19 Şubat 2018 Pazartesi
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook - Twitter - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

1234»
 • Prof. Dr. Sami ŞENER
 • Zeytindalı Harekatı bazı sosyal perdeleri kaldırıyor
  Türkiye, Bilecik'te Osmanlı beyliği ile tarih sahnesine çıktıktan sonra, belli bir kültür, ahlak ve sistem anlayışı ile kendi ruhuna ve düşünce sistemine yönelik bir toplum felsefesi ortaya koydu. Bu toplum felsefesi, Müslüman Türk cemiyetini sadece Osmanlı devleti ismi altında 650 yıllık şerefli ve büyük eserlerle dolu bir tarih sürecini gerçekleştirdi.

  15 Şubat 2018 Perşembe 10:49 Devamını Oku →
 • Dijital Dünya, robotlaşmış insanları mı hazırlıyor?
  Teknoloji ile insanın karşılaşması, insanın sistematik düşüncesinin sonucu olmakla birlikte, onu kendi kontrolü altına alması gibi beklenmeyen bir noktaya ulaştı. İnsanın zekası ile başardığı bu mucize, aslında yılların getirdiği bilginin birbiri üzerine koyulmasının sonucu olan tabii bir birikim idi. Üstelik bu birikim, herkesin çabası ve gayreti ile elde edilen uzun bir koşuşun sonunda elde edilmişti. Ama, bu mekanik gelişme; giderek insanın sahip olduğu fikri, ahlaki ve kültürel değerlerin yerini almaya başladı.

  08 Şubat 2018 Perşembe 10:17 Devamını Oku →
 • Türkiye'nin adaletli bir işleyişe ihtiyacı var
  Türkiye'de yıllardır eski siyasi sistemin kalıntılarını ve kötü yönetim sistemini giderek düzenli hale geliyor. Yaşama standardı yükseliyor. Bazı alanlarda iyi politikalar üretiliyor. Sağlık, Ticaret, Ulaştırma ve Dış Politika alanlarında başarılı işler ortaya konuluyor.

  27 Ocak 2018 Cumartesi 04:55 Devamını Oku →
 • Kendini tanımak ve anlama şuuru
  İnsanın kendine odaklanması, dünyada nasıl bir hayat yaşamasına ait düşünceler içine girmesine sebep olur. Aksi halde, başka etki gücüne girer ve kendisi ile yapacağı işler arasında güçlü olmayan ve anlamsız bir bağlantı kurulur.

  24 Ocak 2018 Çarşamba 12:49 Devamını Oku →
 • Düşünmek, hissetmek ve yaşamak arasındaki bağı farkedebilmek
  Yaşadığımız hayat, aslında şimdiye kadar düşündüğümüz ve hissettiğimiz bir dünyanın pratiğe geçmesinden başka bir şey değil. Çünkü insan, düşünen ve hisseden bir varlık.  Yaptığı işleri, düşünmeden yapması mümkün olmadığı için; yaptıkları da, düşünerek ve hissederek belli bir şuur ve değer dünyasının kabulü ile ortaya çıkması gerekmektedir.

  15 Ocak 2018 Pazartesi 14:19 Devamını Oku →
 • Milliyetçilik, yine sınırları aşma noktasına mı geliyor?
  Milliyetçilik,  insanların kendi  renk, ırk  ve bazı  milli ideallerini yüceltmeleriyle ortaya çıkan batılı bir kavram. İslam dünyasında insanlar, Allah'a olan yakınlık ve  dini emirleri yerine getirmeleri ve iyi ahlak sahibi olmalarıyla değerli olmakta ve kimlik kazanmaktaydılar. Bu konuda, Kur'an insanların farklı özelliklerini tabii kabul etmekte fakat, bunu  bir üstünlük vesilesi  olarak ortaya koymamalarını tavsiye etmemektedir.

  02 Ocak 2018 Salı 11:58 Devamını Oku →
 • Gençliğin kendi ruh kaynaklarına dönmesi önemlidir
  Gençliğin önemli bir değer ve hazine olduğu sürekli söylenen bir tekerlemedir. Fakat, bu kanaatin gereğinin yapılması konusunda, aynı şevk ve çabanın ortaya konulmadığını belirtmek gerekiyor. Özellikle, çocuk ve gençlere gerekli ihtimam ve ilginin gösterilmediğini biliyoruz. Bu konuyu, gereğince yerine getirebilen eğitimci ve ebeveynlerin sayısı son derece azdır. Bu yüzden, geleceği teminat altına almanın en önemli yolu olan genç nesilleri uygun ve ihtimamlı bir şekilde yetiştirenleri saygı ve minnetle anmak gerekiyor.

  19 Aralık 2017 Salı 10:07 Devamını Oku →
 • Ailenin huzuru ve güçlü olması, bazılarını korkutuyor mu?
  Aile, günümüzde çeşitli hayati kurumlar gibi üzerine gölge düşürülmeye çalışılan önemli bir müessese. Bilhassa, Batı toplumlarında neredeyse geçerliliğini yitiren bir hale gelmiş durumda. Aileden kopmuş bir toplumun, elbette Ailenin ne derece gerekli ve insan için vazgeçilmez bir ortam olduğunu anlayabilmesi zor.

  14 Aralık 2017 Perşembe 12:31 Devamını Oku →
 • Batı'nın bencilliği ve iki yüzlülüğünün temelleri
  Gün geçmiyor ki, Batı'nın ahlak ve mantık dışı herhangi bir tavrı ve politikası ile karşılaşmayalım. Bu tavır, bir bakıma bizim için olumlu yöne de sahip. Çünkü, son on-onbeş yıldır yaşanan dünya çapındaki olaylarla, Batı'nın insanlık ve hak alanında sadece "çifte standard" değil, ikiden fazla standart içinde olduğunu söylemek lazım. Aslında böyle bir tavır ve anlayış, "standardı olmamak" demektir. Çünkü, standartların ve prensiplerin olmadığı bir dünyada "keyfiliğin" olacağı, herkesçe bilinmektedir. İnsanlık, her gün Batı'nın ruh dünyasının kirliliğini ve sapkınlığını yaptığı yanlış ve akıl dışı çabalarıyla görmeye devam ediyor.

  08 Aralık 2017 Cuma 10:44 Devamını Oku →
 • Kültür oluşumunda kavramların önemi
  Dildeki kavramlar, insan ve toplumun nasıl bir dünya tasavvur ettiğine dair çok net işaretler taşırlar. Kölelik, Aforoz, Sınıf, Pragmatizm, Sömürgecilik gibi kavramlar, insan ve toplumlara o dünyanın, hangi temel problemler etrafında geliştiğini ve ilgi alanlarının nelere yoğunlaştığını gösterir.

  27 Kasım 2017 Pazartesi 11:35 Devamını Oku →
Back To Top