17 Ocak 2019 Perşembe
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook  - Twitter  - Instagram  - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

“Sonsuzluğa uğurlanmak” ne demek?

Ölümle başlayacak ve Cennet ve Cehennem ile ebediyen devam edecek olan âhiret hayatına inanmak…
“Sonsuzluğa uğurlanmak” ne demek?
Diğer iman esasları ile birlikte âhiret hayatına iman İslam Dini’nin inanç esaslarını oluşturur.

Âhiret Hayatı Kıyamet Olgusuyla Başlayacak

Evren düzeninin bozulacağı, yerküresinin bir başka yere, göklerin başka göklere dönüşeceği, bedenimizin yeniden diriltilerek ruhlarımızla birleştirileceği Kıyamet olgusuyla başlayacak ahiret hayatına iman, değindiğimiz üzere, başlıca iman esaslarımızdan biridir.

Âhiret hayatına iman, istisnasız ama istisnasız bütün iradeli sözlerimizden, tüm iradeli davranışlarımız, işlerimiz ve ilişkilerimizden ötürü hayat filmimize göre, bir diğer anlatımla amel kitabımıza göre yargılanacağımıza imandır. Cennet ile mükâfatlandırılıp Cehennem ile cezalandırılacağımıza inanmadır.

Sonsuzluğa Uğurlanmak?

Son dönemlerde medya haberlerinde sıkça duyar olduk. Ölülerimiz için “sonsuzluğa uğurlanmak” tabiri kullanılmaktadır. Bu tabir bize âhiret hayatına iman duygusunu vermiyor. Şahsen bu satırların yazarında “uzay boşluğunda bir bilinmezliğe atılma” duygusunu çağrıştırıyor.

Açık söyleyelim; bu ifade bize masum gelmiyor. Onu kullanıma sokanlar âhiret hayatına imanı zaafa uğratmayı amaçlamış olabilirler, olmayabilir de. Ama bilgisizlik ve bilinçsizlik yani gaflet ortada.

Maç anlatımları sırasında mağlup olmakta olan kulüp için “Tanrılar onlara yardım etmiyor” şeklinde putperestçe ifadelere bizzat tanık olmuşumdur. Modernleştirilmiş elfaz-ı küfür (kâfirliğe götürücü sözler) her zaman böyle apaçık söylenmiyor. Örneğin “Ebediyete uğurlanmak” gibi örtülü biçimde de kullanılmış olabilir.

Âhiret hayatına iman bir inanç esasıdır. Flu/belirsiz ifadelere yer yoktur. Çünkü Kur’ân-Kerîm müminleri âhiret hayatına kesin olarak inananlar olarak vasfederken, kalplerine iman akmamış çift kişilikli münafıkları da şöylece niteler:

İnsanlardan bazıları da vardır ki inanmadıkları halde biz ‘Allah’a ve Âhiret Günü’ne inandık’ derler. Onlar kendi akıllarınca Allah’ı ve müminleri aldatırlar. Oysaki onlar yalnızda kendilerini aldatırlar ama bunun farkına bile varamazlar.” (el-Bakara 2/4,8-9)

Bize düşen uyarı görevidir ve doğrusuna işaret etmektir. Çünkü iman konusu olan bu gibi söylemler son derece önemlidir.

Biz “Âhiret Hayatı’na uğurlanmak” ifadesini daha doğru buluyoruz.


Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.mirathaber.com/sonsuzluga-ugurlanmak-ne-demek-8-2449h.html


Back To Top