16 Ocak 2019 Çarşamba
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook  - Twitter  - Instagram  - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

Sigortacılık borç fonlamasıdır


Şimşek: Faizsiz sigortacılık sisteminin yasal alt yapısını oluşturduk

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet ŞİMŞEK, faizsiz sigortacılık sisteminin altyapısını oluşturduklarını belirterek "Buna ilişkin yönetmeliği Başbakanlığa sevk ediyoruz. Yeni sistem çok yakın zamanda hayata geçecek " dedi.
Sigortacılık borç fonlamasıdır
Şimşek, BES gibi bu modeli de ilham kaynağı olarak İngiltere modelinin esas alındığını söyleyerek ’’Türkiye için de bir fırsat’’ dedi.


Mehmet ŞİMŞEK’in ‘’Yasal alt yapısını oluşturduk’’ demesi, bugüne kadar sigortacılık sisteminde faizsiz olduğu iddia edilen işlemlerin, sistemde faizli bir yapı ile sürdürüldü itirafı demektir. Çünkü Sayın ŞİMŞEK bunu yeni bir sistem olarak taktim ediyor. Ve faizsiz bir yapı ile faizden arındırılmış olduğunu iddia ediyor. Tabi ki bunlar bir iddiadan ibaret olup, toplumun muhafazakar kesiminin gaz yapmış havasını almaktan ibarettir. Bunun faizsiz olmadığını, sadece yeni portföy olabilecek islami hassasiyetleri taşıyanları bu alana dahil etmek olduğunu söyleyebiliriz.

Çünkü sigortacılık uygulama biçimi ile başlı başına adaletsizliklerle dolu bir yapı olarak, yeni önerilen sözüm ona faizsiz iddiası, borçlanmaları fonlayacak, faiz gelirini arttıracaktır. Tabi malumdur en büyük sigorta işlerini bankalar yapmaktadır. Bankalar taze kan bularak piyasaya sigorta şirketleri üzerinden fon(para) satacaklar. Bu fonlarda daha çok sürekli borçlanma ihtiyacı olan devlete yapılacaktır. Çünkü sigorta şirketleri garantili olarak devletin faizli tahvillerini görür. Mehmet ŞİMŞEK'in ekonominin yönetiminde, yapısal çözümden ziyade, sistemde yeni para akışları bulmak ve borçlanmayı sürdürebilir bir halde devam ettirmek için politikalar ortaya koyması; Ak partinin İslami hassasiyeti olan tabanına karşı sorumluluğunu yerine getirmemesi demektir.

Mehmet ŞİMŞEK'in faiz politikaları ile ilgili tutumları; kişisel inanç olarak karşı olmadığını, çözüm önerilerinin faiz bağımlılığı içinde ekonomik politik kararların olması gerektiğini, dış dünyaya entegre olabilecek biçimde ortaya koymaktadır. Dış dünya ise, Cumhurbaşkanılımızın ‘’Dünya Beş’ten Büyüktür’’ dediği faizci yapı ile siyasal üstünlük kurmuş faizci ekonomik terör örgütüdür.

ŞİMŞEK "Yeni sistem çok yakın zamanda hayata geçecek. Söz konusu sistem faiz hassasiyeti olan vatandaşlarımıza hizmet vermenin yanı sıra Körfez sermayesini de ülkeye çekerek doğrudan sermaye girişini artıracak. Geleneksel sigorta sisteminden farklı olarak tazminatların ödenmesinden sonra risk fonunda kalan tutar sigortalılara iade edilecek. Türkiye'de bu sisteme ilginin yüksek olacağını düşünüyoruz"

ŞİMŞEK'in bu ifadesi gösteriyor ki tamamen yeni fon bulma derdindedir. Sayın ŞİMŞEK, bu yeni oluşacak fonlar çok daha fazla faiz üreterek; milletin, devletin aleyhinde olmayacağını söyleye bilir mi? Hayır söyleyemez. Çünkü temel amaç borçların sürdürülebilir niteliği için verilecek bu faizlerle böyle taze fonlar bulmaktır. Mehmet ŞİMŞEK'in ekonomi anlayışı, borca dayalı bu ekonomik düzende, sistemin işleyişini aksatmadan bir yerlerden sürekli taze fon bularak gün kurtarmadır. BES ‘de olduğu gibi.

Mehmet ŞİMŞEK'in, ifade ettiği genel sisteminden farklı olarak tazminatların ödenmesinden sonra risk fonunda kalan tutar sigortalılara iade edilmesi, herkesin katılımını arttıracak cezbedici bir yön. Diğer sigorta şirketlerininde müşteri kaybetmesine neden olacak. Bu yönü ile güzel ama faizsiz bir uygulamayı, ana hatları ile işleyen faizli bir sistem olan mevcut yapıda uygulayamazsınız. Faizsiz sistemi oluşturmayı mevcut sistemin dışında tasarlamaktansa sistemle entegre etme ancak bir aldatma olur.

Mevcut sisteme entegre etmeden faizsiz sistemin nasıl kurulacağını bilmediğinizde, çözümsüzlük ve mecburiyet gibi durumlarmış gibi uygulamaya hak verenler olabilir. Oysa bu doğru değildir. Bu kabul Allah’ı yalanlamaktır. Allah'ın vaadinin gerçekliği, insanların zanlarından beridir. Bu temel paradigma ile hareket ettiğinizde şuanda KHK ile dahi faizsiz sistemin kurulması gerçekleştirilebilir. Bizim yıllardır söylediğimiz bu gerçeklere duyarsız kalan muhafazakarların kulak kapamalarına toplumumuzun sol kesimleri ilgi göstermeye başlamıştır.

"Tekafül" olarak da bilinen katılım sigortacılığının, faize karşı vatandaşlar için alternatif bir model olarak sunuluyor. Şu soruları soralım

Bu toplanacak fonlar bankacılık sistemi içinde toplanmayacak mı?

Bu fonların her biri sistem içinde yeni bir mevduat oluşturmayacak mı?

Her mevduatın bankacılık sistemi içinde zorunlu karşılık oranı sonrası verilebilir bir kredi olduğu, ve her kredinin borç olması ve bununda faiz getirisinin olduğu gerçeğini nereye koyacaksınız?

Topladığınız sigorta paralarını siz bir üretim ortak ticaret içindemi kullanacaksınız, yoksa oluşma aşaması islami, yürüme aşaması tahvil bono, faiz getirisiyle mi yapılacak?

İşte ana sorunu çözmeye yanaşmayıp sistemi faiz sifonundan bağımsız hale getirmediğiniz sürece hakla batılı böyle bir birine karıştırıp karma bir uygulama ortaya koyarsınız. Sigortacılıkta Hükumete Tekafül sigortacılığını öneren Hayrettin KARAMAN; önce mevcut sistemin nasıl işlediğini çalışması gerekiyor. Fıkıh bilmek, sizi Borca Dayalı Para Kredi Sistemini bilmeye de zorlamalı. Enflasyon oranında faizi faiz görmeyen birinin temel paradigması/değersayımı ancak buradan düzeltilebilir.

Selam ve dua ile...

Yunus EKŞİ
http://www.mirathaber.com/sigortacilik-borc-fonlamasidir-3-1698h.html


Back To Top