20 Kasım 2018 Salı
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook  - Twitter  - Instagram  - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

Toplumun ihya ve inşasında gönül faktörü

Toplumun ihya ve inşasında vahyin süzgecinden geçmiş bir eğitim modeline ihtiyaç vardır. Zaten eğitimin en önemli hedeflerinden birisi de, kişiyi “ham insandan,” “zarif ve olgun insan” mertebesine yükseltmektir. Bu, ancak insanın özünü/gönlünü hamlıktan kurtarmakla mümkündür. Eğitim, bir dönüştürme ve geliştirmedir. Bunu gerçekleştirmek için; “Eğitime muhatap olan insanı, ya gönlün içine almalı, ya da onun gönlüne girmelidir. Hem gönüle almak, hem de gönüle girmek, en etkili eğitim ve iletişim kanalını kurmak demektir.”
Toplumun ihya ve inşasında gönül faktörü
Gönüle girmenin bin bir yolu vardır. Eyleminde ve söyleminde samimi olmak, muhatabın problemini kendi problemi gibi görüp çözmek, zor zamanda yanında olmak, karşılıksız sevgi beslemek; gönüle girmenin bin bir çeşidinden sadece birkaçıdır.

Şunu unutmayalım ki, “Bir kişiyi karşılıksız olarak Allah için seviyorsan; ondan iyilik görünce sevgin, kötülük görünce de nefretin artmaz. Eğer artıyorsa bu, Allah için değil nefsin içindir.”

İkram edici olmak ve yâr olup bâr/yük olmamak da, toplumun ihya ve inşasında gönülleri fethetmenin yollarındandır.

Toplumsal görevi; İslâmî duyarlılığa sahip, ahlâklı, faziletli, örnek Müslümanlar yetiştirmek olan İslam tebliğcisi eğitimcilerin, diri ve heyecanlı bir gönle sahip olması gerekir. Çünkü diri bir gönül, çevresini diriltir ve heyecan verir. Etrafına pozitif enerji yayar. Kasvetli gönüller ise etraflarına negatif enerji yayarlar. Kasvetli, katı kalplerle ilgili Yüce Mevlâ'mız şöyle buyurmaktadır: “Artık kalpleriniz taş gibi yahut daha da katıdır. Çünkü taşlardan öylesi var ki, içinden ırmaklar kaynar. Öylesi de var ki, çatlar da ondan su fışkırır. Taşlardan bir kısmı da Allah korkusuyla yukardan aşağıya yuvarlanır. Allah, yapmakta olduklarınızdan gafil değildir.(Bakara:2/74)

Yazının devamı için »»


Musab SEYİTHAN
http://www.mirathaber.com/toplumun-ihya-ve-insasinda-gonul-faktoru-14-3799h.html


Back To Top