20 Ekim 2018 Cumartesi
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook  - Twitter  - Instagram  - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

Sosyal ilimlerin yerli ve millî kaynakları nelerdir?

Prof. Dr. Sami Şener hocamız, “Sosyal ilimlerin kavranamayışı ve çözümsüzlüklerimiz” başlığı taşıyan yazısında “Ülkemizde hayata şekil vermeye çalışan batı kaynaklı sosyal ilimlerin, yıllarca serseri bir mayın gibi hayatımızda yer almasına ve onun metotlarıyla sosyal yapının bir başka âleme doğru yönelmesi, toplumun kimyasını bozmuş ve ciddi bir insan erozyonuna yol açılmıştır.” demektedir.
Sosyal ilimlerin yerli ve millî kaynakları nelerdir?
Bkz. http://www.mirathaber.com/prof-dr-sami-sener-sosyal-ilimlerin-kavranamayisi-ve-cozumsuzluklerimiz-83-2081y.html.

O halde toplumsal dirilişimimiz için, Batı kaynaklı sosyal (b)ilimlerden vazgeçip bunun yerine yerli ve millî kaynaklardan oluşan sosyal ilimler çalışmalarına girişmemiz gerekmez mi? Müslüman bir toplum olduğumuza göre sosyal ilimlerin de İslâmî temellere dayandırılması gerekmez mi? Gerekir ve bu gerçeği de Müslüman bilim insanları, hiç çekinmeden dillendirebilmelidir. Bu bağlamda İslâmî sosyal ilimlerin, pozitivist sosyal bilim teorilerinden farklı olarak toplumsal barışın ve mutluluğun sadece maddî refahtan ibaret olmadığını, insanın akıl, ruh, kalp gibi diğer manevî duygularının da bireysel ve toplumsal huzurun temininde önemli bir hissesi olduğunun altı çizilmelidir. Biz bir başlangıç olarak bu kısa yazımızda yerli ve millî olduğunu düşündüğümüz İslâmî sosyal ilimlerin bazı temel özelliklerini zikretmekle yetineceğiz:

İslâmî Sosyal İlimler, Vahiy Odaklıdır

İnsanları dünyada kaynaştırmayı esas alan İslâmî sosyal ilimler, maneviyata, yani ruha, ibadete, kadere, ahirete vb manevî unsurlara da bir anlam yükler. Bu yönüyle nokta-i istinat açısından Vahyilik (İlâhilik),İslâmî sosyal ilimlerin en temel özelliğidir. İslâmî sosyal ilimlerin kaynağı, ilahî menşelidir ve bu özellik zaman içinde fıkıh yoluyla belirlenmiştir. Uluhiyyet düşüncesi, Müslümanların günlük hayatlarına varıncaya kadar bütün bir sosyal sistemi kapsamına alan ulvî bir bakış tarzıdır. İlâhî kanunlara dayalı sosyal ilimlerin temsilcileri olarak Müslüman bilim adamları, hiçbir şekilde Allah’ın hükümlerine aykırı fikirler/modeller/kanunlar ihdas etme hakkına sahip değildir. Ancak vahye ters düşmeyen ve içtihatlarla/istişarelerle ortaya çıkan sosyal modeller geliştirebilir.

Yazının devamı için »»


Prof. Dr. Ali SEYYAR
http://www.mirathaber.com/sosyal-ilimlerin-yerli-ve-milli-kaynaklari-nelerdir-14-2106h.html


Back To Top