16 Ocak 2019 Çarşamba
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook  - Twitter  - Instagram  - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

Tıp dünyası kanserle mücadelede maneviyatın müspet etkisini kabul ediyor

2 yılda, 5 kez ameliyat masasına yatan, bu nedenle karnına fermuar taktırmayı bile düşündüğünü söyleyen Şule Küçükakın kanseri yendi.
Tıp dünyası kanserle mücadelede maneviyatın müspet etkisini kabul ediyor
İzmir'de yaşayan 39 yaşındaki Şule Küçükakın, karaciğerinde ve safra yollarında ortaya çıkan tümörden kurtulmak için ilk ameliyat masasına yattığında tarih Nisan 2015'ti. Karaciğerinin yüzde 20'si alınan Küçükakın'ın vücudu her 2 ayda bir yeniden tümör üretti. Aradan geçen 2 yılda, 5 kez ameliyat masasına yatan, bu nedenle karnına fermuar taktırmayı bile düşündüğünü söyleyen Şule Küçükakın, gördüğü tedavilerle tümörlü hücrelerini sıfırlamayı başardıysa da "Kanser tekrar gelecek olursa karşısında daha güçlü bir Şule bulacak" demekten geri kalmıyor.

Şule Küçükakın'ın operasyonlarını gerçekleştiren Prof. Dr. Ünal Aydın, şöyle konuştu: "Dünyada pek çok otorite, safra yolları kanseri üzerine yaptığımız çalışmalardan faydalanıyor. Cerrahi şansı verilemeyen pek çok hasta, immünoterapi tedavisi sonrası cerrahi operasyona alındı. Mühim olan kararlı bir şekilde kanserle savaşmak. Tüm tedavi seçeneklerini kullanarak bütüncül bir savaş gerekiyor" dedi.


Tıp dünyası kanserle mücadelede maneviyatın müspet etkisini kabul ediyor

Sağlık ve hastalık gibi konular, ağırlıklı ve tek taraflı olarak fizikî/tıbbî boyutuyla ele alınmıştır. Tıp Dünyası, bu hatayı fark ettiği için, alternatif arayışlara girmiş ve hastalıklarla mücadelede bütüncül bir yaklaşıma ihtiyaç duymuştur. Maneviyatın ve dinî inançların insanların hastalıklarıyla baş etmedeki rolü ve fonksiyonu artık bilimsel olarak kabul edilmektedir. Birçok araştırma, inanç ile sağlık, arasındaki pozitif korelâsyonunun varlığını teyit etmektedir. Batı Dünyasında tıp alanında yapılan bilimsel çalışmalar, maneviyatın ve dindarlığın sağlık, hastalığı yenebilme, hayat kalitesi ve hastalıklarla yaşayabilme kabiliyeti üzerindeki pozitif etkileri tespit etmiştir. Mesela inançlı kişiler, stres ve depresyonla baş etmede ve kanser gibi değişik hastalıklardan kurtulmada daha başarılı oldukları belirlenmiştir.

Değişik disiplinlere bağlı birçok bilim adamı, bir dine bağlı olmanın insan sağlığı üzerindeki önemini keşfetmiş ve maneviyatın, kişinin şahsiyeti, davranışları, ahlâkı, sosyal hayatı ve özellikle sağlık üzerine müspet tesirini ortaya koyabilmiştir. Örneğin Kuzey Carolina Eyaleti, Duke Üniversitesi, Maneviyat (İlahiyat) ve Sağlık Merkezi Başkanı Prof. Dr. Harold G. König, yıllardan beri inanç (iman), ibadet ve şifa arasındaki bağı araştırmaktadır. Prof. Dr. König ve ekibi, “Din ve Sağlık El Kitabı”nda 1.200 araştırmanın ortak sonuçlarını tahlil eder ve şu sonuca varır: İstatistiksel olarak bedenî sağlık ile ferdî itikat (inanç) arasında müspet bir ilişki vardır. Bu, basit bir ifadeyle şu anlama gelir. “İnananlar, daha sağlıklıdır, daha çok mukavemet stratejilerine sahiptir, hayat memnuniyetini daha üst seviyelerde hisseder ve ortalama olarak daha uzun bir ömre sahiptir”.

