20 Eylül 2018 Perşembe
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook - Twitter - Instagram - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

123456»
 • Prof. Dr. Sami ŞENER
 • Dindarlığın Analizi ve Dini Bilgiye olan ihtiyaç
  Din, temel olarak Allah tarafından gönderilen emir ve yasaklardan ibaret  inanç, ahlak ve  sosyal nitelikteki düşünce ve uygulamaların bir hayat tarzı olarak   kabul edilmesi ve yaşanması olarak bilinmektedir.  İslam dini, böyle kapsamlı bir dinin inancı temsil eder.

  18 Eylül 2018 Salı 09:34 Devamını Oku →
 • İKTİSADİ HAYATIN SOSYAL TEMELLERİ BOŞLUKTA MI KALACAK?
  Türkiye,  Meşrutiyet ile birlikte  batılı aydınlar olarak  Liberal ekonomik  düşünce sistemini gündemine  aldı  ve  batılılaşmanın tabii sonucu olarak batı sistemi, sadece  askeri, eğitim ve hukuk alanında değiştirilmekle kalmadı, iktisadi ve sosyal sistem de  sırasıyla batılı niteliğe  büründü.

  12 Eylül 2018 Çarşamba 10:50 Devamını Oku →
 • Sivil İtaatsizlik mi, Siyasi Sorumluluğu Paylaşma mı?
  Siyasi sistemler, kendi  kültür ve değer sistemleriyle  bir  yapı  ve özellik kazanırlar.  Demokratik siyasi sistem de, kendi  şartlarına göre  bazı kavram ve  yapılar  hazırlamış ve günümüzün siyasi  kültürünü de bu şekilde biçimlendirmişlerdir.  Uzun zamandır demokratik olma, bir meziyet  gibi  kabul edilmiş ve demokrasi bir "değer" gibi  empoze edilmiştir.  Halbuki, o da diğer siyasi  modeller gibi, bir yönetim şeklidir.

  30 Ağustos 2018 Perşembe 08:28 Devamını Oku →
 • Devlet, ahlaki dejenerasyondan toplumu korumak zorundadır
  Ahlak, insanın iyiliğe ait kurallara uygun hareket etmesi ve yaşamasıdır. İslam dinini benimseyen kişi ve toplum ise, iyiliğe ait kuralları dini kaynaklardan alarak onların çerçevesinde bir ahlak sistemi ile hayatını sürdürmek durumundadır.

  24 Ağustos 2018 Cuma 08:27 Devamını Oku →
 • İktisadi Düzenleme, sadece iktisadi ve mali tedbirlerle mi olur?
  Türkiye, Ak Parti iktidarından sonra siyasi bakımdan istikrarlı bir döneme girmiş ve yeni iktidarın hemen arkasından, iktisadi piyasa ve yatırımlar müsbet bir ivme kaydetmişti. Bu durum, ne yeni iktidarın çabasıyla ve ne de başka bir dış faktörün desteğiyle gerçekleşmişti. Tamamen, halkın yeni hükümete güven duymasının bir sonucuydu. Bu durum, iktisadi sistemde halkın ve müteşebbislerin güven faktörü ile hareket etmesini sağlayan psikolojik faktörün neticesiydi.

  14 Ağustos 2018 Salı 10:08 Devamını Oku →
 • Diyalog, dini ve sosyal konularda olabilir mi?
  Son yıllarda aktüel bir kelime olan diyaloğun uluslar arası alanda fazlaca kullanıldığına şahit oluyoruz. Kelime, sanki hoşgörülüğün ve medeniliğin bir sembolü gibi toplumsal alana aktarılmakta ve bizleri, daha nezaketli ve anlayışlı olmaya yöneltmektedir.

  03 Ağustos 2018 Cuma 11:12 Devamını Oku →
 • Hukuk'un din, ahlak ve gelenekleri dışlaması, felaketlere mi yol açıyor?
  Hukuk, hakları güvence altına alan kurallar sistemidir. Hukuk, öncelikle hak kavramının insanın gönlünde ve aklında yer etmesi ve bu değerleri kabulüyle gerçekleşir. Yani, insanın ruhen haklar sistemini kabule hazır olması ve onu benimsemesi ile hukukun hayat bulması mümkün hale gelir. Aksi halde, hukukun yazılı metinler topluluğu ve külliyatlar halinde bulunmuş olması yeterli değildir.

  30 Temmuz 2018 Pazartesi 14:00 Devamını Oku →
 • Biyo-teknoloji ve İnsanın uzaktan yönetileceği iddiaları
  Son yıllarda bilgi teknolojisinin gelişimi ve bio-teknoloji alanında meydana gelen değişmeler ile insanın kendi kendini yönetmesinin sona ereceğine ve bioteknoloj'iye hakim olan küçük bir grubun insanlığı yönetecek bir sistem geliştirerek dünyayı kontrol altına alacağı yönünde görüşler var. Hatta bu konunun İsviçre'deki Davos toplantısında yapılan bir sunuma dayanılarak, şimdiden insan beyninin çalışma sisteminin kopyalanarak beşeri karar sistemleri üzerine etki edebilecek bir mekanizma geliştirilmekte olduğu ile ilgili dikkati çeken iddialar ortaya atılmaktadır.

  28 Temmuz 2018 Cumartesi 11:11 Devamını Oku →
 • Müslümanlar üzerindeki kumpas
  Müslüman, Allaha inanan ve bu inancı ile güzel duygulara sahip,  başkalarına saygılı, Kur’an'ın çizdiği  yolda belli değerlere göre hayat süren ve  ideal davranış ölçülerine sahip insan demektir. Bu tasvir, sosyolojik açıdan yapılmıştır.

  20 Temmuz 2018 Cuma 10:22 Devamını Oku →
 • Eğitim, Aile Temelleri Üzerine Oturmalıdır
  Eğitim, insanın ruhi ve ahlaki yönünün belli değerler ile zenginleştirilmesi ve yönlendirilmesi çerçevesinde hassas bir bilgilendirme ve geliştirilmesidir.  İnsan, eğitilebilen bir varlıktır. Bunun manası, onun ruh ve akılına yönelik  kültürel ve ahlaki değerler yüklenmesi ve nitelik kazandırılmasıdır.

  18 Temmuz 2018 Çarşamba 10:09 Devamını Oku →
Back To Top