16 Temmuz 2018 Pazartesi
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook - Twitter - Instagram - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

 • Şaban ÇETİN
 • VE YEMEKLER DE BOZULDU
  "İş başına geçti mi yeryüzünde, içine kadar fesad vermek hars u nesli (ekinleri ve zürriyetleri) helak etmek için sa'yeder (çabalar durur). Allah da fesadı sevmez." Bakara:205

  12 Temmuz 2018 Perşembe 10:29Devamını Oku →
 • Hoşgeldin sevgili
  “On bir aydır gideli biz de çekerdik hicran Merhaba etdi bizimle yine şehr-i Ramazan”Bahtî  (I. Ahmed)     

  17 Mayıs 2018 Perşembe 12:15Devamını Oku →
 • Mangal ayini
  Öyle sanıyorum ki 1985 Mart’ıydı. İlkokul 2. Sınıfa gidiyordum. Kış elini ayağını toplamış, bahar neşesi henüz tabiatı sarmasa da habercileriyle kendisini hissettirmişti. Karlar erimeye başlamış, toprak örtüsünü yer yer sıyırarak yüzünü göstermişti. Gölge yerlerde kar kalıntıları vardı hâlâ, kışın ağır misafiri yolu ele almış, köy çevresinden çamlığın eteklerine doğru çekilmişti. Ağaçlar kış uykusunun mahmurluğundan çıkmak üzereydi, sular yeni bir müjde/haber almış gibi heyecanlıydı; coşkun ve bulanık çağlıyordu. Her tarafta başlayacak bir şenliğin hazırlığı var gibiydi.

  07 Mayıs 2018 Pazartesi 15:12Devamını Oku →
 • “Eseoğlu”
  Devleti Âliyye'nin son dönemi edebiyatçılarımızdan, hikâyeleriyle tebarüz etmiş olan merhum Ömer Seyfettin'inin küçük bir hikâye kitabı var: Yalnız Efe. Milli Eğitim Bakanlığı'nın "100 Temel Eser Projesi" kapsamında olduğundan ilk ve orta öğretim çağlarındaki talebelerin umumiyetle okumuş olduğunu düşünmek istiyorum. Kitabı ortaokul çağlarımda okuduğumu sanıyorum ancak şimdi okuduğumda zihnimde o zaman açılmamış olan kapıların açıldığını, efkârımı farklı ufuklara kanatlandırdığını fark ettim.

  23 Nisan 2018 Pazartesi 06:38Devamını Oku →
 • Robot Sofya
  “Eylesen tûtiye ta’lîm-i edâ-yı kelimâtSözü insân olur ammâ özü insân olmaz”Fûzûlî

  09 Nisan 2018 Pazartesi 11:46Devamını Oku →
 • Aşk ve bahar
  “Ko çogalsun ruhun üstinde perîşân zülfün Çün kim eyyâm-ı bahâr olıcak artar sevdâ “Necâtî Beg

  28 Mart 2018 Çarşamba 10:16Devamını Oku →
 • Çanakkale romantizmi üzerine bir deneme
  Zihnimde nicedir kıvranıp duran düşünceler, zaman zaman taşması mukadder bir bardaktaki su istidadı göstermekte ve yanlış anlaşılmaktan ürkek bir halde, dışarıya hafifçe süzülmektedir. Çanakkale savaşları ve “zaferi” üzerine düşüncelerim de işte bu nevidendir. Derunumda bir sancı gibi kıvranıp duran düşüncelerden hareketle dilime gelen ifadeleri, Fuzuli’nin meşhur: “ Söylesem tesiri yok, sussam gönül razı değil / Çektiğim âlâmı bir ben bir de Allah bilir”beyitini tahatturla yutkunuyorum çoğu kere. Ama sanırım şimdi bir nebze de olsa serdetmenin vaktidir.

  19 Mart 2018 Pazartesi 10:32Devamını Oku →
 • Tarih bilinci
  Şuur/bilinç dediğimiz kavram, insan için olan bitenin farkında olma durumunu ifade ediyor. Olanı biteni görme, şahit olma hali tek başına bilinç dediğimiz kavramı karşılamıyor. Zira bilinç dediğimiz zaman, “aslında ne oldu/oluyor” sualine cevap verebilme kudretini ifade etmiş oluyoruz. Aydınlanma denilen süreçler aslında insana, olanın/olup bitenin ne idüğüne dair bir bilinç kazandırma çaba ve iddiası ile başlamıştır, denilebilir. Gelinen noktada, 17. ve 18. Yüzyıllarda Batı’da felsefe ve bilim alanında ortaya çıkan ve günümüze dek katlanarak devam eden büyük gelişmelere, insanlığın bugün içinde bulunduğu ahvalden hareketle ve sürecin sonuçlarını değerlendirerek baktığımızda ne görüyoruz? Süreç, öncelikle Batı olmak üzere hepimizi aydınlatmış mıdır? Ya da arzu ve iddia edilen bilinç düzeyine erişmiş miyiz? Suali, zihnimizin bir köşesine, ihtiyaç olduğunda üzerinde düşünmek üzere, asarak devam edelim.

  15 Mart 2018 Perşembe 12:26Devamını Oku →
 • Erbakan: Siyasal yalnızlığın diğer adı
  “Bir çiçekle bahar olmaz ama her bahar bir çiçekle başlar.”Necmettin Erbakan

  28 Şubat 2018 Çarşamba 10:59Devamını Oku →
Back To Top