Diğer yandan ayna alanda araştırmalar yapan sosyal epidemiyolog Dr. Jeff Levin, maneviyat (inanç) ve sağlık arasında bir bağlantı olup olmadığını anlamak için, iki yıllık bir çalışmanın sonucunda maneviyat ve sağlık arasında % 90 oranına varan pozitif bir münasebet olduğunu ortaya koymuştur. Levin'in çalışmalarında ise farklı yaş, farklı etnik yapı ve farklı inançları temsil eden kişiler yer almaktadır. Dr. Jeff Levin, “Allah, İnanç ve Sağlık” (God, Faith and Health) isimli kitabında inanç ve sağlık üzerine yapılmış 200'den fazla çalışmayı incelemiş ve şu tespitlere ulaşmıştır:

- Genellikle dindar insanların hayat tarzları daha sağlıklıdır.

- Başka insanlarla birlikte olmak, kişiye manevî güç kazandırır. Toplumla beraber sosyal dayanışma içinde yaşamak, sağlık için her zaman iyidir.

- İbadetler ve toplu dualar, pozitif hisleri ve düşünceyi aktif hâle getirmektedir. Pozitif hisler ise, müspet psikolojik değişikliklere ve olumlu sıhhî gelişmelere yardımcı olmaktadır.

- İyimserlik ve ümit, hastalıklar üzerinde iyileştirici tesirler yapmaktadır.

Velhasıl

Yukarıdaki haberde de görüleceği üzere kanser hastası Hanımefendi, hastalığını inkâr edip isyan etmek yerine durumuna rıza göstermiş, yeni tedavi yöntemlerine bu inançla başlamış ve bu manevî güçle hastalığını yenebilmiştir. O halde değişik sıhhî musibetlerle imtihan olan bir kişi, tedavi sürecinde kalbi ve vicdani ile Allah’a tam teslim olmalı ve O’na bütün inancıyla güvenmelidir. Bu şekilde bir güven olmazsa, tevekkülden de zaten bahsedilemez. Yaratan da zaten inananlardan bu tarz bir tevekkül şuuru istemektedir. Kuran-ı Kerim’de geçen şu âyet, buna açık bir delildir: “Tevekkül edecekler, başkasına değil, sadece ve sadece Allah’a güvenip dayansınlar.” (İbrahim; 14/12).

Artık böyle bir hasta, tevekkül ve teslimiyete manevî zevk almak için değil, belki tedavi gördüğü süreçte manevî elem ve keder duymamak için sarılır. Evrenin sahibine sırtını tam yaslanmış Müslüman bir hasta, zahirî musibetlerin etkisi altında kalmaz. Bir Müslüman hasta, hastalık ve sağlık gibi insanın başına gelenlerin hepsi O’nun iradesi ile tecelli ettiğine göre, her şeyde bir hayır görmelidir. Kişi, hastalığını vesile kılarak, teslimiyet, tevekkül ve sabır gibi manevî hasletlerini daha işlevsel hâle getirmeli ve kulluk şuurunu böylece her daim korumalı ve geliştirmelidir. Böyle bir manevî hâl üzerine olan bir hasta, Allah’ın Şafi ismi hürmetiyle daha kısa bir sürede yeniden eski sağlığına kavuşabilir.

Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın şu anlamlı sözleri, tedavi gören bütün hastaların manevî rahatlamalarına yardımcı olabilecek niteliktedir:

“Sen Hakk’a tevekkül kıl, Teslim ol da rahat bul, Her işine razı ol, Mevla görelim neyler, Neylerse güzel eyler”.

Ali Fuat AKÇAPINAR
http://www.mirathaber.com/tip-dunyasi-kanserle-mucadelede-maneviyatin-muspet-etkisini-kabul-ediyor-4-1697h.html


Back To Top