18 Ekim 2017 Çarşamba
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook - Twitter - Youtube

123»
 • Prof. Dr. Mustafa TEKİN
 • İslam’da Demokrasi yok diyenler, bize ne vadediyor?
  Müslüman ülkelerin modernleşme serüveninde birkaç karakteristik özellik damgasını vurmuştur. Birincisi, Müslüman dünyanın Batı modernitesi ile ilişkisi olabildiğince pragmatiktir. Bir başka deyişle, anlık ihtiyaçları gidermek üzere Batı’ya bakarak oradan iktibaslar yapmak biçimindedir. Aslına bakılacak olursa, bunun bugün de hala devam ettiğini belirtmemiz gerekir.

  18 Ekim 2017 Çarşamba 11:40Devamını Oku →
 • Alada gezip yeri görememek
  Başlığımızda neyi son yaptığımızı hemen öncelikle belirtelim; ciddi, büyük sorunları tartışıyormuş gibi görünerek küçük amelleri yapmamak. Yunus Emre’nin yüzyıllar önce belirttiği “ilim ilim bilmektir/ ilim kendi bilmektir/ sen kendini bilmezsen/ bu nice okumaktır” ifade ettiği problem bir bakıma. Ya da geçmiş üstatlarımızın nazari hikmet ve ameli hikmet diye ikiye ayırdıkları hikmetin sadece teoride tezahür edeceğini zannetmek. Çok muhtasar bir şekilde söylemek gerekirse, amellerin nazariyatı desteklememesi.

  14 Ekim 2017 Cumartesi 12:34Devamını Oku →
 • Akıl nakilden önce midir?
  Akıl ve nakil arasındaki ilişki ve denge, aslında yüzyıllardan beri devam eden bir tartışmadır. Bu konuyu daha çok gündelik hayattaki bazı problemlere değinmek bağlamında tartışmak gerekmektedir.

  11 Ekim 2017 Çarşamba 16:45Devamını Oku →
 • Kur’an açık uçlu bir metindir
  Kur’an-ı Kerim’in nasıl bir metin olduğuna ya da postmodern jargonda ifade edildiği üzere bir metin olup olmadığına dair uzun tartışmalar yapılabilir ve hatta geçmişte kısmen yapılmıştır da. Fakat öncelikle başlıktaki ifadeler ile ilgili bir yanlış anlamaya meydan vermemek için bazı tanımlamalar ve sınırlamalar vermek zorundayız.

  04 Ekim 2017 Çarşamba 15:15Devamını Oku →
 • Kendi işrakımızı yaratmak
  İnsanlık tarihi, etkileşimlerin bir tarihidir aynı zamanda. Belki de bu sebeple saf (pure) bir kültür olmadığı söylenebilir. Kültür, toplumları birbirinden ayırt eden bir unsur olarak tanımlanır; fakat toplumların yüzyüze geldikleri sorunlar karşısında ürettikleri cevabın dayandığı paradigma önemlidir. Bu da esasen sadece içinde bulunulan zamanın değil, çok uzun bir tarihi geçmişten süzülüp gelen bakıyelerin ve yapıların çerçevesinde gerçekleşir.

  30 Eylül 2017 Cumartesi 11:46Devamını Oku →
 • İslam’ın temsili
  Geçen yazılarımdan birinde, İslam’ın Müslümanlar tarafından ne kadar ciddiye alındığını sormuştum. Evet, gündelik konuşmalarda hazır kalıp sözler ve islam’a dair onaylanmış ezber bilgiler deklare edilir. Fakat Müslümanların İslam’ı ne kadar ciddiye aldığını anlayabilmenin yolu gündelik davranış pratikleri ve sosyal hayatta geliştirdiğimiz çözümler ve formlara bakmaktan geçer. Bu da doğrusu İslam’ın temsili problemini gündeme getirmektedir.

  27 Eylül 2017 Çarşamba 12:07Devamını Oku →
 • Gazali eleştirilebilir mi?
  Daha önceki iki yazımda bir geleneğe yaslanmanın niçin önemli olduğunu belirten analizler yapmıştım. Aslında geleneğe yaslanmak, çağdaş İslam düşüncesinde meselenin bir boyutu idi. Şimdi meselenin bir diğer yüzü olan ve önemsenmesi gereken başka bir mevzuya değinmek istiyorum; geleneğin kritik edilmesi. 

  20 Eylül 2017 Çarşamba 10:41Devamını Oku →
 • Bir geleneğe yaslanmak II
  Günümüzde geleneğin, özellikle düşünce hayatında birkaç asırdır önemli bir tartışma konusu olduğunu biliyoruz. Modernlik kendisini gelenek karşıtı olarak konumlandırdığından, gelenek bağlamında düşünce ve gündelik hayatta birkaç tavrın ortaya çıktığını görmekteyiz.

  16 Eylül 2017 Cumartesi 11:47Devamını Oku →
 • Bir geleneğe yaslanmak I
  Gelenek kavramının, duyulduğu andan itibaren çağrışımlarını alt alta sıraladığımızda, ciddi anlamda önümüze tartışma konuları çıkmaktadır. Bu sebeple öncelikle bu çağrışımlardan kısa kısa bahsederek, geleneği ne anlamda kullandığımızı ortaya koymamız ve bunun üzerine analizler geliştirmemiz daha sağlıklı görünmektedir. Aslında bir geleneğe yaslanmanın anlamını analiz etmek istiyorum. Ancak bunu gelecek yazıda ele alacağız inşallah.

  13 Eylül 2017 Çarşamba 10:34Devamını Oku →
 • İslam anlayışımız israfı engelleyemiyor
  Birkaç yazıdır kapitalizm eleştirisi üzerinde duruyorum. Doğrusu bunu önemli olduğunu düşünmem sebebiyle vurguluyorum. Şimdi bazı mülahazalar üzerinden konuya devam edeceğim İnşaallah.

  09 Eylül 2017 Cumartesi 10:19Devamını Oku →