18 Ekim 2017 Çarşamba
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook - Twitter - Youtube

12»
 • Prof. Dr. Sami ŞENER
 • Sosyal ilimlerin kavranamayışı ve çözümsüzlüklerimiz
  Türkiye'de yıllardır kabul edilmekte zorlanılan bir konu var. O da Sosyal ilimlerin etkinliğinin bir türlü sağlanamaması. Bu konunun iki boyutu var: Birincisi, mevcut sosyal bilimlerin toplumumuzda işe yaramayan bir nitelikte olması; ikincisi ise, sosyal ilimin boyutlarının tam olarak bilinemeyip, anlaşılamaması.

  17 Ekim 2017 Salı 10:57Devamını Oku →
 • Olumsuz ve gereksiz haber ve bilgiler ile kaybolan duyarlılık ve ümitlerimiz
  Bilgi ve haber alma ve bunlar üzerinde düşünme, insanoğlunun vazgeçemeyeceği bir ihtiyaç. İnsanın medenileşmesi ve köklü inanç ve değerlere göre bilginin niteliği ve hayata getireceği düzenlemeler zaman içinde farklılaşabiliyor. Büyük medeniyetler, uzun yıllar kendi değerleri ile oluşturduğu insan ve toplum özelliğine uygun bilgi ve kültürleriyle hayatı ahlaki ve sosyal sistemler ile düzenlemeyi başardı. Fakat, bilginin niteliğinin değişmesi veya insanların bu bilgi-değer bütünlüğünü muhafaza edemeyişi ile kültür ve dünya görüşünde sapma ve çözülmeler başladı.

  11 Ekim 2017 Çarşamba 10:41Devamını Oku →
 • Yapay zeka programı ve bazı yanlış yorumlar
  Pelin Çift'in yaptığı " Gündem Ötesi" programı, 27 Eylül akşamı "Yapay zeka" üzerinde gerçekleşen bir sohbete konu olmuştu. Yapay zeka konusunda programcıdan ve izleyicilerden gelen sorular çerçevesinde iki mühendis uzman, konuya ait açıklamalar getiriyor ve bu yeni alanla ilgili bilgiler ile yapay zekanın hayata getirdiği kolaylık ve yeniliklerin kaçınılmaz bir gerçek olduğu görüşünü ileri sürüyordu.

  05 Ekim 2017 Perşembe 10:46Devamını Oku →
 • Kudüs, Biz seni nasıl anlayamamışız!
  Kudüs, Müslümanların ilk kıblesinin bulunduğu mekân ve mukaddes bir belde. Bu bilgiler ile Kudüs'ü ziyaret etmek, bu mekanın zaman şeridi içinde hangi tarihi ve dini hadiselerle yüzyüze olduğunu ve müslümanlar için nasıl önemli bir "şuur merkezi" rolünü taşıdığını anlamak ve kavramak imkanını buluyoruz.

  25 Eylül 2017 Pazartesi 15:59Devamını Oku →
 • İktisadi ve sosyal hayatımızın uyumsuzluğu
  Bugün, ahlaki ve manevi değerlerimizle uyumlu olmayan bir iktisadi sistem var.  Bu iktisadi sistem, liberal  sistemin  “ahlak dışı  ekonomisi” dir. 

  20 Eylül 2017 Çarşamba 11:36Devamını Oku →
 • İnsanlık ve mazlum müslümanlar
  Dünya'da bugün ilim ve teknolojinin, uluslar arası kuruluşların varlığına rağmen, insanlığın büyük acı ve katliama maruz kaldıkları bir dönem olmaktadır. Genelde insanlığın medeni gelişimi, toplumların ve devletlerin daha hassas ve duyarlı olmasını sonuçlandırması gerekirken, daha da acımasız ve saldırgan bir hale dönüşmektedir. Bunun sebebi, kişi ve toplumların bilgi ve tecrübe eksikliğinden değil; onların dini, ahlaki ve sosyal yönden giderek ilkel ve duyarsız hale gelmesidir.

  15 Eylül 2017 Cuma 12:44Devamını Oku →
 • Aşk'ı bilmeye ve yaşamaya olan ihtiyaç
  Aşk, insanoğlunun varlık ve yaşama sebebi. Karşılıksız, manevi boyutu büyük ve yaşayışın en yüce hedefi olan sevginin en saf ve katıksız hali.

  12 Eylül 2017 Salı 17:37Devamını Oku →
 • Siyaset ve devlet yönetimi, danışmanlara sahip mi?
  Günümüzde sistemlerinin karmaşıklığı, birçok yeni dinamiklerin ortaya çıkması ve farklı grup ve kesimlerle münasebetler, devlet yönetiminin son derece sistematik bir şekilde yapılmasını ve hassas dengeler üzerinde yürümesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

  29 Ağustos 2017 Salı 16:09Devamını Oku →
 • Sinema ile yabancı dünyalara yöneltiliyor muyuz?
  Sinema, neredeyse iki asırlık bir sanat olarak dünyanın gündeminde yerini almış kültür ve eğlence etkinliği. Sesiz olduğu dönemlerde bile etkisi ciddi bir şekilde hissedilen bu sanat, iletişim sosyolojisi alanında da büyük değişikliklere yol açmış ve giderek  dünya görüşü ve ideolojilerin kendini ifade etme vasıtası olarak kullanılmıştır.

  25 Ağustos 2017 Cuma 10:42Devamını Oku →
 • Sosyal hayat ve din
  Sosyal hayat, her toplumda farklı dinamikler doğrultusunda şekillenmektedir. Bazılarında sınıf, bazılarında savaş ve çatışma, bazılarında ise asalet ve hanedanlık gibi özellikler etrafında; bir bölümünde ise, dini ve ahlaki değerler çevresinde şekillenmektedir.

  17 Ağustos 2017 Perşembe 10:58Devamını Oku →