17 Ocak 2019 Perşembe
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook - Twitter - Instagram - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

YAŞAM

 • Yağmur Da Sözleşmeli Kuldur Yaratıcımız olan Yüce Allah’ımız insanlığa son mesajlarının içeren Kur’ân’da bizlere şöyle buyurur:

  Yüceler yücesi olan Rabbini tesbih et: Onu yücelikler an. Eksikliklerden beri kıl. O yarattı ve düzene koydu. Yarattığı her bir varlığı programladı, hayatı için gerekli bilgileri varlığına kodları; görevlerine yönlendirdi.” (A’lâ 1-2))

  » YAŞAM Devamı →
 • İNÂRCI/KÂFİR CİNLER FISILDAYARAK ŞER AŞILAYABİLİR Mİ? Kur’ân, şer aşılama ile görevli şeytanların,insanların ve cinlerin insanlara vesvese verdiklerini bildiriyor. (Araf 20… Nas 4-6)

  “İslâm Dini’nin ve ortak aklın kabul edemeyeceği sözlere,davranışlara ve işlere yönlendirmek için kişiye fısıldarcasına gizlice söz söylemek” anlamına gelen vesvese nasıl verilmektedir? Kur’ân, vesvesenin bir aracı dokunuşla olduğuna işaret etmektedir.(Araf 200) İnsanların vesveselerini söz,yazı, resim,sinyal ve mail olarak örneklendirebiliriz.Cinler Mâric ve Semûm kaynaklı yapısal özelliklerinden aldıkları güçle bunu elektronik dalgalar gönderme yöntemiyle mi yapmaktadırlar veya bir başka metod ya da usuller mi kullanmaktadırlar, bunu şimdilik bilmiyoruz.

  » YAŞAM Devamı →
 • CİNLERİN MÜMİNLERİ VE KAFİRLERİ VAR MIDIR? Cinler akıllı, bilinçli ve iradeli varlıklardır. İnsanlar gibi bildirileri, emirleri ve yasaklarına uyarak Allah’a ibadet etmeleri için yaratılmışlardır.

  » YAŞAM Devamı →
 • CİNLERİN VARLIĞI KUR’ÂN İLE BİLDİRİLMİŞ MİDİR? Melekler ve şeytanlar gibi akıl ve duyu organlarımızla kavrayamadığımız açıkça görülmez nitelikli yükümlü varlıklardan biri de Cin’lerdir. Cin isimli bir sûreyi içeren son ilâhi kitap Kur’ân’la bildirildiği için varlıklarına iman etmekle yükümlüyüz.Onların varlığını inkâr eden kişi yalnızca günahkâr olmaz; apaçık kâfir olur. Kafirler ise ebedî Cehennemliktirler.

  » YAŞAM Devamı →
 • Madde Bağımlılığına Karşı Koruyucu Sosyal Politika Konseptimiz Var mı? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Emine Erdoğan himayelerinde gerçekleşen Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlenen “Sporla Kal Güvende Kal” projesinin üçüncü buluşmasına katıldı. Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) personeli marifetiyle uyuşturucu kullanımı konusunda yerinde tespitler yaptıklarına işaret eden Aile Bakanı Selçuk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

  » YAŞAM Devamı →
 • Kur’an’ı Anlamak Gerçek Akıl İşidir Kur’an’ı Kerim’i kabul edenler, ömürlerini onun hizmetine adamışlar. Kabul etmeyenlerin kimileri onunla uğraşmış ve ömürlerini heder etmişler.Kur’an inişi ile başlayan direnişler, entrikalar ve düşmanca manevralar günümüze kadar süregelmiştir.

