10 Aralık 2018 Pazartesi
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook  - Twitter  - Instagram  - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

Siyasi farklılığımız, üst kimliğimize zarar vermememelidir

“Ancak mü’minler kardeştir” (Hucurat:49/10) ayeti gereğince “İslam kardeşliği”, bizim üst kimliğimizdir. Bunun dışında kalan, meşrebimiz, mektebimiz, mezhebimiz, ırkımız, cinsiyetimiz, partimiz, cemaatimiz, vakfımız, sendikamız ise, alt kimliklerimizdir. Hiçbir zaman alt kimliklerden birine veya birkaçına mensup olmak, bizim üst kimliğimize zarar vermemelidir. Zarar verirse vahdetimiz zarar görür ve ayrışmaya başlarız. Ayrışmak da tefrikadır.
Siyasi farklılığımız, üst kimliğimize zarar vermememelidir
Yüce Allah; “Topluca Allah’ın ipine sarılın, tefrikaya düşmeyin.” (Âl-iİmran:3/103) ve “Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte bunlar için büyük azap vardır.” (Âl-i İmran:3/105) ayetleri, müslümanların birlik ve dirliğinin bozulmasını ve tefrikaya düşmelerini/ayrışmalarını haram kılmakta ve bu duruma düşenlerin büyük bir azaba düşeceklerini beyan etmektedir.

Bütün Müslümanlar, İslam ümmetini oluştururlar. Her hizmet grubu, ümmetin bir parçasıdır. İşte kendini ümmet bütününün bir parçası gören hizmet grupları, kardeş gruplara karşı bencil, inhisarcı ve ayrıştırıcı bir tutum sergilememelidir. Çünkü itikad bütünlüğe TEVHİD, itikad ayrışmasına ise ŞİRK dendiği gibi, toplumsal bütünlüğün adına da VAHDET denir. Sosyal ayrışmanın/parçalanmanın adı ise TEFRİKA’dır. Dolayısıyla tefrika da toplumsal şirktir. Tefrika, kin, nefret ve düşmanlık temeline dayanan ayrışmadır. Farklı meşru yolları kullanarak hizmet üretmek ise, hayırda yarışmaktır.

Rasulullah (sav) toplumsal birliği bozacak davranışlardan uzak durmak için şöyle buyurmuşlardır: “Birbirinizle üstünlük yarışına girmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin/dargın durmayın. Ey Allah’ın kulları kardeş olun!” (Müslim, Birr,28)

Yazının devamı için »»


Musab SEYİTHAN
http://www.mirathaber.com/siyasi-farkliligimiz-ust-kimligimize-zarar-vermememelidir-14-4053h.html


Back To Top