16 Ocak 2019 Çarşamba
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook - Twitter - Instagram - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

123»
 • Prof. Dr. Mustafa TEKİN
 • Agnostikliğin yükselen trendi
  Agnostisizm, bir kavram olarak kısaca, Tanrı’nın varlığı ya da yokluğunun bilinemeyeceğinden hareketle Tanrı’ya inanma konusunda nötr konumda kalma halini ifade etmektedir.

  03 Ocak 2018 Çarşamba 10:17 Devamını Oku →
 • İrademle seçmek istiyorum
  Bütün din ve ideolojilerde dikkat kesilmemiz gereken nokta, onların mutlak ve hakikate nasıl baktıklarıdır. Günümüzde hakikat iddiasından vazgeçtiğini iddia ederek, hakikati parçalayan bir perspektif varsa bu da herhalde postmodernizm olsa gerektir. Bütüncül bir mutlaklık ve hakikatten bu vazgeçiş, daha özgür ve bağımsız bireyler ile dünya oluşturma amacıma matufmuş gibi görünmektedir. Zaten modernizme de bu sebeple itirazlarda bulunmuştu. Fakat postmodernizmin bilhassa pratikte bu kadar da tutarlı olmadığını, hele hegemonyadan mesafeli olduğunu söylemek çok güçtür.

  20 Kasım 2017 Pazartesi 12:55 Devamını Oku →
 • İlahiyat(çılar)a sataşmak kazandırıyor
  Türkiye’de ve aslında tüm dünya ülkelerinde gündemin ilk sıralarını meşgul eden konulardan önde geleni hiç kuşkusuz dindir. Her kesimden, her meslekten, farklı eğitim ve ekonomik düzeyden insanlar, din merkezli tartışmaları bir boyutuyla sürekli katılmaktadırlar. Din üzerine tartışmalarda hiç şüphesiz iki kesim anılır. İlkin, ilahiyatçılar (ilahiyat fakültesi hocaları), diğeri de cemaatler ve liderleridir. İlahiyatçılar bu tür tartışmalarda daha çok suçlanan kesimi oluşturmaktadırlar.

  08 Kasım 2017 Çarşamba 12:17 Devamını Oku →
 • Sünnet Kur’an-ı Kerim’in bedenlenişidir
  Geçen akşam Diyanet Tv’de Sünnetin toplumsal fonksiyonları üzerine konuştuk. Sünnet’in tekrar bir tartışma konusu olarak zaman zaman gündeme geldiğini biliyoruz. Burada Sünnete dair tartışmaların bende meydana getirdiği çağrışımlara kısa kısa yer vermeye çalışacağım.

  06 Kasım 2017 Pazartesi 13:03 Devamını Oku →
 • Bugün ulema var mı?
  Ulema, aydın ve entelektüel gibi her üç kavram da bir bilgi otoritesini tanımlıyor. Fakat aktüel anlamda bu üç otoritenin nerede durduğu, toplumda ve özellikle Müslüman toplumlarda nasıl karşılıklarının olduğunu bugün ciddi olarak tartışmak lazımdır. Zira modernleşme süreci ile birlikte ulemanın konumunun zayıflaması, toplumsal yapıda varolan değişimler, bir yandan yeni bilgi otoritelerini öne çıkarırken, öte yandan geleneksel toplumun yapısal unsurlarını da değiştirmiştir.

  01 Kasım 2017 Çarşamba 12:59 Devamını Oku →
 • İslamilik, dincilik değildir
  Gündelik hayatımızda medya ve sosyal medyada yürüyen tartışmalarda, açık ve örtük biçimlerde “islamilik” bir sorun olarak kendisini göstermektedir. Bilhassa modernleşme sürecimizde islamilik meselesi ciddi önem de taşır, çünkü modernliğe eleştiri getirirken nasıl bir meşruiyet üzerinde kendimizi temellendireceğimiz sorusu islamilik üzerinde pratikte daha çok durmalarına sebep olmuştur. Fakat geçmişte ve bilhassa bugün “islamilik” algılamasında ciddi bir zihniyet problemi olduğunu hemen belirtmeliyiz. Şimdi bu problemleri birkaç boyutlu olarak analiz etmeye çalışalım.

  29 Ekim 2017 Pazar 04:49 Devamını Oku →
 • “Halik”in hasını hırıltılı çıkarmak
  Dinin halk düzeyine nasıl aktarıldığını görebilmek için zannediyorum biraz televizyon izlemek yetecektir. Kanal sayıları da fazlalaşınca, bal satanlardan şifa programlarına kadar bir çok ilginçlikler orada arz-ı endam etmeye başladı. Bu programlar kimi zaman ironi yaptığımız birçok unsuru bünyesinde barındırıyorlar.

  25 Ekim 2017 Çarşamba 11:27 Devamını Oku →
 • “Demokrasi haram da, istibdat helal mi?”
  Geçen yazımızı “İslam’da demokrasi yok diyenler vize ne vaat ediyor?” şeklindeki bir soruyla bitirmiştik. Yazımız facebookta alt soru ve itirazlarla tartışılıdı. Şu tip sorular eklendi meselâ; “İslam’da demokrasi var diyenler bize ne vaat ediyor?” “Demokrasi bize İslam ekseninde ne kazandırdı?”, Bir okurumuz da, “onurlu ve güven dolu bir yaşam vaat etmedikleri ortada” şeklinde yorum yapmıştır. Buna benzer soru ve yorumları çoğaltabiliriz.

  21 Ekim 2017 Cumartesi 12:59 Devamını Oku →
 • İslam’da Demokrasi yok diyenler, bize ne vadediyor?
  Müslüman ülkelerin modernleşme serüveninde birkaç karakteristik özellik damgasını vurmuştur. Birincisi, Müslüman dünyanın Batı modernitesi ile ilişkisi olabildiğince pragmatiktir. Bir başka deyişle, anlık ihtiyaçları gidermek üzere Batı’ya bakarak oradan iktibaslar yapmak biçimindedir. Aslına bakılacak olursa, bunun bugün de hala devam ettiğini belirtmemiz gerekir.

  18 Ekim 2017 Çarşamba 11:40 Devamını Oku →
 • Alada gezip yeri görememek
  Başlığımızda neyi son yaptığımızı hemen öncelikle belirtelim; ciddi, büyük sorunları tartışıyormuş gibi görünerek küçük amelleri yapmamak. Yunus Emre’nin yüzyıllar önce belirttiği “ilim ilim bilmektir/ ilim kendi bilmektir/ sen kendini bilmezsen/ bu nice okumaktır” ifade ettiği problem bir bakıma. Ya da geçmiş üstatlarımızın nazari hikmet ve ameli hikmet diye ikiye ayırdıkları hikmetin sadece teoride tezahür edeceğini zannetmek. Çok muhtasar bir şekilde söylemek gerekirse, amellerin nazariyatı desteklememesi.

  14 Ekim 2017 Cumartesi 12:34 Devamını Oku →
Back To Top