  » YAŞAM Devamı →
 • Ve Yemekler De Bozuldu "İş başına geçti mi yeryüzünde, içine kadar fesad vermek hars u nesli (ekinleri ve zürriyetleri) helak etmek için sa'yeder (çabalar durur). Allah da fesadı sevmez." Bakara:205

  » YAŞAM Devamı →
 • Kadınlar Kızlık Soyadlarını Kullanmalıdırlar -En doğrusunu Allah bilir- Peygamberlerin rehberlik ettiği ilk insan topluluklarından bu yana insanların her birine isim verilerek tanınmaları sağlanmıştır. İsimler insanlara bir ömür boyu eşlik edeceği ve olumlu ve olumsuz çağrışımlar yaptırabileceği için Yüce dinimizde isim konusuna önem verilmiştir. Bazı bilgiler sunalım:

  » YAŞAM Devamı →
 • Kobi Kredileri Faize Mi Gidecek? Vatandaşları aç, işsiz, evsiz ve eşsiz bırakan bir sistem var. Bu sistemin başı para kredi sistemidir. Bu para kredi sistemi; kredi verme metodu ile sürekli borçlanma oluşturur. Daha önce kredi verdiklerini de ödeyemez hale getirtip, şimdiki uygulama gibi yeniden kredilendirir. Çark bir zulüm düzeneğidir. Hükumet faize karşı olduğu halde bunu uyguluyorsa, danışmanlarını, üst düzey bürokratlarını gözden geçirmelidir.

  » YAŞAM Devamı →
 • Dindarlığın Gerilemesinden Daha Doğal Ne Olabilirdi? Konda, 10 yıllık toplumsal değişim raporu yayınladı. Rapora göre ateist oranı yüzde 1'den yüzde 3'e çıkarken, dindar oranı yüzde 55'ten yüzde 51'e geriledi.

  » YAŞAM Devamı →
 • Kur'an'a Hadis-i Kutsi Muamelesi Yapılamaz Üzerinde asırlar boyu tefekkür edilen Kur’an, her dönem İslam medeniyetinin en temel gündemini oluşturmuştur. Zira Kur’an asr-ı saadetten günümüze İslam toplumunun kendisinde hayat bulduğu, hafızların zihinlerinde koruduğu, hatta düşünce dünyamızda ilim ile eş anlamda kullanılan yegâne rehber konumundadır.

  » YAŞAM Devamı →
 • Ölüm Haberine Hazırlıklı Olmanın 4-T Formülü Hayatın zorluklarına ve dünyevî musibetlerine dayanmak bazen o kadar güç oluyor ki, eğer Allah (c.c.) ve O’nun gönülleri ferahlatan rızası olmasaydı insanın, menfî hadiselerin karşısında boğulmaması kaçınılmaz olurdu. Eğer Kuran’ın nurundan gelen teselli edici manevî teskinler olmasaydı birçok inançlı insanın dahî zorlukların karşısında dayanması fevkalade güç olurdu.

  » YAŞAM Devamı →
 • Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İki yıldır Avrupa’dayım. Buradaki Müslüman gurbetçimiz olaylara sadece maddi dünya refahı açısından bakmaktadır. Değerlerinden habersiz, farkında olarak veya olmayarak Avrupa’daki hayatı göklere çıkarmaktadır. Sosyal güvenceye, hastanelerdeki hizmetlere, resmi makamlarda adam kayırmamaya, asgari ücretle geçinme zorluğu çekenlere sağlık ve kira yardımları yapılmasına odaklanıp, ahlakî birçok değerin yerle bir edildiğini görmezden gelmektedirler. Sosyal bir devlet yapısında bütün bunların olması İslam’ın da “Sosyal adalet” olarak istediği uygulamalardandır

  » YAŞAM Devamı →
 • İlmi Olmak Adına, Değerlerden Fedakarlık Etme Yanlışlığı Prof.Dr.Sami Şener

  İlim, insanlığa yol  açan ve toplumların gelişmesini sağlayan en önemli  "beşeri miras"tır.  İlim, aynı zamanda insanı baskı ve şiddete yönlendirebilen bir mekanizma haline de gelebilmektedir.  Bundan dolayı ilmi, yegane hakikat ölçüsü olarak kabul etmemiz mümkün olmamaktadır.

  » YAŞAM Devamı →
 • Gülriz Sururi ve Benzerlerini Nasıl Anlayalım ve Analım? Mir’ât Haber’de ana gayemiz olaylardan hareketle gücümüz ölçüsünde İslâm Dini’ni anlatmaktır, hayata Müslümanca olumlu bakılmasına katkı vermektir. Bu sebeple “Gülriz Sururi cenaze merasimi istemedi” şeklindeki haber bizim için İslâm cenaze adabına ve İslâmî iman esaslarının bütününe veya bir kısmına inanmayan kişilerin cenazelerine yeniden değinme vesilesi oldu.

