gibi bildiği ve kendisine en yakın gördüğü cândır. Şahdamarından daha yakın bir dost da vardır ki, o da En Yüce Dost el’Velî’dir. O, kendisine inananları, yalnız bırakmaz, yardımcı olur, destek verir, sever ve dost edinir. Gerçek anlamda dost, yalnız Hâlık’tır ve O’nun elçisi ümmetin tâbi olduğu nebevî liderdir.

  16 Ekim 2017 Pazartesi 16:34Devamını Oku →
 • Evlilik ve ailenin dağılışı/krizi boşanma
  Mutlu toplumlar, uyumlu ve huzurlu aile ve fertlerden oluşan toplumlardır. Dünya ve ahiret mutluluğu da, Allah’ın rızası ile gerçekleşen en yüksek iyinin gerçekleşmesidir. Mutluluğun tezahür ettiği ailenin temel taşı, Rahim’in merhametiyle yüklü olan kadındır, annedir. Çocuğunu rahminde muhafaza ederek her türlü sıkıntıya tahammül gösteren annenin ayakları, cennete giden yolları gösterir.

  10 Ekim 2017 Salı 14:49Devamını Oku →
 • Bir eğitim politikamız ve felsefemiz var mı?
  Medeniyetimizin Sütunları: Mabet, Okul ve PazarKültür ve medeniyetimizin temelleri atılırken üç ana sütun önem kazanmaktadır. Bunlar; mabet, okul ve pazardır. Medeniyetimizin kurucusu Hz. Peygamber’in (s) inşa ve ihya ettiği Suffa’dan başlayarak günümüze kadar gelen ilim, hikmet ve irfan ocakları, hayatî derecede ehemmiyet verilen merkezler olmuşlardır. Suffa’yla başlayan ilim ve eğitim yolculuğu, akabinde kurulan medreselerle/üniversitelerle zirveye çıkmıştır.

  03 Ekim 2017 Salı 09:56Devamını Oku →
 • Hicret yeni ruh ve yeni dirilişin tohumlarını atmak - II
  Yerellikten Evrenselliğe YükselişHicret, hakikatte yerellikten kurtularak evrenselliğe/âlemşümullüğe doğru yapılan kutsî hareketin adıdır. Mağara ise, yol ve ideallerin arkadaşlığını/dostluğunu simgelemektedir. Acılar, zehirler ve gözyaşları, Sevr’de bala dönüşür, şifa verir, hayat iksiri olur.

  28 Eylül 2017 Perşembe 11:33Devamını Oku →
 • Hicret yeni ruh ve yeni dirilişin tohumlarını atmak - I
  Şehirlerin Anası MekkePeygamberlerin sonuncusu Hz. Peygamber’in (s) doğduğu şehir, eski adı Bekke olan Mekke’dir. İbrahimî geleneğin doğduğu bu kent, kutsal şehir Mekke’dir. Ne yazık ki, bütün seleflerinin başına gelen musibetler, Tevhid mücadelesinin öncüsü, Rahmet Elçisi’nin (s) başına da gelmiştir.

  26 Eylül 2017 Salı 12:07Devamını Oku →
 • Kanlı coğrafya Arakan’ın çığlığı
  Ölüm, soykırım ve yok edilişten kaçışın simgesi son fotoğraf ise, insanlık, saygı ve yüce gönüllüğün büyük örneklerini veren bir resmi gözümüzün önüne koymaktadır.

  19 Eylül 2017 Salı 10:28Devamını Oku →
 • “Mahalle”sinden kovulan entelektüel Şerif Mardin-I
  İki yüzyıllık “modernleşme” maceramızı bizler için yorumlayan ve resmeden Şerif Mardin; selefleri Fârâbî, İbn Haldun, Katip Çelebi, Ahmed Cevdet Paşa, Namık Kemal, Cemil Meriç, Hilmi Ziya Ülken, Mümtaz Turhan, Tarık Zafer Tunaya, Erol Güngör, Sabri Ülgener ve Halil İnalçık gibi yaşadığımız zamanların hikemî tarihçilik ve içtimaiyatın (sosyolojinin) önde gelen isimlerinden biriydi.

  12 Eylül 2017 Salı 09:33Devamını Oku →
 • “Gâvur” bıçağıyla Kurban kesilir mi?-II
  Hz. Peygamber’in (s) Bal ÖrneğiYaratılışındaki eksiklikten, usûl ve yöntem bilmemesinden, arzularının esiri olmasından ve kendisine o konuyu anlatacak yetkin bir öğretici bulamamasından veya bunların hepsinden dolayı, şaşkın bir kişi felsefe okuyup öğrendiğinden dolayı şaşırmış, mecrasını kaybetmişse; düşkün ve şaşkın kişiye bakıp da değerlendirmeye ehil olanları bundan engellemek ve uzaklaştırmak haksızlık olur.

  08 Eylül 2017 Cuma 10:18Devamını Oku →
Back To Top