21 Kasım 2018 Çarşamba
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook  - Twitter  - Instagram  - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

Tebliğ edecek ve edilecek gençlik ve Musab bin Umeyr örneği


Tebliğin önemi

Hucurat Suresinin on beşinci âyetinde işaret buyurulduğu üzere Müslüman için hayat, iman ve cihad'dır. Cihadın özü ise İslam Dini'nin hayat düsturlarına göre yaşamak ve onu akrabamızdan başlamak üzere çevremizdeki ilişkiler kurabildiğimiz -Müslim, Gayr-i müslim- bütün insanlara tebliğ etmek/ulaştırmaktır.
Tebliğ edecek ve edilecek gençlik ve Musab bin Umeyr örneği
Bütün peygamberlerin ana görevi olan tebliğ'e yönelmeksizin Allah'ın rızasına erecek gerçek Müslüman olmak mümkün değildir. Çünkü Rabbimiz merhamet buyuracağı mü'minleri şöylece vasfetmektedir:

“Mümin erkekler ve kadınlar birbirlerinin Evliya’sıdır: Onlar birbirlerini temsil edebilir ve birbirleri adına tasarrufta bulunabilirler.
Onlar Ma’ruf olanı emredip gerçekleştirmeye çalışırlar, Müker’den de (güçleri ölçüsünde sözlü ve fiilî olarak)sakındırırlar.
Namazı birliktelik içinde kılar ve zekâtı verirler.
(Hayatı düzenleyici emirleri ve yasaklarında) Allah’a ve Resûlü’ne itâat ederler. Onlar Allah’ın kendilerini merhametiyle kuşatacağı insanlardır. Hiç şüphesiz Allah karşı koyulamayacak güç sahibidir ve neylerse güzel eyleyendir.(Tevbe: 71)

Tebliğ, İslam Dini'ni bir bütün halinde yaşayabilmek için gerekli olan toplumu oluşturmanın ana yolu olduğu içindir ki peygamberimiz her bir müminden tebliğ yapacağıma dair biat alıyordu.

Sahabî Cerir b. Abdullah şöyle buyurur:

-Ben namaz kılıp zekat vereceğime ve bütün müminlere karşı samimi ve nasihatçı olacağıma dair Allah'ın Rasülü'ne biat ettim.

Yazının devamı için »»http://www.mirathaber.com/teblig-edecek-ve-edilecek-genclik-ve-musab-bin-umeyr-ornegi-14-4008h.html


Back To Top