16 Ocak 2019 Çarşamba
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook  - Twitter  - Instagram  - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

Putları kıran cân(ân)ı kurban etmek - I

Cennetteki tek imtihan “yasak ağaca yaklaşmamak ve meyvesini yememekti.” Ancak lanetlenen ve taşlanan Şeytan, Hz. Âdem’i ve eşi Havva’yı, kendilerini “ebedîleştireceğini” iddia ettiği meyveyi yemeleri konusunda ayarttı. Yasak ağaç, yani “şecere”, bazı yorumculara göre, insanoğlunun neslini devam ettirmeye vesile olan cinsel birleşmeydi. Nitekim “şecere”, aynı zamanda “soy ağacı” anlamına da gelmektedir. Ancak Kur’ân, Âdem kıssası konusunda ayrıntılara girmemektedir.
Putları kıran cân(ân)ı kurban etmek - I
Peygamberlerin İmtihanı: Çocuk Sahibi Olamamak ve Risalet’in Devamı

Hakikatte, (erkek) çocuk sahibi olmak veya olamamak, peygamberlerin imtihanıdır. İnsanoğlu, fâniliğin ve yok oluşun “sarsıntısı”nı geride evlat ve nesiller bırakmakla veya kalıcı eserler ortaya koymakla gidermeye çalışır. Neslin kesilmesi, soyun tükenmesi, ismin unutulmasının ıstırabını, belki de biz fâniler için, Hakk Teâlâ’nın “üflediği ruh”un kalıntısı ve izleri yansıtmaktadır. Hz. İbrahim, Hz. Zekeriya ve onların eşleri, yürekleri evlat hasretiyle yanarak yaşlılık dönemlerine ulaştılar. Yaratan, onların umutsuzluklarını İlâhî İradesiyle mutluluğa çevirdi. Neslin devamıyla beraber peygamberler, Risâlet’in devamının da olacağını inanmışlardır. Nitekim Hz. İbrahim’in duası buna güzel bir örnektir:

“Bir zamanlar Rabbi İbrahim'i bir takım kelimelerle sınamış, onları tam olarak yerine getirince: Ben seni insanlara önder yapacağım, demişti. ‘Soyumdan da (önderler yap, yâ Rabbi!)’ dedi. Allah: Ahdim zalimlere ermez (onlar için söz vermem) buyurdu.” (Bakara, 124)

Diğer taraftan evlat sahibi olamayan bazı inananlar bile, arzu edilmese de zaman içerisinde Rahman’a olan bağlılıklarında zayıflamalar gösterebilmektedirler. Velhâsıl zor bir imtihan…

Peygamberlerin Çocuk, Eş, Aile ve Yakınlarıyla İmtihanı

Başlarına gelen sıkıntı ve eziyetlerin yanında, Allah’ın Kutlu Elçileri, çocukları, eşleri ve yakın akrabalarıyla da imtihan edilmişlerdir. Hz. Âdem’in (a.s.), oğulları Habil ve Kabil’le; Nuh’un (a.s.), oğluyla; Lut’un (a.s.) eşiyle; Yakup’un (a.s.), oğlu Yusuf’la (a.s.); İbrahim’in (a.s.) oğlu İsmail’le; Hz. Peygamber’in (s), amcası Ebu Lehep’le imtihanları, ancak Peygamberlerin tahammül edebileceği zorluktadır.

Nitekim kültür ve geleneğimizde “Ya Rab! Hayırlı, salih evlatlar nasip et, çocukların ve gençlerin acılarını gösterme, altından kalmayacağımız imtihanlarla bizi imtihan etme” duaları, havsalamızın alamayacağı nice hikmetleri barındırmaktadır.

Yazının devamı için »»


Prof. Dr. Bayram Ali ÇETİNKAYA
http://www.mirathaber.com/putlari-kiran-canani-kurban-etmek-i-14-1673h.html


Back To Top