19 Ocak 2018 Cuma
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook - Twitter - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

123»
 • Prof. Dr. Sami ŞENER
 • Düşünmek, hissetmek ve yaşamak arasındaki bağı farkedebilmek
  Yaşadığımız hayat, aslında şimdiye kadar düşündüğümüz ve hissettiğimiz bir dünyanın pratiğe geçmesinden başka bir şey değil. Çünkü insan, düşünen ve hisseden bir varlık.  Yaptığı işleri, düşünmeden yapması mümkün olmadığı için; yaptıkları da, düşünerek ve hissederek belli bir şuur ve değer dünyasının kabulü ile ortaya çıkması gerekmektedir.

  15 Ocak 2018 Pazartesi 14:19Devamını Oku →
 • Milliyetçilik, yine sınırları aşma noktasına mı geliyor?
  Milliyetçilik,  insanların kendi  renk, ırk  ve bazı  milli ideallerini yüceltmeleriyle ortaya çıkan batılı bir kavram. İslam dünyasında insanlar, Allah'a olan yakınlık ve  dini emirleri yerine getirmeleri ve iyi ahlak sahibi olmalarıyla değerli olmakta ve kimlik kazanmaktaydılar. Bu konuda, Kur'an insanların farklı özelliklerini tabii kabul etmekte fakat, bunu  bir üstünlük vesilesi  olarak ortaya koymamalarını tavsiye etmemektedir.

  02 Ocak 2018 Salı 11:58Devamını Oku →
 • Gençliğin kendi ruh kaynaklarına dönmesi önemlidir
  Gençliğin önemli bir değer ve hazine olduğu sürekli söylenen bir tekerlemedir. Fakat, bu kanaatin gereğinin yapılması konusunda, aynı şevk ve çabanın ortaya konulmadığını belirtmek gerekiyor. Özellikle, çocuk ve gençlere gerekli ihtimam ve ilginin gösterilmediğini biliyoruz. Bu konuyu, gereğince yerine getirebilen eğitimci ve ebeveynlerin sayısı son derece azdır. Bu yüzden, geleceği teminat altına almanın en önemli yolu olan genç nesilleri uygun ve ihtimamlı bir şekilde yetiştirenleri saygı ve minnetle anmak gerekiyor.

  19 Aralık 2017 Salı 10:07Devamını Oku →
 • Ailenin huzuru ve güçlü olması, bazılarını korkutuyor mu?
  Aile, günümüzde çeşitli hayati kurumlar gibi üzerine gölge düşürülmeye çalışılan önemli bir müessese. Bilhassa, Batı toplumlarında neredeyse geçerliliğini yitiren bir hale gelmiş durumda. Aileden kopmuş bir toplumun, elbette Ailenin ne derece gerekli ve insan için vazgeçilmez bir ortam olduğunu anlayabilmesi zor.

  14 Aralık 2017 Perşembe 12:31Devamını Oku →
 • Batı'nın bencilliği ve iki yüzlülüğünün temelleri
  Gün geçmiyor ki, Batı'nın ahlak ve mantık dışı herhangi bir tavrı ve politikası ile karşılaşmayalım. Bu tavır, bir bakıma bizim için olumlu yöne de sahip. Çünkü, son on-onbeş yıldır yaşanan dünya çapındaki olaylarla, Batı'nın insanlık ve hak alanında sadece "çifte standard" değil, ikiden fazla standart içinde olduğunu söylemek lazım. Aslında böyle bir tavır ve anlayış, "standardı olmamak" demektir. Çünkü, standartların ve prensiplerin olmadığı bir dünyada "keyfiliğin" olacağı, herkesçe bilinmektedir. İnsanlık, her gün Batı'nın ruh dünyasının kirliliğini ve sapkınlığını yaptığı yanlış ve akıl dışı çabalarıyla görmeye devam ediyor.

  08 Aralık 2017 Cuma 10:44Devamını Oku →
 • Kültür oluşumunda kavramların önemi
  Dildeki kavramlar, insan ve toplumun nasıl bir dünya tasavvur ettiğine dair çok net işaretler taşırlar. Kölelik, Aforoz, Sınıf, Pragmatizm, Sömürgecilik gibi kavramlar, insan ve toplumlara o dünyanın, hangi temel problemler etrafında geliştiğini ve ilgi alanlarının nelere yoğunlaştığını gösterir.

  27 Kasım 2017 Pazartesi 11:35Devamını Oku →
 • Milliyetçilik ve İslam dünyası
  Milliyetçilik, bir insanın; sadece belli bir kavimden gelmesinden dolayı elde edeceğini düşündüğü üstünlük veya ayrıcalık felsefesi. Dolayısıyla, böyle bir kanaat; tüm araştırma, çalışma ve güzel özellikleri bir anda ikinci plana atması bakımından son derece zararlı bir düşünce oluyor.

  17 Kasım 2017 Cuma 10:39Devamını Oku →
 • Sosyal İlimler'e İslami perspektiften bakmak
  Değerli Meslekteşım ve dostum Ali Seyyar'ın "nasıl bir sosyal ilim" ile ilgili sorusuna, metodolojik açıdan aşağıdaki açıklamalar ile başlanılabileceğini düşünüyorum.

  07 Kasım 2017 Salı 11:15Devamını Oku →
 • Kimlik kaybı
  Türkiye'nin son yıllarda maruz kaldığı problemleri, bir tek sebeple açıklamak mümkün değilse de, en önemli tehlikenin kimlik kaybı olduğu söylenebilir.

  03 Kasım 2017 Cuma 10:27Devamını Oku →
 • İnsan merkezli bir hayat anlayışı
  Ülkemize ve insanımıza sahip olmak, çok geniş bir sorumluluklar zincirini ortaya çıkarır. Bunların başında aynı kaderi paylaştığımız insanlarla olan münasebetimiz ve onları düşünüp, gözetmemizdir. Ortak bir kaderi paylaştığımız yakınlarımız, komşu ve hemşehrilerimiz, bizim farklı derecelerle dostlarımız ve hatta kardeşlerimizdir. Aslında bu sosyal zincir, birbirini tamamlayan ve güçlendiren sağlıklı bir sosyal bünyeyi meydana getirmektedir.

  27 Ekim 2017 Cuma 09:51Devamını Oku →