21 Ocak 2019 Pazartesi
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook  - Twitter  - Instagram  - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

Taban ekonomisi nedir? (1)

Taban ekonomisi, kısa orta ve uzun vadeli planlı bir ekonomik yeni modeldir.
Taban ekonomisi nedir? (1)
Toplumdaki üretim biçimini, toplumun zorunlu ihtiyaçlarını öne alarak refah seviyesini yükseltecek bir teknolojiye ulaştıracak, ARG alt yapısına önem veren, sosyo ekonomik politik kararların toplum genel menfaatini gözeten, üretim faktörlerinin tabana yayılmasını hedefleyenbir dinamik yapıdaki ekonomik politik programdır.

Sonuçların belirlenmesi için üretim biçimini esas alan, üretimin tabana yayılması gerekliliğini zorunlu kılan taban ekonomisi; zorunlu ihtiyaçların üretilmesinin tekellerde toplanmasını engelleyen yeni bir modeldir.

Neyin niçin, hangi amaçla yapılacağı şeffaflığı ile toplumun her katmanına; bilgi iş gücü, üretim ve lojistiğin ulaştırılması için; para sistemini yeniden düzenleyen devrimsel nitelikte yeni bir modeldir.

Taban Ekonomisi 5 yıllık kalkınma planlarını yeniden revize eden, bölgeler arası adaletsizliklerin ve bunun neden olduğu göçleri engelleyecek yerinde bir üretimin yanında, yerinde refah seviyesini ve yaşam koşullarının iyileştirilmesini 1-3 yıllık kalkınma planları ile bölgesel uygulayacak yeni bir modeldir.

Taban Ekonomisi ihtiyaç kadar üretim, ihtiyaç kadar tüketim denkliği ile bu denkliği çevirecek bir para modelini uygular. Bu modelde Paranın mal gibi alınıp satılması üretilen mallara en büyük saldırı olarak görülür, ölçü olan paranın mallaşması engellenir. Para asli vazifesi olan üretimin ölçü aracı olarak kullanılmaya başlar. Taban Ekonomisi Paranın üretilmesini mal ve hizmetin üretilmesine bağımlı hale getirir.

Yazının devamı için »»


Yunus EKŞİ
http://www.mirathaber.com/taban-ekonomisi-nedir-1-3-2281h.html


Back To Top