All for Joomla The Word of Web Design

Tarihte haricilikle mücadelede yapılan yanlışlıklardan ders alabildik mi?

Haricilik, İslâm tarihinde ortaya çıkan, ilk ciddî terör eylemleriyle Hz. Ali’ye başkaldıran, sapkın, ötekileştirici, nassları kendi câhil kafalarına göre yorumlayan, bedevîlerden oluşan siyasî bir fırkadır. Haricilikle mücadelede en şedit tedbirlere müracaat edenlerin başında Ziyad bin Ebih(Babasının oğlu Ziyad) bulunmuştur. Muaviye’nin babası Ebu Süfyan’ın cahiliye döneminde dünyaya gelmiş nesebi gayr-i sahih bir çocuğu olan Ziyad, Hz. Alitarafından İran valiliğine tayin edilmişti. Hz. Ali’nin haricî bir terörist tarafından şehit edildikten sonra iki şahidin marifetiyle kendisinin Ebu Süfyan’ın oğlu olarak tescillendirerek, Ziyad bin Ebu Süfyan ismiyle ‘kardeşi’ Muaviye’nin safında yer almayı başarmıştır. Bu şekilde halifeliğini sağlamlaştırmış olan Muaviye, Ziyad’a İran’a ilaveten Basra, Horasan ve Sicistan’ı da vermiştir.

Halife Muaviye, isyan edip şiddete başvuran hariciler hariç, hilafetine karşı fikir beyân eden haricilere ve diğer Müslümanlara karşı bir girişimde bulunmadığı gibi, valilerine de bu şekilde bir yöntem izlemeleri yönünde talimatlar vermiştir. Ne var ki Ziyad,bunun tam tersine sert bir siyaset icra etmiş, merkezî otoritenin müdahalesi olmadığı için de, idaresi altındaki ülkelerde sıkıyönetim uygulamıştır. Bu kapsamda bütün şehirlerde geceleri sokağa çıkma yasağı uygulamış, bu emre uymayanları ise derhal öldürmüştür.

Bir çarpıcı misal vermek gerekirse. Bir bedevi, bir gece Vali Ziyad’ın huzuruna çıkarılmış. Bedevi, sokağa çıkma yasağından yemin ederek, haberi olmadığını, şehre girdiğinde akşam olduğunu, hayvanını bir yere bağlayıp sabahı beklediğini söylemiş. Savunmasını dinleyen Vali Ziyad, bedevinin doğru söylediğine inandığını fakat halkın menfaati için kendisinin yine de öldürülmesi gerektiğini söyleyerek, onun idamına karar vermiştir. Ziyad’ın şer’i hukuka aykırı halkı korkutmak maksatlı bu sert tedbirleri, merkezî otorite tarafından durdurulmamıştır. Halife Muaviye’nin siyasî iktidarını daha da güçlendirmek uğruna, suçlu-suçsuz herkesin başını kesen Ziyad, İslâm tarihinde ilk zalim idareci olarak anılır olmuştur (1). Ne var ki bütün bu akıl almaz tedbirlere rağmen haricilik terörü yine de yüzyıllarca devam etmiştir.

Yazının devamı için »»

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir