12 Aralık 2017 Salı
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook - Twitter - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

123»
 • Prof. Dr. Sami ŞENER
 • Batı'nın bencilliği ve iki yüzlülüğünün temelleri
  Gün geçmiyor ki, Batı'nın ahlak ve mantık dışı herhangi bir tavrı ve politikası ile karşılaşmayalım. Bu tavır, bir bakıma bizim için olumlu yöne de sahip. Çünkü, son on-onbeş yıldır yaşanan dünya çapındaki olaylarla, Batı'nın insanlık ve hak alanında sadece "çifte standard" değil, ikiden fazla standart içinde olduğunu söylemek lazım. Aslında böyle bir tavır ve anlayış, "standardı olmamak" demektir. Çünkü, standartların ve prensiplerin olmadığı bir dünyada "keyfiliğin" olacağı, herkesçe bilinmektedir. İnsanlık, her gün Batı'nın ruh dünyasının kirliliğini ve sapkınlığını yaptığı yanlış ve akıl dışı çabalarıyla görmeye devam ediyor.

  08 Aralık 2017 Cuma 10:44Devamını Oku →
 • Kültür oluşumunda kavramların önemi
  Dildeki kavramlar, insan ve toplumun nasıl bir dünya tasavvur ettiğine dair çok net işaretler taşırlar. Kölelik, Aforoz, Sınıf, Pragmatizm, Sömürgecilik gibi kavramlar, insan ve toplumlara o dünyanın, hangi temel problemler etrafında geliştiğini ve ilgi alanlarının nelere yoğunlaştığını gösterir.

  27 Kasım 2017 Pazartesi 11:35Devamını Oku →
 • Milliyetçilik ve İslam dünyası
  Milliyetçilik, bir insanın; sadece belli bir kavimden gelmesinden dolayı elde edeceğini düşündüğü üstünlük veya ayrıcalık felsefesi. Dolayısıyla, böyle bir kanaat; tüm araştırma, çalışma ve güzel özellikleri bir anda ikinci plana atması bakımından son derece zararlı bir düşünce oluyor.

  17 Kasım 2017 Cuma 10:39Devamını Oku →
 • Sosyal İlimler'e İslami perspektiften bakmak
  Değerli Meslekteşım ve dostum Ali Seyyar'ın "nasıl bir sosyal ilim" ile ilgili sorusuna, metodolojik açıdan aşağıdaki açıklamalar ile başlanılabileceğini düşünüyorum.

  07 Kasım 2017 Salı 11:15Devamını Oku →
 • Kimlik kaybı
  Türkiye'nin son yıllarda maruz kaldığı problemleri, bir tek sebeple açıklamak mümkün değilse de, en önemli tehlikenin kimlik kaybı olduğu söylenebilir.

  03 Kasım 2017 Cuma 10:27Devamını Oku →
 • İnsan merkezli bir hayat anlayışı
  Ülkemize ve insanımıza sahip olmak, çok geniş bir sorumluluklar zincirini ortaya çıkarır. Bunların başında aynı kaderi paylaştığımız insanlarla olan münasebetimiz ve onları düşünüp, gözetmemizdir. Ortak bir kaderi paylaştığımız yakınlarımız, komşu ve hemşehrilerimiz, bizim farklı derecelerle dostlarımız ve hatta kardeşlerimizdir. Aslında bu sosyal zincir, birbirini tamamlayan ve güçlendiren sağlıklı bir sosyal bünyeyi meydana getirmektedir.

  27 Ekim 2017 Cuma 09:51Devamını Oku →
 • Sosyal ilimlerin kavranamayışı ve çözümsüzlüklerimiz
  Türkiye'de yıllardır kabul edilmekte zorlanılan bir konu var. O da Sosyal ilimlerin etkinliğinin bir türlü sağlanamaması. Bu konunun iki boyutu var: Birincisi, mevcut sosyal bilimlerin toplumumuzda işe yaramayan bir nitelikte olması; ikincisi ise, sosyal ilimin boyutlarının tam olarak bilinemeyip, anlaşılamaması.

  17 Ekim 2017 Salı 10:57Devamını Oku →
 • Olumsuz ve gereksiz haber ve bilgiler ile kaybolan duyarlılık ve ümitlerimiz
  Bilgi ve haber alma ve bunlar üzerinde düşünme, insanoğlunun vazgeçemeyeceği bir ihtiyaç. İnsanın medenileşmesi ve köklü inanç ve değerlere göre bilginin niteliği ve hayata getireceği düzenlemeler zaman içinde farklılaşabiliyor. Büyük medeniyetler, uzun yıllar kendi değerleri ile oluşturduğu insan ve toplum özelliğine uygun bilgi ve kültürleriyle hayatı ahlaki ve sosyal sistemler ile düzenlemeyi başardı. Fakat, bilginin niteliğinin değişmesi veya insanların bu bilgi-değer bütünlüğünü muhafaza edemeyişi ile kültür ve dünya görüşünde sapma ve çözülmeler başladı.

  11 Ekim 2017 Çarşamba 10:41Devamını Oku →
 • Yapay zeka programı ve bazı yanlış yorumlar
  Pelin Çift'in yaptığı " Gündem Ötesi" programı, 27 Eylül akşamı "Yapay zeka" üzerinde gerçekleşen bir sohbete konu olmuştu. Yapay zeka konusunda programcıdan ve izleyicilerden gelen sorular çerçevesinde iki mühendis uzman, konuya ait açıklamalar getiriyor ve bu yeni alanla ilgili bilgiler ile yapay zekanın hayata getirdiği kolaylık ve yeniliklerin kaçınılmaz bir gerçek olduğu görüşünü ileri sürüyordu.

  05 Ekim 2017 Perşembe 10:46Devamını Oku →
 • Kudüs, Biz seni nasıl anlayamamışız!
  Kudüs, Müslümanların ilk kıblesinin bulunduğu mekân ve mukaddes bir belde. Bu bilgiler ile Kudüs'ü ziyaret etmek, bu mekanın zaman şeridi içinde hangi tarihi ve dini hadiselerle yüzyüze olduğunu ve müslümanlar için nasıl önemli bir "şuur merkezi" rolünü taşıdığını anlamak ve kavramak imkanını buluyoruz.

  25 Eylül 2017 Pazartesi 15:59Devamını Oku →