  » YAŞAM Devamı →
 • Gençlik, Namaz ve Cami Okullarımızın yarıyıltatiline girmekte olduğu şu günlerde, gençlerimizin namazla ve cami ile ilişkilerini güçlendirmek adına “namaz gönüllüsü” hocalarımızın, eğitimcilerimizin, resmi ve sivil kurum ve kuruluşlarımızın gençlik birimlerinin güzel çalışmalarına tanık olmak bizleri gönendiriyor.

  » YAŞAM Devamı →
 • KARİA SURESİ GÖNÜL OKUMALARIM Sohbeti Kur'an olanın yolu aydınlık olur:

  Her Kuran-i mesajda olduğu gibi bu Surenin mesajı da; Var olduğumuz, hissettiğimiz, gözlemlediğimiz mevcut yaşadığımız ve geçmişte bıraktığımız sürece yönelik olduğu, diğer taraftan da ölüme kadar ve ölümden sonra ki karşılaşacağımız ve bizler için bilinmeyen (gaip) sürece yönelik olduğu;

  » YAŞAM Devamı →
 • KALPLERİN FETHİ, ÜLKELERİN FETHİNDEN ÖNCE GELİR İnsan, üç “K” harfinden yani KAFA, KALP ve KARINdan ibaret olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımla, insanın etkilenme yolları, avlanma odakları ve kendini ispat edebilmesi için sahip olduğu değer merkezleri dile getirilmiş olmaktadır.  Rasulullah (sav), Medine’ye hicret edince Mescidi inşa ederek Kalbi; Suffeyi inşa ederek Kafayı; pazar yerini inşa ederek de Karnı hedeflemiştir.

  » YAŞAM Devamı →
 • KUR’AN’IN TARİHSELLİĞİNİ İDDİA EDENLER!. Kur’an, ilmi, kudreti, rahmeti, hikmeti sonsuz bir Allah’tan gelmiştir. Allah her şeyin hem önünü hem arkasını hem dününü, hem bugün ve yarınını bilir.[1][1] Onun ilmi her şeyi kuşatmıştır. Cahiliye toplumunu ıslah için koyduğu kurallar bugünü ve yarını ıslah için de kâfi ve vâfidir. Onun habibi Muhammed (s.a.v), elindeki Kur’an’la ibtida ile intihayı birleştirmiştir. Bütün gelişmeler onun içinde kalacak, onu aşamayacaktır. Çünkü o İlmi Sonsuz’un kelamıdır.

  » YAŞAM Devamı →
 • ALLAH’A ISMARLADIK "Sînede bir lahza ârâm eyle gel cânım gibi
  Geçme ey rûh-ı revân ömr-i şitâbanım gibi"(1)

  Nedim

  » YAŞAM Devamı →
 • İktidarımız Sigara ve Nargile Dumanı Altında mı Kaldı? Verilen sözler, Cumhurbaşkanı'nın sigara karşıtı imajı ve seçim vaadlerinin aksine insanımız dünya nikotin mafyasının sömürüsü altında hastalıklı duman kültürüne teslim edildi

  » YAŞAM Devamı →
 • ALLAH GÖRÜLEBİLİR Mİ? Akademisyenlerden biri katıldığı televizyon programında rüyada Allah’ı gördüğünü açıkladı.

  » YAŞAM Devamı →
 • İSLAM NAMAZLA YAŞANIR Gazetemizin siz değerli okuyucularımıza hediye ettiği “Namazı Yaşamak” kitabımız hayırlara vesile olsun inşallah. Bu mütevazı kitabın namaz merkezli İslâmî hayata katkı sağlaması, en kalbî niyazımdır.

  » YAŞAM Devamı →
 • KALBİNİZ PASLI İSE? Sahi kalbinizin size ne fayda sağladığını ve size neler kazandırdığını hiç düşündünüz mü? Size kaybettirdiği neler olduğu üzerinde durup zihninizi zorlayıp tefekkür ettiniz mi? Kalbinizin görevleri hakkında ne kadar bilginiz vardır? 

  » YAŞAM Devamı →
Back To Top