12 Aralık 2018 Çarşamba
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook  - Twitter  - Instagram  - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

Tasavvuf İslam'ın özü müdür?

Tasavvuf İslam'ın özü müdür?
Tasavvuf İslam'ın özü müdür?
Tasavvufun dinimizin özü olduğunu söylemek Kur'ân'a, Sünnet'e ve tarikatlerin bilinmediği İslâm'ın ilk asırlarının Müslümanlarına bühtandır. Allah'ı zikir, ahlakı yüceltme ve yaratıklara merhametle bakma Kur'ân ve Sünnet'in ana konularıdır. Bunları tasavvufa bağlamak İslam’ı bilmemektir.

Biz tasavvuf adı altında söylenenlerin Kur'ân ve Sünnet'e uygun olanlarını İslâm'da olduğu için benimseriz. Uygun olmayanları ise İslâm dışı oldukları için red ederiz.

Biz tasavvuf adı altında söylenenlerin ne yanında ve ne de karşısındayız. Ölçümüz İslâm'dır. Adı ne olursa olsun uygun olanı kabul ederiz.

Şanı Yüce olan Rabbimiz ilmi ile amel eden İslâm alimlerini yüceltmiş, özünde ve sözünde doğru olan sadıklarla beraber olunmasın emretmiştir. Bu gibi yüce insanların İslam’la sınırlı sohbetleri dinlenilmeli ve rehber alınmalıdır.


Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.mirathaber.com/tasavvuf-islamin-ozu-mudur-16-2206h.html


Back To Top