14 Aralık 2018 Cuma
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook  - Twitter  - Instagram  - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

TÜRKİYE’DE HANEFÎ MEZHEBİ TEHDİT ALTINDA MI?

İmam-Hatip lisesinden ilk göz ağrısı öğrencilerimden olan Eğitimci-Araştırmacı yazar Rıza Bozdağ, 03.08.2018 tarihli yazısının bir yerinde şunları gündeme taşımış: “Hanefî mezhebi, İslâm mezhepleri arasında Ehl-i re'y olarak bilinen âlimlerin önderlik ettiği bir mezheptir.
TÜRKİYE’DE HANEFÎ MEZHEBİ TEHDİT ALTINDA MI?
Fakat ben bugün, Hanefî mezhebinin bilerek veya bilmeyerek, kasıtlı veya kasıtsız olarak unutturulmaya, hatta yok edilmeye çalışıldığını seziyorum. Belki bu benim kuruntum ya da yanlış bir zannım olabilir ama böyle bir tehlike görüyorum... Kendisini bizzat Hanefî mezhebinden, yani re'y ekolünden gören birçok fıkıh, hadîs ve tefsîr âlimi bile re'y ekolünü terkedip hadîs ekolüne geçiş yapmakta fakat bunun farkına varamamaktadır. Bu geçişteki en büyük pay, Ehl-i hadîsin, Ehl-i re'y üzerindeki ceberrut baskısına aittir. Hadis ehli, re'y ehlinin üzerinde öyle bir baskı kurmaya başladı ki herhangi bir hadîsin geçmişte sahîh kabul edilse bile bugünkü araştırmalar nedeniyle uydurma ya da en azından zayıf olduğunu söylemek, anında tekfîr edilmeyi ve hakarete uğramayı beraberinde getirir oldu… Geçmişte yaşayıp unutulduğunu zannettiğimiz Selefîlik ekolü, "Selefî" olduğunu söylemesine rağmen ne hikmetse "Ehl-i sünnet" olduğunu da söyleyerek yeniden sahne alınca, hadîs ekolü çok büyük bir güç kazandı. Katı hadîs ekolüne bağlı Hanbelî mezhebine göre de amel eden Selefîlik, bu noktada Şâfiîleri ve hatta işin ilginç yanı, birçok Hanefî'yi de yanına alarak re'y ekolünün üzerine çullandı… Hanefîlik mezhebinin çok katı bir şekilde uygulandığı Hindistan, Afganistan veya Pakistan gibi ülkeleri bilmiyorum ama benim ülkemdeki Hanefî mezhebinin durumu yok edilmeye doğru sürüklenen bir hal arzediyor.

Yazının devamı için »»


Musab SEYİTHAN
http://www.mirathaber.com/turkiyede-hanefi-mezhebi-tehdit-altinda-mi-14-4951h.html


Back To Top