All for Joomla The Word of Web Design

Türkiye’de islamın meşruluğu

Günümüz Türkiyesinde İslam, Meşrutiyet devrinden beri  devletin kontrol altına aldığı bir din ve medeniyet olarak varlığını sürdürmeye çalışmıştır.  Halkın müslüman olması ve asırlardır İslamın hayatı şekillendiren bir inanç ve kültür halinde  varlığını sürdürmesi, hükümetlerin batıcı ve seküler bir tercih yapmasına rağmen devam etmiştir.

Birçok İslam toplumunda olduğu gibi, dini kuralların varlığı, bazı aydın, yönetici ve asker kesiminin istek ve arzuları doğrultusunda gerçekleşmiş ve halk, bu konuda pasif durumunda bırakılarak görüş ve düşüncesi sorulmadan çeşitli  sosyal, siyasi ve iktisadi düzenlemeler gerçekleştirilmiştir.

Meşrutiyetin ve sonraki dönemlerde, ülkeyi batılı düşünce ve hayat anlayışına zorlayıcı düzenlemeler yapılarak, müslüman ilim ve fikir adamlarına kısıtlayıcı ve baskıcı yöntemler uygulanmış,  İslami eğitim okullarda yapılamamış, kur’anı kerim okunması bile yasaklanmış, ezan türkçeleştirilmiştir. Tarihçi Osman Turan’ın açıklamasına göre, 40 yıl boyunca dini  eğitim durdurulmuştur.  Bütün bunlara ilaveten, İslamın çeşitli  kural ve hükümlerine ters  olan batı  kaynaklı kanun ve yönetmelikler, İslami inancın, ahlakın ve hatta ibadetinin güçlükle ve  gizlice yaşanmasına yol açmış ve toplumun vicdanında ciddi rahatsızlıklara yol açmıştır.

İnançlı, geleneklere bağlı ve değerlerine saygılı insanların yer yer  siyasi, iktisadi ve sosyal hayattaki çalışmaları ve çabaları ile, Türk halkının müslüman olduğu ve onun dinine ve ahlakına karşı saygı gösterilmesi gerekli olduğu fikri, siyasi ve legal çevrelerce kabul edilmişse de, müslümanca yaşayışa ait  giyim, anlayış ve yaşayış şekline yönelik  itiraz, kınama ve hatta tepkiler yakın zamanlara kadar devam etmiştir.

Yazının devamı için »»

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir